Archief

Redactioneel

Aart Nederveenjaargang 74, nummer 1, februari 2024

https://wapenveldonline.nl/artikel/1735/redactioneel/

Lees verder

Journalistiek en de plurale samenleving

Herman Oevermans en Wim Dekkerjaargang 74, nummer 1, februari 2024

Wij worden omgeven door nieuws. ‘s Ochtends scrollen we door onze kranten, overdag bezoeken we een keer of tien de NOS-site en in de avond consumeren we een aantal praat- en actualiteitenprogramma’s of kijken we ritueel om 20.00 uur naar het journaal. Wij willen weten hoe het met de wereld gaat. En soms willen we de wereld voelen in onze angst, nieuwsgierigheid, verdriet. Nieuws is een manier van leven voor ons geworden.

https://wapenveldonline.nl/artikel/1736/journalistiek-en-de-plurale-samenleving/

Lees verder

Tussen recht doen en waarheidsvinding

Johan Sneljaargang 74, nummer 1, februari 2024

De recensie is jubelend. In juni 1915 bespreekt de New York Tribune de tweede roman van een jonge schrijver. Het verhaal speelt in een weinig bekende migrantengemeenschap. In hun kolonie tussen de Grote Meren, het verre achterland van New York, heersen middeleeuwse toestanden.

https://wapenveldonline.nl/artikel/1737/tussen-recht-doen-en-waarheidsvinding/

Lees verder

Een rijk innerlijk leven

Maria Groen-Blokhuisjaargang 74, nummer 1, februari 2024

https://wapenveldonline.nl/artikel/1738/een-rijk-innerlijk-leven/

Lees verder

Duellerende profeten

Hendrik Mosterdjaargang 74, nummer 1, februari 2024

We schrijven het jaar 594 voor de geboorte van Christus. Vier jaar geleden capituleerde Jeruzalem voor koning Nebadnessar van Babylonië, wiens legers de stad hadden omsingeld. Koning Jojachin werd als balling weggevoerd, samen met iedereen die ook maar iets voorstelde in de stad. Hovelingen, ambtenaren, soldaten, handwerkslieden en smeden werden meegenomen, alle kostbaarheden uit de tempel en het koninklijk paleis in beslag genomen. Een oom van Jojachin werd aangesteld aan als koning in diens plaats. Zelfs over zijn eigen naam had hij geen zeggenschap. Op last van Nebukadnessar werd die veranderd in Sedekia (2 Koningen 24:10-17). Het koninkrijk Juda is hiermee een vazalstaat geworden, maar op het moment van schrijven gloort er enige hoop. In Egypte is een nieuwe farao opgestaan die bereid lijkt Israël en haar buurlanden te steunen mochten die in opstand willen komen. De aanwezigheid van gezanten uit Edom, Moab, Ammon, Tyrus en Sidon in Jeruzalem zou kunnen duiden op diplomatiek overleg in die richting. Hoe dan ook wordt binnen Juda een discussie gevoerd over de vraag of het wel of niet zal rebelleren.

https://wapenveldonline.nl/artikel/1739/duellerende-profeten/

Lees verder

‘Volledig verantwoordelijk voor de huidige dag’

Gerdien Bertram-Troostjaargang 74, nummer 1, februari 2024

Afgelopen oktober verscheen de door Esther van Fenema en Joost Röselaers samengestelde bundel De leegte voorbij. Op zoek naar een verhaal dat ons verbindt.[1] Ik las de bundel met een bijzondere focus op onderwijs en opvoeding. Wat hebben de ideeën die de geïnterviewde denkers naar voren brengen hierin te zeggen?

https://wapenveldonline.nl/artikel/1740/volledig-verantwoordelijk-voor-de-huidige-dag/

Lees verder

Ars Moriendi

Menno van der Beek en Niek Stamjaargang 74, nummer 1, februari 2024

https://wapenveldonline.nl/artikel/1741/ars-moriendi/

Lees verder

Is it well with my soul?

Herman Oevermansjaargang 74, nummer 1, februari 2024

Vrede op aarde, het nieuwste boek van missioloog Stefan Paas, heeft al veel losgemaakt. Dat is niet verwonderlijk, de vraag naar wat heil en redding in onze cultuur precies zijn, raakt aan de kern van het evangelie. Herman Oevermans deelt de piëtistische afkomst van Paas, en herkent zich in de vragen die daarbij te stellen zijn. Zijn kritiek verwoordt hij in drie aanzetten tot verder gesprek.

https://wapenveldonline.nl/artikel/1742/is-it-well-with-my-soul/

Lees verder

Brideshead Revisited en het katholicisme

Sophie van Bijsterveldjaargang 74, nummer 1, maart 2024

Ook nu blijft Evelyn Waughs romanklassieker Brideshead Revisited sterk tot de verbeelding spreken. De verfilming uit 2008 van de naoorlogse roman maakt dat zonneklaar. Wellicht onbewust heeft Waugh in zijn roman een thema aangeroerd dat ons juist vandaag de dag tot nadenken kan stemmen.

https://wapenveldonline.nl/artikel/1743/brideshead-revisited-en-het-katholicisme/

Lees verder

De moed van Dietrich von Hildebrand

Maurits Potappeljaargang 74, nummer 1, februari 2024

https://wapenveldonline.nl/artikel/1744/de-moed-van-dietrich-von-hildebrand/

Lees verder