Archief

Redactioneel

Aart Nederveenjaargang 71, nummer 1, februari 2021

https://wapenveldonline.nl/artikel/1570/redactioneel/

Lees verder

Sterft, gij oude vormen?

Wim de Jongjaargang 71, nummer 1, februari 2021

Waarschijnlijk hebben we sinds de Tweede Wereldoorlog niet zo’n doorbreking van dagelijkse routines en rituelen meegemaakt als tijdens de coronapandemie. Werken, wonen, maar ook religie en cultuur: het kreeg allemaal te maken met een totale disruptie. Alles moest opnieuw worden uitgevonden. Het is nog te vroeg om te zeggen wat de pandemie precies aan onze samenleving veranderd heeft, maar de crisis is wel een bijzonder interessant massapsychologisch experiment gebleken. Sociaal psychologen die gedrag moesten verklaren, bijvoorbeeld met betrekking tot het naleven van voorschriften, draaien overuren.

https://wapenveldonline.nl/artikel/1571/sterft-gij-oude-vormen/

Lees verder

Koren op de bergtoppen

Edward van ’t Slotjaargang 71, nummer 1, februari 2021

Het ‘programma’ waarmee Jezus zijn openbare optreden begint, vat Hij samen in één woord: Koninkrijk (Markus 1:15). Het Koninkrijk van God is nu aan het doorbreken, het klopt bij je aan de deur, het staat op je tenen – er is geen ontkomen aan, geef je er dus rekenschap van. Hoeveel kerkmensen begrijpen, of voelen, de klem van die overwinningskreet eigenlijk nog? Misschien begrijpen anderen het wel beter.

https://wapenveldonline.nl/artikel/1572/koren-op-de-bergtoppen/

Lees verder

Opgaan in de liturgie

Gertine Blomjaargang 71, nummer 1, februari 2021

https://wapenveldonline.nl/artikel/1573/opgaan-in-de-liturgie/

Lees verder

Drinken uit klassieke en christelijke bronnen

Simon Polinderjaargang 71, nummer 1, februari 2021

Met mensen in gesprek gaan over christelijke bronnen en de manier waarop die inspirerend en richtinggevend kunnen zijn in een seculiere tijd. In een tijd waarin levensbeschouwelijke tradities geen vanzelfsprekend gezag meer hebben. Hoe doe je dat? Het is een vraag die nogal eens aan de orde komt in mijn onderzoek naar christelijke zorg. Ook bij het Jan Luyken Instituut aan de Christelijke Hogeschool Ede komt deze vraag steeds vaker voorbij.

https://wapenveldonline.nl/artikel/1574/drinken-uit-klassieke-en-christelijke-bronnen/

Lees verder

Hokjes, vakjes

Maria Groenjaargang 71, nummer 1, februari 2021

Ik ben te gast op een brainstormbijeenkomst van een nieuw op te richten GGZ-instelling voor jongeren. Mijn groepje houdt zich bezig met het thema ‘ervaringsdeskundigheid’. Eén van de deelnemers is een leuke, jonge vrouw die bezig is met een opleiding tot ervaringsdeskundige. De uren hiervoor zijn we druk bezig geweest met belijden dat alles anders moet in de GGZ: het is tijd voor circulariteit, voor normalisering en voor een systemische, holistische aanpak waarin gelijkwaardigheid tussen patiënten en hulpverleners centraal staat. Tijd voor een nieuwe taal ook, waarin niet meer gesproken wordt over patiënten maar over (en dan wordt het lastiger) deelnemers, fellows of misschien wel huisgenoten.

https://wapenveldonline.nl/artikel/1575/hokjes-vakjes/

Lees verder

Stationsplein, Utrecht – Aanhouding

Menno van der Beek en Niek Stamjaargang 71, nummer 1, februari 2021

https://wapenveldonline.nl/artikel/1576/stationsplein-utrecht-aanhouding/

Lees verder

Geloof als iets onvanzelfsprekends

Gertjan Schuttejaargang 71, nummer 1, februari 2021

De film Corpus Christi weet op rauwe wijze de confronterende kant van geloof te vangen, zonder prekerig of gemakzuchtig te worden. Aan de hand van de getroebleerde twintiger Daniel en een plattelandsgemeenschap wordt een ‘klein evangelie’ geschetst. De vele fijne details blijven nog lang nazinderen.

https://wapenveldonline.nl/artikel/1577/geloof-als-iets-onvanzelfsprekends/

Lees verder

Als je drinkt, denk aan de bron

Gerard Visserjaargang 71, nummer 1, februari 2021

We leven in een tijd van toenemende versnelling en economisering en daaruit resulterende exploitatie van mens en aarde. Vragen deze tendensen niet om een tegenwicht in de vorm van een verdiepte geestelijke of spirituele vorming? Een van de eersten die zich op dit vraagstuk radicaal hebben bezonnen was Friedrich Nietzsche. Als jong hoogleraar klassieke talen hield hij begin 1872 aan de Universiteit van Bazel een reeks van vijf voordrachten onder de titel Über die Zukunft unserer Bildungsanstalten. Hij overdenkt daarin de neergang van de ‘Bildung’ in zijn dagen, zoals hij die aan het gymnasium en de universiteit ervaart. [1]

https://wapenveldonline.nl/artikel/1578/als-je-drinkt-denk-aan-de-bron/

Lees verder