Introductiepagina

"Wapenveld is een blad waarin gedacht wordt vanuit de kern van het christelijk geloof. Deze kern ziet in Wapenveld wijd. In aflevering op aflevering  wordt een veelvoud van thema’s op het terrein van kerk, theologie en samenleving belicht. Wapenveld is een kwaliteitsblad. Neem het en lees het." Dat zegt Arjan Plaisier, voormalig scriba van de Protestantse Kerk in Nederland. Lees hier wat anderen vinden van Wapenveld.

Uitgelicht

Grunberg en Schmitt

Laatst gewijzigd op 4 februari 2019 10:27

Arnon Grunberg schreef een boek onder de titel Vriend en vijand, waarin hij zich afvraagt waarom het denken in termen van vriend en vijand zo aantrekkelijk is voor nieuw-rechts heden ten dage. In zijn boek knoopt hij aan bij het denken van de rechtsfilosoof Carl Schmitt, die zich in 1933 achter Hitler schaarde. Hoe aanlokkelijk dit denken ook lijkt, aldus Grunberg in Trouw onlangs, het is revolutionair en ontkent in feite het kwaad in ons zelf. “Als je je eigen onzuiverheid accepteert, kun je de onvolkomenheid van de ander pas accepteren. Dan geloof je niet meer in absolute vijanden. Misschien lijkt je vijand meer op je dan je denkt”. Theo de Wit, die op het werk van Schmitt promoveerde, verwoordde in een interview in Wapenveld in 2012 vergelijkbare inzichten:  “De diagnoses van Schmitt zijn inderdaad vaak scherp en interessant. Zijn oplossingen vind ik over het algemeen bedroevend, ze komen altijd neer op een uitschakeling van democratische tendenzen. Wat ik wel van hem geleerd heb is de typisch katholieke waardering voor het vormelement in de politiek: politiek is stylering, kanalisering, theater, een format voor ongedurige menselijke passies, op zijn best een vorm die enigszins duurzaam is.”

Marilynne Robinson over de ziel

Laatst gewijzigd op 14 januari 2019 22:43

Marilynne Robinson – favoriete auteur van Barack Obama  was onlangs in Nederland om een lezing te houden over goed en kwaad. Trouw interviewde haar. Ze kan niet zonder het woord “ziel”, zegt ze. Het drukt voor haar de kostbare kwetsbaarheid van het menselijke zelf uit. Na lezing van haar roman Gilead (2004) weet je dat ze gelijk heeft. Arjan Plaisier schreef over Gilead een mooi artikel in Wapenveld, "De roman is een egodocument van een riskante soort. De goede dominee John Ames, die zijn leven lang voorganger is geweest in het onbeduidende plaatsje Gilead in de staat Iowa, mediteert over zijn leven, zijn predikantschap en zijn persoonlijke geschiedenis. Dat lijkt geen veelbelovend uitgangspunt voor een moderne roman. Toch slaagt de schrijfster glansrijk. Gilead is een diepzinnige en levendige meditatie over de menselijke identiteit."

Andries Knevel nieuwe columnist

Laatst gewijzigd op 17 oktober 2018 07:01

Recent heeft Wapenveld twee columnisten uitgezwaaid: Marius Doornenbal en Désanne van Brederode. In het nieuwe nummer verwelkomen we een nieuwe columnist: Andries Knevel. Knevel heeft een feilloze antenne voor wat leeft in de samenleving. In een interview met Wapenveld zei hij daarover: 'Ook wij ervaren de afwezigheid van God. Dat gaat ons niet voorbij. Dat zit in je botten.' In zijn eerste column blikt hij terug op zijn tweets nadat staatssecretaris Mark Harbers had besloten dat Lili en Howick in Nederland mochten blijven. De eerst zin luidt: 'Al meer dan 40 jaar ben ik actief binnen journalistiek en communicatie en zelfs dan maak je (in ieder geval ik) fouten.'

Promotie Tjerk de Reus

Laatst gewijzigd op 9 oktober 2018 22:16

Dinsdagmiddag 9 oktober promoveerde Tjerk de Reus (1971) in Nijmegen cum laude op zijn biografie van Ad den Besten, een van de Liedboekdichters. Tjerk - oud-lid van het Leidse CSFR-dispuut Panoplia - heeft zijn sporen als journalist voor het Friesch Dagblad en De Nieuwe Koers al ruimschoots verdiend. Met zijn dissertatie  levert hij een excellente literaire en cultuurhistorische bijdrage, aldus zijn promotor prof. Anja de Fijter. De hooggeleerde vragenstellers waren gul met lof en Tjerk was in zijn beantwoording prima op dreef. Ruim twintig jaar geleden interviewde Herman Oevermans met  Johan Snel en Wim Dekker Ad den Besten. Leuk om het interview aan te treffen in de literatuurlijst van het proefschrift!

RRQR-congres ‘Een wereld van verschil'

Laatst gewijzigd op 10 november 2017 23:36

Is de ongelijkheid in Nederland toegenomen? Volgens de rapporten van het Centraal Bureau voor de Statistiek, het Sociaal en Cultureel Planbureau en de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid wel. De inkomens- en vermogensongelijkheid groeit. En ook de sociale afstand tussen hoger en lager opgeleiden wordt groter. Sociale cohesie is belangrijk voor het functioneren van de samenleving. Mensen moeten met elkaar in gesprek blijven, begrip kunnen opbrengen voor elkaars belangen en (afwijkende) standpunten. Als de sociale cohesie afneemt, wordt samenleven ingewikkeld. De afgelopen jaren zien we een toenemende polarisatie in het maatschappelijk debat, gevoed door economische recessie, de toenemende vluchtelingenstroom en gevoelde maatschappelijke ongelijkheid. Prof. dr. James Kennedy zal ingaan op de vraag of de huidige polarisatie nieuw is en hoe het tolerante Nederland in het verleden met verschillen is omgegaan. Zie voor meer informatie de RRQR website.

Ga naar het nieuwsarchief

Uit het blad van juni 2019