Interviews

Wie zei dat ook alweer…?
W. Aalders, Hans Achterhuis, Theo de Boer, Govert Buijs, Jan van der Graaf, Ger Groot, Bas Heijne, Carl Rohde, Kees Schuyt, Henk Vreekamp Wapenveld heeft in de loop der tijd een lange lijst portret-interviews van schrijvers, theologen, wetenschappers en politici gepubliceerd. Op deze site staan ze alfabetisch gerubriceerd. Wel zo handig.

‘Leer elkaar maar kennen’

Daniëlle van de Koot-Dees en Robert van Puttenjaargang 72, nummer 4, augustus 2022

In de jaren ’90 verruilt het predikantengezin Troost het Veluwse Ermelo voor Amsterdam. Voor de dan vijftienjarige Gerdien betekent dit dat ze van ‘een vrij homogene dorpsgemeenschap’ in een multiculturele stad terechtkomt. In beide plaatsen geniet ze christelijk onderwijs, maar toch zijn er grote verschillen, die haar te denken geven. Wat zouden deze verschillende benaderingen van christelijk onderwijs jongeren uiteindelijk brengen? ‘Ik was als leerling al gefascineerd door wat docenten kunnen betekenen voor leerlingen.’

https://wapenveldonline.nl/artikel/1656/leer-elkaar-maar-kennen/

Lees verder

‘We zijn verleerd het morele gesprek goed te voeren’

Wim Dekker en Robert van Puttenjaargang 72, nummer 3, juni 2022

Toen James Kennedy in de jaren negentig zijn Nieuw Babylon in aanbouw over Nederland in de jaren zestig publiceerde, gaf hij een heel eigen betekenis aan de culturele revolutie van die tijd. Tot in de jaren negentig werd die culturele revolutie vooral gezien als een verworvenheid van de opstandelingen. Jongere generaties zouden met revolutionair gedrag een einde hebben gemaakt aan de burgerlijke cultuur van hun ouders. Iconisch voor dit revolutionaire gedrag zijn de Maagdenhuisbezetting, de kraakpanden, Provo en de hippiecultuur in Amsterdam. Maar, zo stelde Kennedy in zijn alom geroemde proefschrift, al dat revolutionaire gedrag was niet zo betekenisvol als het lijkt. Het was eerder een symptoom van een maatschappelijke orde die al aan erosie onderhevig was.

https://wapenveldonline.nl/artikel/1645/we-zijn-verleerd-het-morele-gesprek-goed-te-voeren/

Lees verder

‘Trouw aan de aarde’

Herman Oevermansjaargang 72, nummer 1, februari 2022

Binnenkort verschijnt het twintigste boek van Ton Lemaire, Tegen de tijd, een bundel opstellen die zijn diepe verontrusting over de moderne, laat-kapitalistische cultuur tot uitdrukking brengen. Daarna hoopt hij tijd te hebben voor wat hij ‘misschien wel mijn laatste boek’ noemt. Het zal gaan over bomen en bossen. Een interview met de man die, gezien zijn uiterlijk, wel de ‘Johan Cruijff van de Nederlandse filosofie’ wordt genoemd.

https://wapenveldonline.nl/artikel/1631/trouw-aan-de-aarde/

Lees verder

‘Het geloof moet worden verinnerlijkt tot toewijding’

Aart Nederveen en Wim Dekkerjaargang 71, nummer 6, december 2021

‘Preken is een ingewikkelde opgave. Een preek is het moment waarop je verbinding kunt maken tussen het Woord en de mensen die je voor je hebt. Ik kom natuurlijk weleens op begrafenissen. Daar zie je nu mensen van allerlei pluimage. Gelovigen, maar ook mensen die het al lang achter zich hebben gelaten of nauwelijks iets van het christelijk geloof afweten. Juist dan gaat het niet om een dogmatisch evenwichtige verkondiging, met alles erop en eraan. Je moet dan verbinding maken met de aanwezigen. Als verkondiger heb je de taak even hun metgezel te zijn.’

https://wapenveldonline.nl/artikel/1619/het-geloof-moet-worden-verinnerlijkt-tot-toewijding/

Lees verder

‘Het wezenlijke kan alleen met het hart gezien worden’

Herman Oevermansjaargang 71, nummer 5, oktober 2021

Cornelis Veenhof (1902 – 1983), de vader van Jan, werd geboren in een Afgescheiden gezin in Doorn. Daar waar, naar een woord van Gerrit Achterberg, ‘godsdienst zwaar tegen de hanenbalken hangt’. Veenhof senior kon erover meepraten, hij tobde lang met de vraag naar de geloofszekerheid. Maar mede onder invloed van de in gereformeerde kringen befaamde hoofdonderwijzer A. Janse uit Biggekerke zou hij afscheid nemen van een te ver doorgevoerd ‘subjectivisme’. Janse wist daar als Zeeuw uit ondervinding ook genoeg van.[1] In gesprek met Jan Veenhof, over wat er speelde in de bewogen geschiedeis van de Gereformeerde Kerken in Nederland en zijn duiding ervan.

https://wapenveldonline.nl/artikel/1607/het-wezenlijke-kan-alleen-met-het-hart-gezien-worden/

Lees verder

Drinken uit klassieke en christelijke bronnen

Simon Polinderjaargang 71, nummer 1, februari 2021

Met mensen in gesprek gaan over christelijke bronnen en de manier waarop die inspirerend en richtinggevend kunnen zijn in een seculiere tijd. In een tijd waarin levensbeschouwelijke tradities geen vanzelfsprekend gezag meer hebben. Hoe doe je dat? Het is een vraag die nogal eens aan de orde komt in mijn onderzoek naar christelijke zorg. Ook bij het Jan Luyken Instituut aan de Christelijke Hogeschool Ede komt deze vraag steeds vaker voorbij.

https://wapenveldonline.nl/artikel/1574/drinken-uit-klassieke-en-christelijke-bronnen/

Lees verder

Troubadours van het christelijke kinderlied

Daniëlle van de Koot-Dees en Ronelle Sonnenbergjaargang 70, nummer 6, december 2020

Weet je dat de een parel bent? was echt een kneiterhit op het zomerkamp waar ik als kind aan deelnam’, vertelt docent Nederlands en muzikant Roeland Smith meteen. Zoals velen die opgroeiden in de christelijke wereld, heeft ook hij tal van herinneringen aan de liederen van Elly en Rikkert Zuiderveld. Van elpees in de jaren ‘70 tot Spotify-afspeellijsten in de jaren ’10: De kinderenliederen van Elly en Rikkert reisden met al deze ontwikkelingen mee. Ze worden geluisterd onderweg, maken deel uit van bedtijdrituelen, maar worden ook al vele decennia gezongen in school en kerk.

https://wapenveldonline.nl/artikel/1562/troubadours-van-het-christelijke-kinderlied/

Lees verder

Corona en het grote verhaal van God

Tim Vreugdenhil en Wim Vermeulenjaargang 70, nummer 4, september 2020

Terwijl Engeland eind juni nog grotendeels in lockdown verkeert, is het in St. Martin in the Fields een drukte van belang. Niet op de gebruikelijke plekken – het restaurant, de kerk, de concerten –maar wel online. 'Vanuit commercieel perspectief zijn het povere tijden’, zegt vicar Sam Wells, ‘maar onze online ministry maakt een ongekende groei door.' Vanuit Nederland een gesprek met Sam over kerk-zijn tijdens de coronacrisis.

https://wapenveldonline.nl/artikel/1543/corona-en-het-grote-verhaal-van-god/

Lees verder

‘Het gaat om het God-met-ons-geheimenis van de Bijbel’

Herman Oevermans en Aart Nederveenjaargang 70, nummer 2, april 2020

In december 2019 kreeg dr. H. de Jong op 87-jarige leeftijd een eredoctoraat aan de Theologische Universiteit Kampen. Die universiteit, van de vrijgemaakt-gereformeerden, is gelegen aan de Broederweg. Meer dan een eeuw lang stond in dezelfde stad aan de Oudestraat ook de uit de Afscheiding voortgekomen Theologische Hogeschool, later die van de Gereformeerde Kerken Synodaal. Vlakbij de machtige Bovenkerk. Niet elke Wapenveld-lezer zal de naam van De Jong scherp op het netvlies hebben, laat staan het stratenplan van Kampen. Het protestantisme in Nederland was immers lange tijd een nogal verkaveld landschap en de wereld van hervormden en bevindelijken was een andere dan die van de neocalvinisten. Je kon de weg weten in Rotterdam, Utrecht en Apeldoorn, maar nog steeds verdwalen in Kampen en Amsterdam.

https://wapenveldonline.nl/artikel/1524/het-gaat-om-het-god-met-ons-geheimenis-van-de-bijbel/

Lees verder

‘Ik ben geen atheïst die het zeker weet’

Aart Nederveenjaargang 69, nummer 6, december 2019

Hoe goed kunnen natuurwetenschap en geloof elkaar verdragen? Wie zich het hoofd op hol laat jagen door deze vraag, vergeet gemakkelijk dat wij niet de eersten zijn die zich er mee bezighouden. Een duik in de geschiedenis zal niet al onze vragen beantwoorden, maar ons wel voor uitglijders kunnen behoeden.

https://wapenveldonline.nl/artikel/1501/ik-ben-geen-atheist-die-het-zeker-weet/

Lees verder