‘Het geloof moet worden verinnerlijkt tot toewijding’

In gesprek met Bert de Leede

Abstract

‘Preken is een ingewikkelde opgave. Een preek is het moment waarop je verbinding kunt maken tussen het Woord en de mensen die je voor je hebt. Ik kom natuurlijk weleens op begrafenissen. Daar zie je nu mensen van allerlei pluimage. Gelovigen, maar ook mensen die het al lang achter zich hebben gelaten of nauwelijks iets van het christelijk geloof afweten. Juist dan gaat het niet om een dogmatisch evenwichtige verkondiging, met alles erop en eraan. Je moet dan verbinding maken met de aanwezigen. Als verkondiger heb je de taak even hun metgezel te zijn.’

Aan het woord is Bert de Leede, oud-redactielid van Wapenveld. Hij is inmiddels met pensioen. Maar de kerk heeft hem sindsdien nog niet helemaal met rust gelaten. Hij begeleidt al een paar jaar enkele gemeenten waar het door omstandigheden wat moeizaam gaat of is gegaan. Daar iets in mogen betekenen geeft veel voldoening. Voor Wapenveld schreef hij menig artikel en tal van Bijbelstudies. Daarin zoekt hij graag de spannende momenten op. Regelmatig bezigt hij uitdrukkingen als ‘waar het op aan komt’, ‘als het er echt toe doet’ en ‘op het scherp van de snede’. De Leede zoekt het debat, maar hoeft niet zo nodig als winnaar uit de strijd te komen. Hij wisselt makkelijk van toon. Als hij weerwerk krijgt of stuit op een stevige overtuiging laat hij zijn stellingen los en vraagt hij opeens belangstellend door. Waar komt je stelligheid vandaan? Waarom hecht je hier waarde aan? Waar baseer je dat dan op? Waar leidt het toe? Centraal thema in zijn loopbaan is de zoektocht naar een taal waarin het heil gecommuniceerd kan worden.

Dit artikel komt een jaar na publicatie beschikbaar. Neem een abonnement als je het hele artikel nu al wil lezen.