Redactie

Edward van ’t Slot

Edward van ’t Slot

Dr. Edward van 't Slot is docent en onderzoeker aan de Protestantse Theologische Universiteit. Ook is hij bijzonder hoogleraar (vanwege de Confessionele Vereniging) aan de Rijksuniversiteit Groningen. Hij houdt zich veel bezig met de vraag wat kerk-zijn in de 21e eeuw kan betekenen.

Bekijk alle artikelen van Edward van ’t Slot

Robert van Putten

Robert van Putten

Robert van Putten MSc MA is momenteel bezig met promotie onderzoek aan de Vrije Universiteit in Amsterdam op het gebied van de filosofie van de bestuurskunde. Hij is ook verbonden aan het Wetenschappelijk Instituut van de ChristenUnie. In Wapenveld schrijft hij over thema's rond maakbaarheid en rust.

Bekijk alle artikelen van Robert van Putten

Daniëlle van de Koot-Dees

Daniëlle van de Koot-Dees

Dr. Daniëlle van de Koot werkt als docent/onderzoeker bij het lectoraat Jeugd & Gezin van de Christelijke Hogeschool Ede. Zij promoveerde op de godsdienstpedagogiek van het gezin en schrijft met name over thema's rondom opvoeding en onderwijs.

Bekijk alle artikelen van Daniëlle van de Koot-Dees

Pieter Jan Dijkman

Pieter Jan Dijkman

Drs. Pieter Jan Dijkman is werkzaam bij het Wetenschappelijk Instituut voor het CDA als hoofdredacteur van het kwartaalblad Christen Democratische Verkenningen. Ook is hij buitenpromovendus politieke geschiedenis aan de Vrije Universiteit te Amsterdam.

Bekijk alle artikelen van Pieter Jan Dijkman

Wim Dekker

Wim Dekker

Drs. Wim H. Dekker is docent sociologie aan de Christelijke Hogeschool Ede, columnist in het Nederlands Dagblad en publiceert vooral op cultuursociologische en godsdienstsociologisch terrein.

Bekijk alle artikelen van Wim Dekker

Willem Kater

Willem Kater

Willem Kater (MSc, MA) is directeur Havo-Vwo onderbouw aan het Driestar College in Gouda. In Wapenveld schrijft hij over thema’s op het snijvlak van geschiedenis, cultuur en filosofie.

Bekijk alle artikelen van Willem Kater

Bert de Leede

Bert de Leede

Dr. Bert de Leede is oud-rector van het seminarium van de Protestantse Kerk en is thans werkzaam als senior-docent homiletiek en onderzoeker aan de Protestantse Theologische Universiteit. In Wapenveld schrijft hij onderwerpen op het gebied van theologie en cultuur.

Bekijk alle artikelen van Bert de Leede

Mirjam Bikker

Mirjam Bikker

Mr. Mirjam Bikker is senator voor de ChristenUnie. Eerder was zijn fractievoorzitter van de ChristenUnie in Utrecht. Zij houdt zich met name bezig met justitiële onderwerpen, onderwijs, wonen en ruimtelijke ordening.

Bekijk alle artikelen van Mirjam Bikker

Aart Nederveen

Aart Nederveen

Dr. Aart Nederveen werkt als klinisch fysicus bij de afdeling Radiologie van het Academisch Medisch Centrum in Amsterdam en is hoofdredacteur van Wapenveld. In Wapenveld schrijft hij over onderwerpen op het raakvlak van geloof en natuurwetenschap.

Bekijk alle artikelen van Aart Nederveen

Herman Oevermans

Herman Oevermans

Mr. Herman Oevermans is directeur van Academie Mens en Organisatie aan de Christelijke Hogeschool Ede. Voor Wapenveld interviewt hij mensen uit de wereld van cultuur en wetenschap en schrijft hij over cultuurfilosofische thema’s.

Bekijk alle artikelen van Herman Oevermans

Anneke Verhoeven

Anneke Verhoeven

Anneke Verhoeven is journalist en is redactiesecretaris en eindredacteur van Wapenveld. Tot voor kort was ze redacteur bij het radioprogramma Dit is de Dag (EO, Radio 1).

Bekijk alle artikelen van Anneke Verhoeven