Archief

Redactioneel

Aart Nederveenjaargang 63, nummer 1, februari 2013

https://wapenveldonline.nl/artikel/1111/redactioneel/

Lees verder

Alles wordt vloeibaar

Stefan Paasjaargang 63, nummer 1, februari 2013

Vorig jaar schoof ik aan bij een onderzoekspresentatie over religieus terrorisme. Een van de interessante uitkomsten van het onderzoek was dat het merendeel van de recente aanslagplegers technisch of medisch was opgeleid. Ik maakte daar een opmerking over in de trant van: blijkbaar voorkomt een wetenschappelijke opleiding niet dat je terrorist wordt. De leider van het panel reageerde instemmend en vervolgde: ‘Maar als ze nu sociale wetenschappen hadden gestudeerd…’. De aanwezige sociologen en antropologen glimlachten en knikten. De suggestie was duidelijk: een sociaal-wetenschappelijke studie is bij uitstek geschikt om iemand van radicale standpunten af te helpen.

https://wapenveldonline.nl/artikel/1112/alles-wordt-vloeibaar/

Lees verder

Er is meer tussen hemel en aarde

Bert de Leedejaargang 63, nummer 1, februari 2013

In de jaarserie kijken wij hoe de kerken sinds de jaren 1960 omgingen met sociaal-wetenschappelijke onderzoeksresultaten. We mengen ons in het gesprek tussen de theologie en de sociale wetenschappen. Is de gelovige vreugde in de Heer werkelijk slechts een variant van een menselijke opwinding? Is gelovig leven echt niet meer dan een gevolg van socialisatie en een aangeleerd taalveld? Is bidden slechts een zelfgesprek in metaforen? Of laten wij ons een seculier oor aan naaien met dit soort NRC-stelligheden? In de Bijbelschetsen in deze jaarserie laten we ons aanreiken dat er meer is tussen hemel en aarde. Opdat wij de smaak van een gelovige vrijmoedigheid weer te pakken krijgen.

https://wapenveldonline.nl/artikel/1113/er-is-meer-tussen-hemel-en-aarde/

Lees verder

Een leerboek dat vraagt om méér

Bert de Leedejaargang 63, nummer 1, februari 2013

Christelijke Dogmatiek is een waardevol boek [1], waarmee ik de auteurs van harte gelukwens. Zo’n ontvangst, daar kun je alleen maar van dromen. Het boek en de daarin beschikbaar gestelde kennis verdienen het ook. Maar ik feliciteer vooral ook de predikanten, hbo-theologen en studenten met dit boek. Het is een leerboek en handboek ineen, helder van opzet, rijk gedocumenteerd en intelligent geschreven.

https://wapenveldonline.nl/artikel/1118/een-leerboek-dat-vraagt-om-meer/

Lees verder

Wilde Schoonheid [6]

Peter van Dijkjaargang 63, nummer 1, februari 2013

Enige eeuwen geleden verdween uit kerken prachtige kunst die leken en andere gelovigen bijzonder kon inspireren. In 'Wilde schoonheid' gebeurt precies het tegenovergestelde. Er wordt nog steeds veel kunst gemaakt met door God gegeven talent, die zeer wel leken en kerkgangers kan inspireren in hun dagelijkse zoektocht. Deze kunst bereikt de kerken of de individuele christen meestal niet. Ook is er voldoende kunst die door christenen niet als inspirerend voor hun geloof gezien wordt. Iedere aflevering van 'Wilde schoonheid' zoomt in op een werk (van film tot beeldende kunst tot poëzie) dat te mooi is om links te laten liggen. Ieder nummer bespreken we werk dat – gemaakt door een niet-christen of christen, gelovige of ongelovige – herkenning op kan roepen, en instemming bij de christen die Jezus wil zoeken en vinden.

https://wapenveldonline.nl/artikel/1116/wilde-schoonheid-6/

Lees verder

Antwoord aan de machten

Hans de Knijffjaargang 63, nummer 1, februari 2013

Jij kleinkind, ik grootouder: die woorden omvatten al dadelijk drie generaties! Is dat lang? Noordmans heeft eens gezegd: "Christus is vlak bij ons om de hoek geboren". Tweeduizend jaar geschiedenis, dat is in feite heel kort: zet alle generaties op een rij en men komt met een zestigtal personen uit om de ganse historie vanaf het jaar één te vertellen! En als grootouders het direct aan hun kleinkinderen vertellen, dan komt men zelfs op een veertigtal. Dat er desondanks telkens heel veel verandert, blijkt wel uit de moeite die ouderen veelal hebben om hun eigen tijd te begrijpen. Zij verlangen naar 'de goeie oude tijd'! In feite verandert er in het algemeen heel veel en heel snel en dat ook binnen één generatie. Als ik dus in deze 'Brief aan mijn kleinkind' iets moet vertellen over mijn verleden, mijn heden en wat ik voor mij zie als de toekomst van mijn thans jeugdige kleinkind, dan spelen daarin dingen uit ongeveer tweeëneenhalve eeuw een rol!

https://wapenveldonline.nl/artikel/1114/antwoord-aan-de-machten/

Lees verder

Drijfveren van een atheïst

Rik Peelsjaargang 63, nummer 1, februari 2013

Als je christenen vraagt waarom ze in God geloven, krijg je een grote variëteit aan antwoorden: ze hebben bepaalde religieuze ervaringen gehad, ze weten zich aangesproken door de persoon van Jezus Christus, ze hebben het idee dat ze in de kerk samen met anderen God ontmoeten, ze denken dat met geloof in God de dingen op de een of andere manier op hun plaats vallen. Argumenten voor het bestaan van God spelen bij de meesten hooguit een marginale rol. Dit is een algemeen menselijke trek: maar weinig belangrijke dingen die we denken of doen zijn gebaseerd op argumenten. Maar als dit zo is, dan mogen we verwachten dat ook de atheïst zijn ongeloof maar voor een klein gedeelte zal baseren op argumenten. Het is waarschijnlijker dat atheïsten allerlei andere drijfveren hebben om te geloven dat God niet bestaat.

https://wapenveldonline.nl/artikel/1120/drijfveren-van-een-atheist/

Lees verder

Nooit meer nadenken

Marius Doornenbaljaargang 63, nummer 1, februari 2013

https://wapenveldonline.nl/artikel/1119/nooit-meer-nadenken/

Lees verder

Geen scheiding van wetenschap en commercie

Elco van Burg en Linco Nieuwenhuyzenjaargang 63, nummer 1, februari 2013

‘Sommige fysici maken nog altijd onderscheid  tussen fundamenteel onderzoek aan de ene kant en toegepast onderzoek aan de andere kant. Alsof onderzoekers die aan zonnecellen werken, niks meer met fundamentele natuurkunde te maken hebben. Maar als ik nadenk over de productie van zonnecellen en hoe ik daarvoor films moet laten aangroeien op atomair niveau, met behulp van een plasma in een reactor, dan loop ik óók tegen heel fundamentele problemen op.’

https://wapenveldonline.nl/artikel/1115/geen-scheiding-van-wetenschap-en-commercie/

Lees verder