Introductiepagina

"Wapenveld is een blad waarin gedacht wordt vanuit de kern van het christelijk geloof. Deze kern ziet in Wapenveld wijd. In aflevering op aflevering  wordt een veelvoud van thema’s op het terrein van kerk, theologie en samenleving belicht. Wapenveld is een kwaliteitsblad. Neem het en lees het." Dat zegt Arjan Plaisier, voormalig scriba van de Protestantse Kerk in Nederland. Lees hier wat anderen vinden van Wapenveld.

Uitgelicht

RRQR-congres ‘Een wereld van verschil'

Laatst gewijzigd op 10 november 2017 23:36

Is de ongelijkheid in Nederland toegenomen? Volgens de rapporten van het Centraal Bureau voor de Statistiek, het Sociaal en Cultureel Planbureau en de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid wel. De inkomens- en vermogensongelijkheid groeit. En ook de sociale afstand tussen hoger en lager opgeleiden wordt groter. Sociale cohesie is belangrijk voor het functioneren van de samenleving. Mensen moeten met elkaar in gesprek blijven, begrip kunnen opbrengen voor elkaars belangen en (afwijkende) standpunten. Als de sociale cohesie afneemt, wordt samenleven ingewikkeld. De afgelopen jaren zien we een toenemende polarisatie in het maatschappelijk debat, gevoed door economische recessie, de toenemende vluchtelingenstroom en gevoelde maatschappelijke ongelijkheid. Prof. dr. James Kennedy zal ingaan op de vraag of de huidige polarisatie nieuw is en hoe het tolerante Nederland in het verleden met verschillen is omgegaan. Zie voor meer informatie de RRQR website.

Lezing over de onbedoelde gevolgen van de Reformatie

Laatst gewijzigd op 3 oktober 2017 23:14

De C.S.F.R. organiseert op 24 oktober een Reformatielezing over de Reformatie. Prof. Van Geest en prof. Huijgen zullen de invloed van de Reformatie op de huidige secularisatie bespreken in een korte lezing. Na de pauze vindt een forumgesprek plaats over de vraag: Hoe kunnen protestanten en katholieken reageren op de secularisatie en op welke manier kunnen ze van elkaar leren? Onder leiding van ds. Gruteke zullen bisschop De Korte en ds. De Reuver het gesprek met elkaar aan gaan. Dit evenement zal plaatsvinden op dinsdagavond 24 oktober. Vanaf 19:00 is de inloop en het officiële programma duurt van 19:30 tot 22:30. Het evenement vindt plaats in de Jacobikerk, St. Jacobsstraat 171 te Utrecht. De toegang is gratis. Na afloop is er een borrel in café Venue (Varkenmarkt 16, Utrecht) waarvoor u van harte bent uitgenodigd. Voor meer informatie kunt u mailen naar reformatielezing@csfr.nl

Reacties op themanummer

Laatst gewijzigd op 25 september 2017 23:27

Trouw kopt ‘Ontspannen over evolutie’ en citeert uit het redactioneel waarin wij ons derde perspectief presenteren. Bij de redactie druppelen ook reacties van lezers binnen:
'Vanuit deze uitgave ga ik verder met een grotere bewondering voor de Schepper.'
'Het heeft mij geholpen om door de bomen toch iets van het bos te zien in de hof van Eden.'
'Ik geniet van de deemoedigheid, de nuchterheid en de openheid.'
We merken dat onze bijdrage de tongen losmaakt en zo hebben we het ook bedoeld! Ook in Ede, Zwolle en Groningen zijn losse nummers inmiddels verkrijgbaar bij verschillende boekhandels.

Losse verkoop themanummer schepping en evolutie

Laatst gewijzigd op 23 september 2017 16:00

Er zijn nog flink wat exemplaren van het themanummer over schepping en evolutie beschikbaar. Op de komende studiedag in Kampen op 4 november over de boeken van Van den Brink en Paul zullen losse exemplaren verkrijgbaar zijn voor 3 Euro. Ook boekhandels doen mee met de losse verkoop. Onder meer boekhandel "De Hoeksteen" in Woerden en boekhandel Smit in Gouda. Wie belangstelling heeft, kan contact opnemen met de hoofdredacteur

Themanummer schepping en evolutie ook los verkrijgbaar

Laatst gewijzigd op 16 september 2017 10:16

In de discussie over schepping en evolutie lijkt alles wel gezegd. Toch probeert Wapenveld in het jongste nummer een nieuw perspectief toe te voegen aan de discussie dat de gebruikelijke tegenstellingen overstijgt. We signaleren dat het niet terecht is om evolutie en big bang al te gemakkelijk af te serveren. Maar als het leven alleen strijd en aanpassing is, waar blijven dan ervaringen van zin en betekenis? We hebben van het themanummer over schepping en evolutie extra nummers laten drukken die verkrijgbaar zijn tijdens de studiedagen over de boeken van Van den Brink en Paul op 22 september en 4 november. Een deel van het themanummer is in te zien via onze website. Het redactioneel geeft een overzicht van onze benadering.

Ga naar het nieuwsarchief

Uit het blad van augustus 2018

Recensies