Archief

Redactioneel

Aart Nederveenjaargang 63, nummer 4, augustus 2013

https://wapenveldonline.nl/artikel/1141/redactioneel/

Lees verder

Sociale wetenschappen en geloof: een conceptuele analyse

Jan van der Stoepjaargang 63, nummer 4, augustus 2013

Sociale wetenschappen worden door gelovigen vaak met scepsis bekeken. Ze richten zich niet op de inhoud van het geloof, maar op de manier waarop mensen samen religieuze gemeenschappen vormen. Daarmee zouden ze een seculariserend effect hebben. Stefan Paas gaat in Wapenveld van februari 2013 zelfs zover om te zeggen dat de sociale wetenschappen religie verdringen als betekenisgever van de sociale wereld. Volgens hem vormen de sociale wetenschappen een belangrijke ideologische factor. Ze duiden onze samenleving als geseculariseerd en bepalen zo in hoge mate hoe we naar de wereld kijken. Tegelijkertijd adopteert hij echter de taal van de sociale wetenschappen door onbekommerd ook zelf over wetenschap en religie als sociale constructies te spreken. Tegenover de constructie van de sociale wetenschappen kunnen gelovigen hun eigen constructie plaatsen, ook al is dat misschien vechten tegen de bierkaai. 

https://wapenveldonline.nl/artikel/1142/sociale-wetenschappen-en-geloof-een-conceptuele-analyse/

Lees verder

Vrijgekocht

Stefan Paasjaargang 63, nummer 4, augustus 2013

De eerste brief van Petrus is actueler dan hij in 1800 jaar is geweest. Hij spreekt christenen aan als mensen die ‘als vreemdelingen verspreid’ in de wereld wonen (1:1). Het is lang geleden dat christenen werkelijk vreemdelingen waren in Europa. Maar die situatie is binnen enkele generaties grondig veranderd: opnieuw zijn christenen een marginale minderheid geworden in wat eens het heartland was van het christendom.

https://wapenveldonline.nl/artikel/1143/vrijgekocht/

Lees verder

Orthodoxe christenen werken mee aan uitholling godsdienstvrijheid

Pieter Jan Dijkman en Geerten Boogaardjaargang 63, nummer 4, augustus 2013

De vrijheid van godsdienst dreigt onder druk te komen te staan. De meest fundamentele uitdrukking van persoonlijke autonomie wordt in de ogen van steeds meer politici en rechtsgeleerden een overbodig vehikel met privileges voor wie toevallig gelooft. Orthodoxe christenen werken zelf soms mee aan de uitholling van de moeder aller grondrechten door overblijfselen van publieke christelijkheid, zoals het verbod op godslastering, te verdedigen in termen van persoonlijk geloof. Al te gemakkelijk stellen ze dat ongelovigen nu eenmaal niet begrijpen wat het geloof voor hen betekent. Op die manier versterken ze alleen maar de gedachte dat de godsdienstvrijheid overbodig is.

https://wapenveldonline.nl/artikel/1144/orthodoxe-christenen-werken-mee-aan-uitholling-godsdienstvrijheid/

Lees verder

Waarom psychologen en psychiaters de nieuwe cultuurcritici worden

Ella Lobregt-van Buurenjaargang 63, nummer 4, augustus 2013

Is het toeval dat psychologen en psychiaters de nieuwe cultuurcritici worden en de vinger leggen bij mogelijk ziekmakende aspecten van onze maatschappij?

https://wapenveldonline.nl/artikel/1145/waarom-psychologen-en-psychiaters-de-nieuwe-cultuurcritici-worden/

Lees verder

Discussiekoorts

Désanne van Brederodejaargang 63, nummer 4, augustus 2013

https://wapenveldonline.nl/artikel/1146/discussiekoorts/

Lees verder

Wilde schoonheid [9]

Peter van Dijkjaargang 63, nummer 4, augustus 2013

Enige eeuwen geleden werd uit kerken inspirerende kunst gegooid die leken en andere gelovigen bijzonder kon inspireren. In Wilde schoonheid gebeurt precies het tegenovergestelde. Er wordt nog steeds veel kunst gemaakt met door God gegeven talent, die zeer wel leken en kerkgangers kan inspireren in hun dagelijkse zoektocht. Deze kunst bereikt de kerken of de individuele christen meestal niet. Ook is er voldoende kunst die door christenen niet als inspirerend voor hun geloof gezien wordt. Iedere aflevering van Wilde schoonheid zoomt in op een werk (van film tot beeldende kunst tot poëzie) dat te mooi is om links te laten liggen. Ieder nummer bespreken we werk dat – gemaakt door een niet-christen of christen, gelovige of ongelovige – herkenning op kan roepen, en instemming bij de christen die van harte Jezus wil zoeken en vinden.

https://wapenveldonline.nl/artikel/1147/wilde-schoonheid-9/

Lees verder

Liedboekgeografie

Hilbrand Rozemajaargang 63, nummer 4, augustus 2013

Het is een licht soort liefdesverdriet. Je hebt het haar nooit verteld. Je wist het zelf maar half, totdat ze ineens met een ander ventje op het schoolplein liep. Niet zodra kende ik de weg in het register of zij ontglipte me. Heel Europa vond ik erin terug. Achttien eeuwen kerkgeschiedenis. Bron van plekgevoel, landkaart van blauwe plekken. Zoals Huub van der Lubbe al zei: ‘Een man weet pas wat ie mist / als ze d’r niet is.’

https://wapenveldonline.nl/artikel/1148/liedboekgeografie/

Lees verder

Tegenwoordigheid van geest als Europese uitdaging

Aart Nederveenjaargang 63, nummer 4, augustus 2013

https://wapenveldonline.nl/artikel/1149/tegenwoordigheid-van-geest-als-europese-uitdaging/

Lees verder

Leven is een kunst

Pieter Vosjaargang 63, nummer 4, augustus 2013

https://wapenveldonline.nl/artikel/1150/leven-is-een-kunst/

Lees verder