Archief

Redactioneel

Herman Oevermansjaargang 53, nummer 1, februari 2003

https://wapenveldonline.nl/artikel/4/redactioneel/

Lees verder

‘Bijna goddelijk gemaakt’

Aart Nederveenjaargang 53, nummer 1, februari 2003

In onze westerse samenleving zit een merkwaardige dubbelheid. De laatste eeuwen zijn wij vertrouwd geraakt met het gebruik van allerlei technische apparaten, die voor leken zelfs in de verste verte niet meer inzichtelijk zijn. En meestal vinden we dat eigenlijk wel best ook. We luisteren naar het weerbericht, gebruiken onze mobiele telefoon in de trein en op de fiets en zijn tevreden gebruikers van internet, zonder ons te bekommeren over hoe alles in elkaar steekt. Toch kan er een moment komen dat we er meer van willen weten. Bijvoorbeeld als de dokter ons vertelt dat er niets aan de hand is, terwijl we zelf wel beter weten. Dan nemen we geen genoegen met de diagnose dat er iets tussen onze oren zit.

https://wapenveldonline.nl/artikel/1/bijna-goddelijk-gemaakt/

Lees verder

‘O Here, onze Here, hoe heerlijk is uw Naam op de ganse aarde’

Gerard den Hertogjaargang 53, nummer 1, februari 2003

Psalm 8 is een bekende en geliefde Psalm. We zingen hem graag om de lof van de Here stem te geven. Het begin en het eind van de Psalm laten zien, dat dat inderdaad het doel ervan is. 'O Here, onze Here, hoe heerlijk is uw naam op de ganse aarde!' Het is waar, de majesteit van de Here laat zich niet alleen aan de nachtelijke sterrenhemel aflezen, maar ze klinkt voor wie goed luistert ook op uit de mond van kinderen en zuigelingen.

https://wapenveldonline.nl/artikel/6/o-here-onze-here-hoe-heerlijk-is-uw-naam-op-de-ganse-aarde/

Lees verder

Is de toekomst van ‘god’ de liefhebbende mens?

Bert de Leedejaargang 53, nummer 1, februari 2003

De redactie koos bewust voor een artikel over het laatst verschenen boek van H.M. Kuitert in de jaarserie 'Bijna goddelijk gemaakt', waarin het gesprek over de verhouding van geloof en wetenschap aangegaan wordt. Kun je geloven in God, en dan in God als een persoonlijk, handelend God en niet zoiets vaags als 'Het Mysterie', en tegelijk de ontwikkelingen van de moderne wetenschappen en hun vooronderstellingen serieus nemen? Kan dat? Rond deze vragen heerst al jarenlang stilte, zeker in orthodox-gereformeerde kring. Gevolg is dat zij gewoon naast elkaar staan, ook in de (gelovige) mens zelf. We geloven in God die leeft en regeert, en we bedrijven wetenschap vanuit een visie op de werkelijkheid waarin zoiets als een handelend ingrijpen van God uitgesloten is.

https://wapenveldonline.nl/artikel/7/is-de-toekomst-van-god-de-liefhebbende-mens/

Lees verder

Traditie heeft een voertuig nodig

Herman Pauljaargang 53, nummer 1, februari 2003

We zijn weer op de goede weg' kopte De Volkskrant op 23 november boven een vraaggesprek met Anton Zijderveld. Het interview ging over islamisme, fortuynisme en andere kwalen van het moderne leven. Zijderveld zag in deze thema's echter geen reden tot sombere bespiegelingen. Hij verklaarde dat het echte probleem uit de jaren '70 dateerde. Instituties als de kerk, het gezin en de buurt werden toen gereduceerd tot functionele organisaties. Maar langzaamaan begint het inzicht door te breken, dat deze instituties voor bepaalde waarden staan. Als 'collectieve manieren van denken, doen en voelen' (Durkheim) belichamen ze tradities die zin en richting geven aan het leven .

https://wapenveldonline.nl/artikel/8/traditie-heeft-een-voertuig-nodig/

Lees verder

De toerekening en de inwoning van het heil

F.G. Imminkjaargang 53, nummer 1, februari 2003

Loopt de christelijke traditie in Europa op haar laatste benen? Die vraag komt onwillekeurig op, niet alleen als we kijken naar de ontkerkelijking, maar ook als we de veranderingen in het maatschappelijke en culturele leven in ogenschouw nemen. Christelijke waarden en normen zijn niet meer vanzelfsprekend in de samenleving. Dat ze niet meer toonaangevend zijn, was al langer duidelijk. Maar dat we in de sfeer van een gedoogcultuur terecht zijn gekomen is van meer recente datum. Niet alleen de institutionele godsdienst is zienderogen teruggelopen. Vergeet niet dat er ook in het bewustzijn van mensen het nodige is gebeurd.

https://wapenveldonline.nl/artikel/9/de-toerekening-en-de-inwoning-van-het-heil/

Lees verder

Waar komen onze waarden en normen vandaan?

Rudolf Boonjaargang 53, nummer 1, februari 2003

Als wij de media mogen geloven, zijn momenteel op tal van plaatsen in ons land debatten over waarden en normen in volle gang. Maar over welke waarden en normen gaat het eigenlijk? Bestaat er zoiets als een waarden- en normenstelsel van typisch Nederlandse signatuur? Zijn waarden en normen louter een zaak van burgerlijk fatsoen? Of behelzen zij in hun geestelijk-zedelijk gehalte toch meer dan slechts wellevendheid en welgemanierdheid? Liggen onze waarden en normen soms besloten in de universele rechten van de mens? Als dit zo is, waaruit bestaan dan nog hun typisch Nederlandse karaktertrekken? Wat willen wij in dit land met elkaar hoog houden en bewaren als kostbare waardevolle schatten, onvervangbaar, onmisbaar?

https://wapenveldonline.nl/artikel/10/waar-komen-onze-waarden-en-normen-vandaan/

Lees verder

Mens en waarden

G. Holdijkjaargang 53, nummer 1, februari 2003

https://wapenveldonline.nl/artikel/11/mens-en-waarden/

Lees verder

Dietrich Bonhoeffer - de biografie

Gerard den Hertogjaargang 53, nummer 1, februari 2003

https://wapenveldonline.nl/artikel/12/dietrich-bonhoeffer-de-biografie/

Lees verder

Door Simon gezien

Gerard den Hertogjaargang 53, nummer 1, februari 2003

https://wapenveldonline.nl/artikel/216/door-simon-gezien/

Lees verder

Oude en nieuwe lezers

Albert Noordegraafjaargang 53, nummer 1, februari 2003

https://wapenveldonline.nl/artikel/218/oude-en-nieuwe-lezers/

Lees verder