Archief

Ultra-Gereformeerd en Vrijzinnig

Arnold van Rulerjaargang 21, nummer 2, maart 1971

In de kring waaruit Wapenveld ontstaan is, was men van meet af aan geboeid door theocratische ideeën van wijlen prof. Van Ruler, Daarbij kwam dat hij - anders dan zoveel anderen - naast alle kritiek toch ook het "orgaan" bezat om een intuïtief begrip en warme waardering te tonen voor zaken waar wij van huis uit met de neus op gedrukt waren (de bevinding, de Nadere Reformatie etc.). Beide facetten vindt men in dit laatste artikel van zijn hand terug. Het is ons een voorrecht en een vreugde, dit speciale nummer te kunnen uitbrengen, mede als eerbewijs aan deze grote denker en theoloog bij de gratie Gods. Het artikel sluit aan op oudere publicaties in Kerk en Theologie (1950, 1954) en in de bundel "Schrift en Kerk" (1953). Verder treft u een drietal korte reacties van drs. S. Gerssen, prof. dr. G. Th. Rothuizen en prof. dr. W. H. Velema; en onder het hoofd "Sta op tot de vreugde" een aantal van zijn befaamde uitspraken. Uitspraken die getuigen van de triomf van en de vreugde óver Gods goede schepping in zijn theologie. Tot slot: wij menen dat de aangesneden materie uw aandacht verdient, ook al rekent u zich wellicht niet tot de ultra-gereformeerden of vrijzinnigen. En zo heeft de overledene het ook bedoeld, getuige het motto dat hij aan zijn artikel had willen meegeven: WIE DE SCHOEN PAST, TREKKE HEM AAN! De redactie.

https://wapenveldonline.nl/artikel/399/ultra-gereformeerd-en-vrijzinnig/

Lees verder