Interviews

Wie zei dat ook alweer…?
W. Aalders, Hans Achterhuis, Theo de Boer, Govert Buijs, Jan van der Graaf, Ger Groot, Bas Heijne, Carl Rohde, Kees Schuyt, Henk Vreekamp Wapenveld heeft in de loop der tijd een lange lijst portret-interviews van schrijvers, theologen, wetenschappers en politici gepubliceerd. Op deze site staan ze alfabetisch gerubriceerd. Wel zo handig.

‘Het wezenlijke kan alleen met het hart gezien worden’

Herman Oevermansjaargang 71, nummer 5, oktober 2021

Cornelis Veenhof (1902 – 1983), de vader van Jan, werd geboren in een Afgescheiden gezin in Doorn. Daar waar, naar een woord van Gerrit Achterberg, ‘godsdienst zwaar tegen de hanenbalken hangt’. Veenhof senior kon erover meepraten, hij tobde lang met de vraag naar de geloofszekerheid. Maar mede onder invloed van de in gereformeerde kringen befaamde hoofdonderwijzer A. Janse uit Biggekerke zou hij afscheid nemen van een te ver doorgevoerd ‘subjectivisme’. Janse wist daar als Zeeuw uit ondervinding ook genoeg van.[1] In gesprek met Jan Veenhof, over wat er speelde in de bewogen geschiedeis van de Gereformeerde Kerken in Nederland en zijn duiding ervan.

https://wapenveldonline.nl/artikel/1607/het-wezenlijke-kan-alleen-met-het-hart-gezien-worden/

Lees verder

Drinken uit klassieke en christelijke bronnen

Simon Polinderjaargang 71, nummer 1, februari 2021

Met mensen in gesprek gaan over christelijke bronnen en de manier waarop die inspirerend en richtinggevend kunnen zijn in een seculiere tijd. In een tijd waarin levensbeschouwelijke tradities geen vanzelfsprekend gezag meer hebben. Hoe doe je dat? Het is een vraag die nogal eens aan de orde komt in mijn onderzoek naar christelijke zorg. Ook bij het Jan Luyken Instituut aan de Christelijke Hogeschool Ede komt deze vraag steeds vaker voorbij.

https://wapenveldonline.nl/artikel/1574/drinken-uit-klassieke-en-christelijke-bronnen/

Lees verder

Troubadours van het christelijke kinderlied

Daniëlle van de Koot-Dees en Ronelle Sonnenbergjaargang 70, nummer 6, december 2020

Weet je dat de een parel bent? was echt een kneiterhit op het zomerkamp waar ik als kind aan deelnam’, vertelt docent Nederlands en muzikant Roeland Smith meteen. Zoals velen die opgroeiden in de christelijke wereld, heeft ook hij tal van herinneringen aan de liederen van Elly en Rikkert Zuiderveld. Van elpees in de jaren ‘70 tot Spotify-afspeellijsten in de jaren ’10: De kinderenliederen van Elly en Rikkert reisden met al deze ontwikkelingen mee. Ze worden geluisterd onderweg, maken deel uit van bedtijdrituelen, maar worden ook al vele decennia gezongen in school en kerk.

https://wapenveldonline.nl/artikel/1562/troubadours-van-het-christelijke-kinderlied/

Lees verder

Corona en het grote verhaal van God

Tim Vreugdenhil en Wim Vermeulenjaargang 70, nummer 4, september 2020

Terwijl Engeland eind juni nog grotendeels in lockdown verkeert, is het in St. Martin in the Fields een drukte van belang. Niet op de gebruikelijke plekken – het restaurant, de kerk, de concerten –maar wel online. 'Vanuit commercieel perspectief zijn het povere tijden’, zegt vicar Sam Wells, ‘maar onze online ministry maakt een ongekende groei door.' Vanuit Nederland een gesprek met Sam over kerk-zijn tijdens de coronacrisis.

https://wapenveldonline.nl/artikel/1543/corona-en-het-grote-verhaal-van-god/

Lees verder

‘Het gaat om het God-met-ons-geheimenis van de Bijbel’

Herman Oevermans en Aart Nederveenjaargang 70, nummer 2, april 2020

In december 2019 kreeg dr. H. de Jong op 87-jarige leeftijd een eredoctoraat aan de Theologische Universiteit Kampen. Die universiteit, van de vrijgemaakt-gereformeerden, is gelegen aan de Broederweg. Meer dan een eeuw lang stond in dezelfde stad aan de Oudestraat ook de uit de Afscheiding voortgekomen Theologische Hogeschool, later die van de Gereformeerde Kerken Synodaal. Vlakbij de machtige Bovenkerk. Niet elke Wapenveld-lezer zal de naam van De Jong scherp op het netvlies hebben, laat staan het stratenplan van Kampen. Het protestantisme in Nederland was immers lange tijd een nogal verkaveld landschap en de wereld van hervormden en bevindelijken was een andere dan die van de neocalvinisten. Je kon de weg weten in Rotterdam, Utrecht en Apeldoorn, maar nog steeds verdwalen in Kampen en Amsterdam.

https://wapenveldonline.nl/artikel/1524/het-gaat-om-het-god-met-ons-geheimenis-van-de-bijbel/

Lees verder

‘Ik ben geen atheïst die het zeker weet’

Aart Nederveenjaargang 69, nummer 6, december 2019

Hoe goed kunnen natuurwetenschap en geloof elkaar verdragen? Wie zich het hoofd op hol laat jagen door deze vraag, vergeet gemakkelijk dat wij niet de eersten zijn die zich er mee bezighouden. Een duik in de geschiedenis zal niet al onze vragen beantwoorden, maar ons wel voor uitglijders kunnen behoeden.

https://wapenveldonline.nl/artikel/1501/ik-ben-geen-atheist-die-het-zeker-weet/

Lees verder

‘Het morele is niet alleen constructie’

Herman Oevermans en Bert de Leedejaargang 69, nummer 5, oktober 2019

Hans Boutellier (1953) schreef in 2015 zijn bekende Het seculiere experiment. ‘Als er niemand meer in God gelooft, dan wordt het een zooitje, jongen.’ Met dat zinnetje van zijn vader opent hij zijn boek. Een zinnetje dat blijft hangen. Boutellier is directeur van het Verweij-Jonker Instituut in Utrecht, gevestigd in een fraai grachtenpand aan de Kromme Nieuwegracht in Utrecht. Vroeger was er de Crediet & Effectenbank in gevestigd. De kluisjes in de kelder – zo constateren we tijdens een rondleiding – getuigen er nog van. Boutellier bestiert dit instituut, dat onafhankelijk onderzoek doet naar actuele maatschappelijke vraagstukken als veiligheid en armoede. Naast deze drukke baan is Boutellier ook als hoogleraar Veiligheid en Veerkracht verbonden aan de VU. Op 10 oktober jl. ging hij met emeritaat. Wapenveld sprak met hem op een heerlijke zomeravond eind augustus, onder het genot van lekkere broodjes.

https://wapenveldonline.nl/artikel/1492/het-morele-is-niet-alleen-constructie/

Lees verder

‘Een argeloos oog voor de sjeu van het enkeldaagse’

Jaap de Jong en Renske ter Avestjaargang 69, nummer 4, augustus 2019

In het huis van Jessica Voeten liggen de boeken en kranten hoog opgetast op de werktafel. Rechts naast de krantenstapel ligt de NRC van 28 februari 2019, opengeslagen bij het interview met haar moeder Marga Minco, laureate van de P.C. Hooftprijs 2019. Naast de krant ligt Moed en Overmoed. Leven en tijd van Mata-Hari. Een gedocumenteerde biografie van Jessica Voeten en Angela Dekker. Genoeg aanleiding tot een gesprek met Jessica Voeten over leven en werk.

https://wapenveldonline.nl/artikel/1482/een-argeloos-oog-voor-de-sjeu-van-het-enkeldaagse/

Lees verder

Kan transcendentie doorbreken in het onderwijs?

Herman Oevermans en Daniëlle van de Koot-Deesjaargang 69, nummer 1, februari 2019

Wat is dat eigenlijk, goed onderwijs? Gaat het dan om het ontwikkelen van competenties en het behalen van ‘leeropbrengsten’? Kun je de effectiviteit van leerprocessen meten? En is de docent nog wel nodig? Gaat het niet meer om het begeleiden van leerlingen en faciliteren van leerprocessen zodat leerlingen en studenten zelf betekenis geven? Zomaar wat onderwijsjargon.

https://wapenveldonline.nl/artikel/1450/kan-transcendentie-doorbreken-in-het-onderwijs/

Lees verder

‘Daar gaan wíj niet over, mijnheer Cornelissen’

Herman Oevermans en Jaap de Jongjaargang 68, nummer 4, augustus 2018

‘Ik heb uw tijdschrift bekeken en het is gericht op theologie, filosofie en geschiedenis. Ik vond het nogal zwaar. Je kunt het ook aardig zeggen: het is nogal serieus. Anders dan ik gewend ben, maar ook daarom heb ik “ja” gezegd. Ik doe mee, waarom niet eigenlijk?’ Het is een mooie zomeravond in juni 2018. In de wilde tuin aan de Vondelkade te Zwolle schieten kruid en onkruid gezamenlijk op, hoewel Igor dat betwijfelt, want ‘waarom zou G’d onkruid scheppen? Het zal heus wel ergens goed voor zijn. Al was het maar om de luiwammesen onder ons aan het werk te zetten.’ Aan het einde van de tuin staat een rozenstruik, ‘die stond er al toen ik een kind was’. Verder huizen er bijen, vlinders en hommels. In gesprek met Igor Cornelissen.

https://wapenveldonline.nl/artikel/1420/daar-gaan-wij-niet-over-mijnheer-cornelissen/

Lees verder