Archief

Redactioneel

Bart Walletjaargang 61, nummer 6, december 2011

https://wapenveldonline.nl/artikel/1041/redactioneel/

Lees verder

Over het hoe en het wat in het zorgdebat – en het wie

Bart Cusvellerjaargang 61, nummer 6, december 2011

Als we in Nederland van een ‘zorgdebat’ kunnen spreken, dan is het een veelkoppig monster. Het woordje ‘zorg’ alleen al kent vele betekenissen, de werkelijkheid van de gezondheidszorg heeft verschillende niveaus, en de beleving van ‘zorg’ door burgers is onderhevig aan allerlei dynamiek. Wie iets zegt over ‘zorg’ kan dus niet pretenderen een panacee te leveren voor het onbehagen dat aanleiding gaf tot deze jaarserie in Wapenveld. Maar misschien kunnen we een paar dingen in kaart brengen.

https://wapenveldonline.nl/artikel/1042/over-het-hoe-en-het-wat-in-het-zorgdebat-en-het-wie/

Lees verder

Over de werken der barmhartigheid (6)

Arjan Plaisierjaargang 61, nummer 6, december 2011

Twee verhalen die met elkaar verbonden moeten blijven, vormen de kern van deze laatste meditatie over de werken der barmhartigheid. Arjan Plaisier over barmhartigheid, dat ook alles te maken heeft met het Kerstfeest. Immers, de hemel is over ons bewogen geraakt.

https://wapenveldonline.nl/artikel/1043/over-de-werken-der-barmhartigheid-6/

Lees verder

'Ik wil het ongeloof dichter bij Christus beleven'

Herman Oevermans en Wim Dekkerjaargang 61, nummer 6, december 2011

Voor orthodox Nederland is dominee Wim Dekker een van de eersten die de ernst van de secularisatie aan de orde stelt. Zijn bijdrage aan het liber amicorum voor ds. L. Kievit heeft de titel ‘Predikant zijn in een a-theïstisch tijdperk’ (1983). Het artikel trok toen al de aandacht. En sinds die tijd thematiseert hij in diverse bundels en publicaties hetzelfde onderwerp, steeds weer benadrukkend dat de secularisatie doorgaat, dat mensen zonder God blijken te kunnen. En dat secularisatie niet alleen een gevolg is van onorthodoxe theologie, maar dat de secularisatie ons bestaan doortrekt. Veelal onopgemerkt. Op een dag staan wij op en ontdekken wij zonder God te kunnen.

https://wapenveldonline.nl/artikel/1044/ik-wil-het-ongeloof-dichter-bij-christus-beleven/

Lees verder

Om al uw tekens te verstaan

Arnold Huijgenjaargang 61, nummer 6, december 2011

Calvijns accommodatieconcept houdt, kort gezegd, in dat God zich aan het menselijk begripsniveau aanpast in zijn openbaring; in Woord en daad, in gebod en verkondiging van het evangelie. Allereerst kunnen we dan denken aan de menselijke taal waarin God zich openbaart; zowel het feit dát God menselijke taal gebruikt als de specifieke vormen van menselijke taal die Hij soms gebruikt. Calvijn denkt daarbij met name aan de zogenaamde antropomorfismen: mensvormige uitdrukkingen over God, zoals de manier waarop de Bijbel spreekt over Gods ogen, oren, handen – maar ook Gods berouw en emoties vallen bij Calvijn in deze categorie. Bovendien accommodeert God zich niet enkel in de taal die Hij gebruikt, maar ook in de daden waarin Hij zichzelf openbaart.

https://wapenveldonline.nl/artikel/1045/om-al-uw-tekens-te-verstaan/

Lees verder

Een mislukte poging om met theologie de vrede te bewaren

Gert-Jan Segersjaargang 61, nummer 6, december 2011

In een pluriforme wereld waarin in toenemende mate moslims en christenen naast elkaar wonen, komt het er meer dan ooit op aan dat moslims en christenen in vrede en vrijheid het gesprek met elkaar aangaan. Miroslav Volf deed een poging om dit gesprek dichterbij te brengen, maar zijn boek overtuigt niet, vindt Gert-Jan Segers. Hij zet zijn bedenkingen in dit artikel helder uiteen.

https://wapenveldonline.nl/artikel/1046/een-mislukte-poging-om-met-theologie-de-vrede-te-bewaren/

Lees verder

De lendenen van het verstand

Marius Doornenbaljaargang 61, nummer 6, december 2011

https://wapenveldonline.nl/artikel/1047/de-lendenen-van-het-verstand/

Lees verder

Reactie op een recensie

Bert van Veluwjaargang 61, nummer 6, december 2011

Bert van Veluw, auteur van Waar komt het kwaad vandaan?, reageert op de recensie van zijn boek door Bert de Leede, gepubliceerd in het vorige nummer van Wapenveld onder de kop ‘Meer kennis, niet wijzer, wel minder gelovig’.

https://wapenveldonline.nl/artikel/1048/reactie-op-een-recensie/

Lees verder

Vloeken en bidden om een nieuwe aarde

Gerard den Hertogjaargang 61, nummer 6, december 2011

Uitgeverij Verloren, Hilversum, 2010, 439+XVI pag., gebonden, ISBN 978 90 8704 193 9, € 39,-.

https://wapenveldonline.nl/artikel/1049/vloeken-en-bidden-om-een-nieuwe-aarde/

Lees verder

De gang naar Canossa

Esther Jonkerjaargang 61, nummer 6, december 2011

The lost history of Christianity. The Thousand-Year Golden Age of the Church in the Middle East, Africa and Asia – and How It Died. Athenaeum – Polak & Van Gennep, Amsterdam, 2010, ISBN 978 90 253 6805 0, 474 pag., €19,95. Harper One, New York, 2008, ISBN 978 0 06 147281 7, 315 pag., € 15,99.

https://wapenveldonline.nl/artikel/1050/de-gang-naar-canossa/

Lees verder