Archief

Redactioneel

Bart Walletjaargang 61, nummer 1, februari 2011

https://wapenveldonline.nl/artikel/988/redactioneel/

Lees verder

'Het gaat in de zorg juist niet om autonomie'

Wim Dekkerjaargang 61, nummer 1, februari 2011

Over Zorg gaat het dit jaar in de jaarserie. In artikelen en interviews zullen diverse aspecten van dit onderwerp belicht worden. Het is een spannend fenomeen. Juist in het zorg geven en zorg ontvangen doorbreken wij het isolement van ons eigen bestaan. In het onthouden van zorg bevestigen wij het juist. Kaïn voelde dat feilloos aan toen hij retorisch vroeg of hij soms zijn broeders hoeder was. Maar het precaire evenwicht tussen autonomie en verbondenheid maakt de zorgrelatie, professioneel of anderszins, zo spannend. Het aantal onderzoeken naar macht en machtsmisbruik in zorgrelaties maakt dat duidelijk. Tegelijkertijd kan dat zo achterdochtig maken dat uit het oog verloren wordt was liefde vermag. Daarnaast zullen wij stilstaan bij politieke en economische dan wel farmaceutische aspecten van de zorgfabriek. Ten slotte wordt beproefd of de gemeente dan wel de christelijke gemeenschap ook een zorggemeenschap is. In dit nummer een oriënterend en inleidend artikel.

https://wapenveldonline.nl/artikel/989/het-gaat-in-de-zorg-juist-niet-om-autonomie/

Lees verder

Over de werken der barmhartigheid (1)

Bert de Leedejaargang 61, nummer 1, februari 2011

https://wapenveldonline.nl/artikel/990/over-de-werken-der-barmhartigheid-1/

Lees verder

Een remedie tegen geheugenverlies

Herman Paul en Esther Jonkerjaargang 61, nummer 1, februari 2011

In onze postchristelijke tijd menen sommigen dat de kerk principieel in de marge van de samenleving thuishoort. Alles wat riekt naar 'christendom' - een kerk die de sociale orde sanctioneert, een verbintenis van troon en altaar toestaat of zelfs openlijk machtspolitiek bedrijft - zien zij als strijdig met het evangelie. Bijgevolg komt het 'constantijnse christendom' in een kwaad daglicht te staan. Als de kerk een marginaal bestaan behoort te lijden, moeten we dan niet concluderen dat ze het vrijwel altijd verkeerd heeft gedaan? Wie deze vraag in ernst durft te stellen, ontmoet in Oliver O'Donovan een geduchte criticus. Met gefronste wenkbrauwen vraagt de Britse theoloog: 'Is dit niet stuitend oppervlakkig? Hoe goed ken je jezelf, of hen die ons zijn voorgegaan, als je meent de ervaring van zovele generaties christenen niet nodig te hebben? Wat voor een traditiebegrip, if any at all, zit daar achter?'

https://wapenveldonline.nl/artikel/991/een-remedie-tegen-geheugenverlies/

Lees verder

Een christelijke benadering van de islam

Bernhard Reitsmajaargang 61, nummer 1, februari 2011

https://wapenveldonline.nl/artikel/992/een-christelijke-benadering-van-de-islam/

Lees verder

Wie zonder zonde is ...

Govert J. Buijsjaargang 61, nummer 1, februari 2011

https://wapenveldonline.nl/artikel/993/wie-zonder-zonde-is/

Lees verder

Wijst de grond onder onze voeten ook naar de hemel?

Guus Labooyjaargang 61, nummer 1, februari 2011

https://wapenveldonline.nl/artikel/994/wijst-de-grond-onder-onze-voeten-ook-naar-de-hemel/

Lees verder

Naar de Nationale Synode geweest

Bert de Leedejaargang 61, nummer 1, februari 2011

‘Bert, daar wil je nog niet eens dood gevonden worden’, zo mailde mij een goede bevriende vrouwelijke collega in een privémail, waarin het toegestaan is om uit je slof te schieten. Zij stuurde haar mail naar aanleiding van de overzichtsfoto’s in de krant van de bijeenkomst in de Grote Kerk van Dordrecht op 12 december, de slotviering van de Nationale Synode. Zij wist niet dat ik daar ook zat.

https://wapenveldonline.nl/artikel/995/naar-de-nationale-synode-geweest/

Lees verder

Eenswillendheid met God

Maarten Wissejaargang 61, nummer 1, februari 2011

https://wapenveldonline.nl/artikel/996/eenswillendheid-met-god/

Lees verder

Tot ziens in de Hemel

Bart Trouwborstjaargang 61, nummer 1, februari 2011

https://wapenveldonline.nl/artikel/997/tot-ziens-in-de-hemel/

Lees verder