Archief

De Theocratie in de 17de eeuw

R.B. Evenhuisjaargang 18, nummer 7, oktober 1968

Dr. R. B. Evenhuis, herv. predikant te Amsterdam, is de auteur van het prachtige werk “Ook dat was Amsterdam", de kerk der hervorming in de gouden eeuw. De twee verschenen delen zijn besproken in Wapenveld, nog twee delen zijn in bewerking. Dr. Evenhuis werd in zijn onderzoek sterk geboeid door de theocratische idealen van het gereformeerd protestantisme. In deel I wijdt hij er een apart hoofdstuk aan. Wij vroegen hem over dit onderwerp een artikel voor ons blad te willen schrijven, wat wij U gaarne ter overweging aanbieden.

https://wapenveldonline.nl/artikel/573/de-theocratie-in-de-17de-eeuw/

Lees verder