Redactioneel

Ooit bivakkeerde ik op een zondagmorgen in een Amerikaanse kerk. In het buitenland kun je na de kerkdienst altijd heerlijk lang blijven hangen en interessante mensen ontmoeten. Zo ook deze keer. Met de predikant voerde ik een goed gesprek over allerlei Europese filosofen. Al gauw werd ik uitgenodigd om te blijven eten. Ik begon me thuis te voelen. Totdat het gesprek kwam op Obama en Obamacare. De gezichten betrokken. Christenen in Amerika spreken over Obama op de manier waarop wij over Poetin spreken. Om dat een beetje te begrijpen, moet je beseffen dat overheidsbemoeienis voor Amerikanen gelijk staat aan het verlies van vrijheid. Obamacare betekent in de praktijk dat je tot van alles wordt gedwongen, zo is de vrees van veel conservatieve Amerikanen. Niet voor niets hebben Republikeinse presidentskandidaten bij de Amerikaanse evangelicals altijd een streepje voor. De afgelopen maanden is het dan ook spannend geweest in de Amerikaanse kerken.

   Het lijkt haast alsof Trump een nieuwe scheidslijn markeert dwars door de Amerikaanse christenheid heen. Opinion leaders met geharnaste standpunten over creationisme en homoseksualiteit om maar eens wat sjibbolets te noemen, namen publiekelijk afstand van Trump. Trump doet ondertussen erg zijn best om toch zoveel mogelijk evangelicals binnenboord te houden. Voor een Amerikaanse christelijke nieuwszender hoorde ik hem zijn waren uitstallen. Niet alleen zal het Supreme Court great again zijn, maar ook de religieuze vrijheid is bij hem veilig. Daar had hij een geestig voorbeeld bij. Hij verwees naar een voetbalcoach die altijd eerst een gebed doet in de kleedkamer met zijn team voor de wedstrijd begint. Dat mag niet van Clinton, aldus Trump. Zou iemand dit serieus nemen, vraag je je dan af. Hoe dan ook, voor Trump zelf is de overgang van locker room talk naar locker room prayer zeer aan te bevelen!

   Maar genoeg anekdotes over het land dat ons continent in de vorige eeuw twee keer van de ondergang heeft gered. Bladert u snel verder naar twee diepgravende artikelen van de hand van de historici Hans Krabbendam en Peter Sierksma. Krabbendam laat nauwkeurig zien hoe het Amerikaanse christendom verschillend is van dat in Europa en dat hoogstwaarschijnlijk altijd zal blijven. Sierksma belandt in Amerika via zijn leermeester Jan Willem Schulte Nordholt. Velen kennen Schulte Nordholt als liedboekdichter, maar hij was ook hoogleraar in de geschiedenis en cultuur van Noord-Amerika in Leiden. We blijven buiten onze landsgrenzen met de doorwrochte beschouwing van theoloog Theo Pleizier over het fenomeen Tom Wright. Pleizier geeft een duiding vanuit de vertrouwde Nederlandse context van Graafland, Van Ruler en Van de Beek. Wright is veel meer; hij verheft ons boven onze poldergrenzen. Maar wie Wright uit heeft moet ook verder lezen in het artikel van Gerard Visser. Het vormt een interessante spiegel met de benadering van Wright. Beide zijn antwoorden op de verwarring van het westerse christendom, maar de gewichten van innerlijkheid en Koninkrijk verschillen.

   Petruschka Schaafsma sluit de jaarserie ‘Geboren niet gemaakt’ af. Als theoloog probeert zij te peilen wat de ethische betekenis is van familieverbanden. Via de Griekse mythe van Antigone stuit zij op het woord afhankelijkheid. Die afhankelijkheid is een gegeven, in zekere zin komt ze uit de natuur zelf op. Schaafsma kijkt met deze blik naar verschillende maatschappelijke ontwikkelingen die raken aan de rol van familieverbanden in onze samenleving. Haar bijdrage is een fraai voorbeeld van de manier waarop een christelijk verstaan van de werkelijkheid het alledaagse leven verdiept en niet afwijst.

   Dit nummer verschijnt aan de vooravond van het 13e lustrum van de christelijke studentenvereniging CSFR. Op de lustrumdag op 19 november zullen ook de oprichters van Wapenveld en de CSFR ongetwijfeld weer acte de présence geven. Hun aantal dunt uit, maar hun voorbeeld is nog steeds voor velen een inspiratiebron. Reden te meer voor alle RRQR-leden die dit nummer lezen om te (her)overwegen Wapenveld te gaan lezen. Met Wapenveld is inspiratie gegarandeerd!