Interviews

Wie zei dat ook alweer…?
W. Aalders, Hans Achterhuis, Theo de Boer, Govert Buijs, Jan van der Graaf, Ger Groot, Bas Heijne, Carl Rohde, Kees Schuyt, Henk Vreekamp Wapenveld heeft in de loop der tijd een lange lijst portret-interviews van schrijvers, theologen, wetenschappers en politici gepubliceerd. Op deze site staan ze alfabetisch gerubriceerd. Wel zo handig.

Corona en het grote verhaal van God

Tim Vreugdenhil en Wim Vermeulenjaargang 70, nummer 4, september 2020

Terwijl Engeland eind juni nog grotendeels in lockdown verkeert, is het in St. Martin in the Fields een drukte van belang. Niet op de gebruikelijke plekken – het restaurant, de kerk, de concerten –maar wel online. 'Vanuit commercieel perspectief zijn het povere tijden’, zegt vicar Sam Wells, ‘maar onze online ministry maakt een ongekende groei door.' Vanuit Nederland een gesprek met Sam over kerk-zijn tijdens de coronacrisis.

https://wapenveldonline.nl/artikel/1543/corona-en-het-grote-verhaal-van-god/

Lees verder

‘Het gaat om het God-met-ons-geheimenis van de Bijbel’

Herman Oevermans en Aart Nederveenjaargang 70, nummer 2, april 2020

In december 2019 kreeg dr. H. de Jong op 87-jarige leeftijd een eredoctoraat aan de Theologische Universiteit Kampen. Die universiteit, van de vrijgemaakt-gereformeerden, is gelegen aan de Broederweg. Meer dan een eeuw lang stond in dezelfde stad aan de Oudestraat ook de uit de Afscheiding voortgekomen Theologische Hogeschool, later die van de Gereformeerde Kerken Synodaal. Vlakbij de machtige Bovenkerk. Niet elke Wapenveld-lezer zal de naam van De Jong scherp op het netvlies hebben, laat staan het stratenplan van Kampen. Het protestantisme in Nederland was immers lange tijd een nogal verkaveld landschap en de wereld van hervormden en bevindelijken was een andere dan die van de neocalvinisten. Je kon de weg weten in Rotterdam, Utrecht en Apeldoorn, maar nog steeds verdwalen in Kampen en Amsterdam.

https://wapenveldonline.nl/artikel/1524/het-gaat-om-het-god-met-ons-geheimenis-van-de-bijbel/

Lees verder

‘Ik ben geen atheïst die het zeker weet’

Aart Nederveenjaargang 69, nummer 6, december 2019

Hoe goed kunnen natuurwetenschap en geloof elkaar verdragen? Wie zich het hoofd op hol laat jagen door deze vraag, vergeet gemakkelijk dat wij niet de eersten zijn die zich er mee bezighouden. Een duik in de geschiedenis zal niet al onze vragen beantwoorden, maar ons wel voor uitglijders kunnen behoeden.

https://wapenveldonline.nl/artikel/1501/ik-ben-geen-atheist-die-het-zeker-weet/

Lees verder

‘Het morele is niet alleen constructie’

Herman Oevermans en Bert de Leedejaargang 69, nummer 5, oktober 2019

Hans Boutellier (1953) schreef in 2015 zijn bekende Het seculiere experiment. ‘Als er niemand meer in God gelooft, dan wordt het een zooitje, jongen.’ Met dat zinnetje van zijn vader opent hij zijn boek. Een zinnetje dat blijft hangen. Boutellier is directeur van het Verweij-Jonker Instituut in Utrecht, gevestigd in een fraai grachtenpand aan de Kromme Nieuwegracht in Utrecht. Vroeger was er de Crediet & Effectenbank in gevestigd. De kluisjes in de kelder – zo constateren we tijdens een rondleiding – getuigen er nog van. Boutellier bestiert dit instituut, dat onafhankelijk onderzoek doet naar actuele maatschappelijke vraagstukken als veiligheid en armoede. Naast deze drukke baan is Boutellier ook als hoogleraar Veiligheid en Veerkracht verbonden aan de VU. Op 10 oktober jl. ging hij met emeritaat. Wapenveld sprak met hem op een heerlijke zomeravond eind augustus, onder het genot van lekkere broodjes.

https://wapenveldonline.nl/artikel/1492/het-morele-is-niet-alleen-constructie/

Lees verder

‘Een argeloos oog voor de sjeu van het enkeldaagse’

Jaap de Jong en Renske ter Avestjaargang 69, nummer 4, augustus 2019

In het huis van Jessica Voeten liggen de boeken en kranten hoog opgetast op de werktafel. Rechts naast de krantenstapel ligt de NRC van 28 februari 2019, opengeslagen bij het interview met haar moeder Marga Minco, laureate van de P.C. Hooftprijs 2019. Naast de krant ligt Moed en Overmoed. Leven en tijd van Mata-Hari. Een gedocumenteerde biografie van Jessica Voeten en Angela Dekker. Genoeg aanleiding tot een gesprek met Jessica Voeten over leven en werk.

https://wapenveldonline.nl/artikel/1482/een-argeloos-oog-voor-de-sjeu-van-het-enkeldaagse/

Lees verder

Kan transcendentie doorbreken in het onderwijs?

Herman Oevermans en Daniëlle van de Koot-Deesjaargang 69, nummer 1, februari 2019

Wat is dat eigenlijk, goed onderwijs? Gaat het dan om het ontwikkelen van competenties en het behalen van ‘leeropbrengsten’? Kun je de effectiviteit van leerprocessen meten? En is de docent nog wel nodig? Gaat het niet meer om het begeleiden van leerlingen en faciliteren van leerprocessen zodat leerlingen en studenten zelf betekenis geven? Zomaar wat onderwijsjargon.

https://wapenveldonline.nl/artikel/1450/kan-transcendentie-doorbreken-in-het-onderwijs/

Lees verder

‘Daar gaan wíj niet over, mijnheer Cornelissen’

Herman Oevermans en Jaap de Jongjaargang 68, nummer 4, augustus 2018

‘Ik heb uw tijdschrift bekeken en het is gericht op theologie, filosofie en geschiedenis. Ik vond het nogal zwaar. Je kunt het ook aardig zeggen: het is nogal serieus. Anders dan ik gewend ben, maar ook daarom heb ik “ja” gezegd. Ik doe mee, waarom niet eigenlijk?’ Het is een mooie zomeravond in juni 2018. In de wilde tuin aan de Vondelkade te Zwolle schieten kruid en onkruid gezamenlijk op, hoewel Igor dat betwijfelt, want ‘waarom zou G’d onkruid scheppen? Het zal heus wel ergens goed voor zijn. Al was het maar om de luiwammesen onder ons aan het werk te zetten.’ Aan het einde van de tuin staat een rozenstruik, ‘die stond er al toen ik een kind was’. Verder huizen er bijen, vlinders en hommels. In gesprek met Igor Cornelissen.

https://wapenveldonline.nl/artikel/1420/daar-gaan-wij-niet-over-mijnheer-cornelissen/

Lees verder

De barbaar in jezelf onderkennen

Maurits Potappel en Jurian van der Bijljaargang 68, nummer 2, april 2018

De afgelopen decennia is de vraag naar identiteit in het Europese politieke en maatschappelijke debat steeds meer centraal komen te staan. Iemand die zich op allerlei manieren in dit debat mengt, is de Franse filosoof Rémi Brague (Parijs, 1947). Deze emeritus hoogleraar filosofie aan de universiteiten van Parijs (Panthéon-Sorbonne) en München verdient in Nederland meer aandacht. Zijn ideeën over de verhouding tussen Europa en het christendom werpen namelijk een nieuw licht op het huidige identiteitsdebat. Wat is het eigene van de Europese cultuur? En welke rol speelt het christendom daarin? In de zomer van 2016 bezochten wij Brague in Parijs, in zijn woning in het prachtige zestiende arrondissement.

https://wapenveldonline.nl/artikel/1384/de-barbaar-in-jezelf-onderkennen/

Lees verder

‘Er is iets dat heiligheid heet’

Herman Oevermans en Jaap de Jongjaargang 68, nummer 2, april 2018

Maxim Februari (Coevorden, 1963) is schrijver, ethicus en NRC-columnist. Hij studeerde filosofie, kunstgeschiedenis en rechten. In 1989 debuteerde hij met de roman De zonen van het uitzicht. Van 1998 tot 2002 doceerde hij ethiek aan de Radboud Universiteit Nijmegen; daarna was hij werkzaam als organisatieadviseur. Zijn proefschrift Een pruik van paardenhaar & Over het lezen van een boek (2000) werd genomineerd voor de Gouden Uil. Hij ontving meerdere prijzen voor zijn oeuvre, waaronder de Frans Kellendonkprijs. Maxim Februari presenteerde zich eerder als Marjolijn Februari en M. Drenth von Februar. In 2013 kwam De maakbare man uit, over zijn verandering van vrouw naar nog meer man. Vorig jaar verscheen de roman Klont, waarin de dataficatie van de wereld wordt gethematiseerd.

https://wapenveldonline.nl/artikel/1381/er-is-iets-dat-heiligheid-heet/

Lees verder

‘Ik zou graag willen weten hoe God het gedaan heeft’

Aart Nederveen en Bert de Leedejaargang 67, nummer 4, september 2017

Fysicus Jan van Bemmel houdt er een interessante positie op na in het debat over schepping en evolutie. Hij is zeer kritisch als het gaat over de evolutietheorie, maar is beslist geen creationist. Zijn leven lang houdt hij zich al bezig met dit thema. Wapenveld bezocht Van Bemmel om nieuw licht te laten schijnen over platgetreden paden. 

https://wapenveldonline.nl/artikel/1360/ik-zou-graag-willen-weten-hoe-god-het-gedaan-heeft/

Lees verder