Contact

Wie zijn wij?

Wapenveld richt zich vanuit christelijk perspectief op vragen van geloof en cultuur. Wapenveld streeft naar kwaliteit en diepgang. De nadruk ligt op het vormen van opinies. Wapenveld bestrijkt een groot aantal terreinen: van economie tot theologie en van wijsbegeerte tot literatuur. Wapenveld is een onafhankelijk tweemaandelijks tijdschrift dat uitgegeven wordt in opdracht van de RRQR, de reünistenvereniging van de C.S.F.R.

Wapenveld bestaat al meer dan 60 jaar. Een thematische bespreking van de artikelen in Wapenveld van de eerste 50 jaar, is hier te vinden.

Archief

Op onze website vindt u het digitale archief van Wapenveld. De artikelen worden een jaar na verschijning op deze site gepubliceerd. Deze limiet geldt overigens niet voor de recensies, die worden direct bij verschijning van de papieren Wapenveld geplaatst. Artikelen die niet op de website staan, zijn opvraagbaar bij de bibliotheek van de Vrije Universiteit; voor meer informatie zie www.ubvu.vu.nl in de catalogus.

Hoofdredacteur

Dr. ir. A.J. Nederveen
Korte Waarder 12
2415 AS Nieuwerbrug
tel. 0348 - 470979
e-mail: a.j.nederveen@wapenveldonline.nl

Eindredacteur

A. Verhoeven
Uilenhoeve 5
3831 TX Leusden
tel. 033-4945157
e-mail: a.verhoeven@wapenveldonline.nl

Redactie

Mr. M.H. Bikker, Gouda
Dr. W.H. Dekker, Ede
W.L.W. Kater, MA MSc, Vleuten
Dr. D. van de Koot-Dees, Amstelveen
H.S. Mosterd MA, Amersfoort
Dr. ir. A.J. Nederveen, Nieuwerbrug
Mr. H.M. Oevermans, Bennekom
Dr. R.J. van Putten, Renkum
Prof. dr. E. van 't Slot, Zwolle
A. Verhoeven, Leusden

Medewerkers

M. van der Beek, Rotterdam
Prof. dr. G. van den Brink, Woerden
Prof. dr. G.J. Buijs, Amersfoort
Drs. P.H.J. Dijkman, 's-Gravenhage
Prof. dr. G.C. den Hertog, Apeldoorn
Dr. H. de Leede, Amersfoort
Drs. P.H. Lobregt-van Buuren, Apeldoorn
Prof. dr. S. Paas, Baambrugge
Prof. dr. H.J. Paul, Leiden
Dr. A.J. Plaisier, Amersfoort
Drs. J.C. Snel, Ede
Dr. B.T. Wallet, Amsterdam

Administratie en advertenties

J.J. Neels
Langhoven 18
6721 SK Bennekom
tel. 0318 - 418109
e-mail: j.j.neels@wapenveldonline.nl
IBAN: NL14 INGB 0000 266 906 t.n.v. Administratie Wapenveld

Abonnementen

  • Gewoon abonnement €32,50 per jaar;
  • Cadeau-abonnement €25 per jaar;
  • PDF-abonnement €20 per jaar;
  • Scholieren- en studentenabonnement €20 per jaar.

Losse nummers à €7 (incl. porto) kunnen besteld worden bij de administratie van Wapenveld.

Vormgeving

Omslagontwerp en basisvormgeving binnenwerk: Steven van der Gaauw, Nijeveen
Beeld: Niek Stam, Ede
Opmaak en druk: Drukkerij Verloop, Alblasserdam
Website: Coen Boot, Rotterdam

Anderen over Wapenveld

"Wapenveld prikt al te modieuze theologische ontwikkelingen met speels plezier door, maar houdt wel de vinger aan de pols van inspirerende en uitdagende nieuwe wegen in de theologie."

Andries Knevel, presentator EO

"Wapenveld is een blad waarin gedacht wordt vanuit de kern van het christelijk geloof. Deze kern ziet in Wapenveld wijd. In aflevering op aflevering wordt een veelvoud van thema’s op het terrein van kerk, theologie en samenleving belicht. Wapenveld is een kwaliteitsblad. Neem het en lees het."

Arjan Plaisier, scriba Protestantse Kerk in Nederland

"Nietzsche noemde Jezus een religieus anarchist. Aan die benaming moet ik denken in verband met Wapenveld, dat voor mij betekent: religiositeit die geen vraagstuk schuwt."

Gerard Visser, universitair hoofddocent cultuurfilosofie Leiden

"Iedereen die met God wil leven, midden in de wereld wil staan en onze cultuur serieus neemt, kan niet om Wapenveld heen. Een kwaliteitsblad voor de verdieping en de onthaasting van het christelijk denken."

Gert-Jan Segers, fractievoorzitter ChristenUnie

"Wapenveld heeft zich door de jaren heen ontwikkeld van clubblad tot toonaangevend tijdschrift op het gebied van de christelijke reflectie op geloof en cultuur. Het holt niet achter de waan van de dag aan, maar bewijst zijn kwaliteit door een fijne neus voor onderhuidse ontwikkelingen die om doordenking en bespreking vragen. Daarin speelt het een unieke rol in het Nederlandse culturele landschap. Wie wil weten wat er werkelijk gaande is in de verhouding tussen christelijk geloof en onze hedendaagse plurale samenleving, doet er goed aan Wapenveld te lezen. De toonzetting is vaak prikkelend en kritisch, soms ook fijnzinnig relativerend, maar verraadt altijd een diepgaande betrokkenheid op de sporen die het Evangelie in onze contreien getrokken heeft en nog trekt."

Gijsbert van den Brink, hoogleraar theologie PThU

"Wapenveld: bijbels fundamenteel maar niet fundamentalistisch, verworteld in de Traditie van de Reformatie maar niet traditioneel, gereformeerd om het telkens weer te worden, katholiek in protestantse zin, cultuurgevoelig maar niet cultuurhorig, eigentijds maar niet modernistisch, speurend naar wegen die de Geest kontekstueel schrijft in de tijd."

Jan van der Graaf, oud-secretaris van de Gereformeerde Bond in de PKN

"Wapenveld - voor wie wil weten voor welke culturele, wijsgerige en theologische uitdagingen Nederlandse christenen anno 2012 staan. Geworteld in Bijbel en reformatorische traditie. Maar vooral open, tegendraads en eigenzinnig."

Koert van Bekkum, adjunct-hoofdredacteur Nederlands Dagblad

"De kerk is gefeminiseerd, zo beweerde een aanstormende dominee recent. Daar hebben ze bij Wapenveld gelukkig geen last van. Een mooi stoer blad, dat weet uit welke hoek de wind waait en het christelijke klimaat scherp beschouwt. En het sticht ook nog!"

Marja Brak, eindredacteur van Kontekstueel

"Bezinning op de huidige cultuur vanuit de gereformeerde traditie. Wapenveld weet dat in elk nummer actueel te presenteren. Als je na wilt denken over ontwikkelingen in samenleving en kerk, dan biedt Wapenveld je een uitstekende handreiking. Naast die actuele spits tref je soms ook artikelen die tijdloos lijken. Door geloof en cultuur telkens boeiend te presenteren vind ik Wapenveld een aanrader voor een ieder die zich verbonden weet met de gereformeerde traditie. Een stimulans tot studie!"

Mirjam Bikker, fractievoorzitter ChristenUnie Utrecht

"Wapenveld is een seismograaf van onze cultuur en veegt met regelmaat onze culturele en godsdienstige beslagen ruiten schoon."

Ton van der Schans, historicus en docent Driestar Educatief