Contact

Wie zijn wij?

Wapenveld richt zich vanuit christelijk perspectief op vragen van geloof en cultuur. Wapenveld streeft naar kwaliteit en diepgang. De nadruk ligt op het vormen van opinies. Wapenveld bestrijkt een groot aantal terreinen: van economie tot theologie en van wijsbegeerte tot literatuur. Wapenveld is een onafhankelijk tweemaandelijks tijdschrift dat uitgegeven wordt in opdracht van de RRQR, de reünistenvereniging van de C.S.F.R.

Wapenveld bestaat al meer dan 60 jaar. Een thematische bespreking van de artikelen in Wapenveld van de eerste 50 jaar, is hier te vinden.

Archief

Op onze website vindt u het digitale archief van Wapenveld. De artikelen worden een jaar na verschijning op deze site gepubliceerd. Deze limiet geldt overigens niet voor de recensies, die worden direct bij verschijning van de papieren Wapenveld geplaatst. Artikelen die niet op de website staan, zijn opvraagbaar bij de bibliotheek van de Vrije Universiteit; voor meer informatie zie www.ubvu.vu.nl in de catalogus.

Hoofdredacteur

Dr. ir. A.J. Nederveen
Korte Waarder 12
2415 AS Nieuwerbrug
tel. 0348 - 470979
e-mail: a.j.nederveen@wapenveldonline.nl

Eindredacteur

A. Verhoeven
Uilenhoeve 5
3831 TX Leusden
tel. 033-4945157
e-mail: a.verhoeven@wapenveldonline.nl

Redactie

Mr. M.H. Bikker, Gouda
Dr. W.H. Dekker, Ede
W.L.W. Kater, MA MSc, Vleuten
Dr. D. van de Koot-Dees, Amstelveen
H.S. Mosterd MA, Amersfoort
Dr. ir. A.J. Nederveen, Nieuwerbrug
Mr. H.M. Oevermans, Bennekom
Dr. R.J. van Putten, Renkum
Prof. dr. E. van 't Slot, Zwolle
A. Verhoeven, Leusden

Medewerkers

M. van der Beek, Rotterdam
Prof. dr. G. van den Brink, Woerden
Prof. dr. G.J. Buijs, Amersfoort
Drs. P.H.J. Dijkman, 's-Gravenhage
Prof. dr. G.C. den Hertog, Apeldoorn
Dr. H. de Leede, Amersfoort
Drs. P.H. Lobregt-van Buuren, Apeldoorn
Prof. dr. S. Paas, Baambrugge
Prof. dr. H.J. Paul, Leiden
Dr. A.J. Plaisier, Amersfoort
Drs. J.C. Snel, Ede
Dr. B.T. Wallet, Amsterdam

Administratie en advertenties

J.J. Neels
Langhoven 18
6721 SK Bennekom
tel. 0318 - 418109
e-mail: j.j.neels@wapenveldonline.nl
IBAN: NL14 INGB 0000 266 906 t.n.v. Administratie Wapenveld

Abonnementen

  • Gewoon abonnement €36 per jaar;
  • Cadeau-abonnement €25 per jaar;
  • PDF-abonnement €22 per jaar;
  • Scholieren- en studentenabonnement €20 per jaar.

Losse nummers à €7 (incl. porto) kunnen besteld worden bij de administratie van Wapenveld.

Vormgeving

Omslagontwerp en basisvormgeving binnenwerk: Steven van der Gaauw, Nijeveen
Beeld: Niek Stam, Ede
Opmaak en druk: Drukkerij Verloop, Alblasserdam
Website: Coen Boot, Rotterdam

Lezers over Wapenveld

"Mooie mix tussen cultuur, theologie en filosofie."

"‘Clubblad’"

"Fijne, langere artikelen. Niet hip willen zijn."

"'Krachtvoedsel' waar je soms op moet kauwen, maar zeer verrijkend."

"Goede analyses vanuit een moderne, christelijke visie."

"Orthodox en ‘weltoffen’, serieus en ironisch."

"De combinatie van een oprechte toewijding aan (orthodox) christelijk geloof met een oprechte openheid naar filosofie, cultuur en samenleving."

"Gedegen en tegelijk onconventioneel."

"Helaas, staat steeds meer los van de werkelijkheid."

"Christelijke inspiratie gecombineerd met brede maatschappelijke en wetenschappelijke blik."

"Het toont aan dat het christendom 'katholiek' (alomvattend) kan zijn zonder te verwateren."

"Er is geen ander dergelijk tijdschrift. Ik laat me steeds weer verrassen."

"Eerlijk gezegd kom ik meestal niet aan het lezen toe, maar ik wíl het wel… daarom nog steeds abonnement."