Archief

Redactioneel

Aart Nederveenjaargang 63, nummer 3, juni 2013

https://wapenveldonline.nl/artikel/1131/redactioneel/

Lees verder

Ik kan niet terug achter de ervaringen van God in mijn leven

Wim Dekker en Bert de Leedejaargang 63, nummer 3, juni 2013

Alweer enige decennia terug verscheen er een taalkundige studie naar de tale Kanaäns. De weg in woorden, zo luidde de titel [1] met als auteur M. van de Ketterij. Nauwkeurig onderzoek van jaargangen bevindelijk gereformeerde kerkblaadjes resulteerde in een beschrijving van het taalveld van bevindelijk gereformeerden. Het is een prachtige studie. Maar het blijft steken in de beschrijving van een taal. De auteur geeft ergens in het boek aan dat hij wel over de taal kan schrijven, maar er niet uit kan spreken. Dit geheel in stijl met het beschreven genre. Deze uitweg bood het evangelische taalveld Miranda Klaver niet. Het fenomeen historisch geloof wordt daar niet onderkend. Als cultureel antropoloog deed zij studie naar bekering in twee evangelische gemeenten in Nederland. Het heeft de uiterst leesbare studie This is my desire; a semiotic perspective on conversion in an evangelical seeker church and a pentecostal church in the Netherlands (Klaver, 2011) opgeleverd. Wapenveld zocht Miranda Klaver op om meer te weten te komen over hoe zij als gelovige haar onderzoek heeft uitgevoerd.

https://wapenveldonline.nl/artikel/1132/ik-kan-niet-terug-achter-de-ervaringen-van-god-in-mijn-leven/

Lees verder

Van God zingen in een vreemd land

Stefan Paasjaargang 63, nummer 3, juni 2013

Wij zijn door en door sociale wezens. Ook op ons geloof heeft dat invloed. Het wordt ons aangereikt door de mensen om ons heen, het wordt versterkt en in stand gehouden door gemeenschappen en inspirerende figuren. Door dit alles heen werkt God, zo gelooft de kerk. Maar dit geloof is lang niet altijd een rustig en zeker weten. We komen er pas achter wat dit betekent als onze sociale omgeving drastisch verandert.

https://wapenveldonline.nl/artikel/1133/van-god-zingen-in-een-vreemd-land/

Lees verder

Een verhaal waar het de tijd niet meer voor is

Menno van der Beekjaargang 63, nummer 3, juni 2013

Pontus Beg, politiecommissaris van Michailopol, een ons onbekende stad op de grote vlakten ergens in het oosten, is drieënvijftig jaar oud. Hij is nog te jong om voor echt oud door te gaan, zoals op de eerste bladzijde van Dit zijn de namen van Tommy Wieringa wordt meegedeeld, maar hij heeft een beroerd doorbloede, zogenaamde koude voet: “'De naam is een gast van het echte ding,' had een filosoof uit het oude China gezegd, en zo kwam hij, Pontus Beg, ook steeds meer tegenover zijn lichaam te staan – hij was de gast en zijn lichaam het echte ding. En het echte ding begon zich nu van zijn gast te ontdoen.” Pontus heeft ook een huishoudster, die eens per maand, op de gezette tijd – maar ook alleen dan – hem de mogelijkheid biedt, met haar de liefde te bedrijven. Zij is verloofd met een vrachtwagenchauffeur, van wie ze graag een kind zou hebben, maar dat lukt niet. Als Pontus voorzichtig suggereert dat hun maandelijks samenzijn wellicht wel in nageslacht zou kunnen resulteren, is duidelijkheid zijn deel: “'Haal je niks in je hoofd, Pontus', zegt Zita. Hij meent het niet, denkt ze, en al hij het wel meent zou hij het niet moeten menen.”

https://wapenveldonline.nl/artikel/1134/een-verhaal-waar-het-de-tijd-niet-meer-voor-is/

Lees verder

Het speelbalgevoel

Marius Doornenbaljaargang 63, nummer 3, juni 2013

https://wapenveldonline.nl/artikel/1135/het-speelbalgevoel/

Lees verder

‘Wat is wijsheid? In Christus volmaakt zijn’

Cees Gooijerjaargang 63, nummer 3, juni 2013

Ik zag in 1947 het levenslicht. Twee jaar na de oorlog. Mijn ouders waren inmiddels tien jaar getrouwd en hadden nauwelijks meer op een kind durven hopen. Ze hadden moeilijke jaren achter de rug: hun huwelijk begon in 1937, een roerige onzekere tijd van crisis, werkloosheid en oorlogsdreiging. In 1940 vielen de Duitsers Nederland binnen en in 1943 werd mijn vader als dwangarbeider naar een werkkamp in Duitsland gestuurd. Daar was hij twee jaar. Ik bleef enig kind.

https://wapenveldonline.nl/artikel/1136/wat-is-wijsheid-in-christus-volmaakt-zijn/

Lees verder

Wilde schoonheid [8]

Peter van Dijkjaargang 63, nummer 3, juni 2013

Enige eeuwen geleden werd uit kerken inspirerende kunst gegooid die leken en andere gelovigen bijzonder kon inspireren. In Wilde schoonheid gebeurt precies het tegenovergestelde. Er wordt nog steeds veel kunst gemaakt met door God gegeven talent, die zeer wel leken en kerkgangers kan inspireren in hun dagelijkse zoektocht. Deze kunst bereikt de kerken of de individuele christen meestal niet. Ook is er voldoende kunst die door christenen niet als inspirerend voor hun geloof gezien wordt. Iedere aflevering van Wilde schoonheid zoomt in op een werk (van film tot beeldende kunst tot poëzie) dat te mooi is om links te laten liggen. Ieder nummer bespreken we werk dat – gemaakt door een niet-christen of christen, gelovige of ongelovige – herkenning op kan roepen, en instemming bij de christen die van harte Jezus wil zoeken en vinden.

https://wapenveldonline.nl/artikel/1137/wilde-schoonheid-8/

Lees verder

Hoe God verdween uit de Tweede Kamer

Pieter Jan Dijkmanjaargang 63, nummer 3, juni 2013

https://wapenveldonline.nl/artikel/1138/hoe-god-verdween-uit-de-tweede-kamer/

Lees verder

Pier en Oceaan

Ella Lobregt-van Buurenjaargang 63, nummer 3, juni 2013

https://wapenveldonline.nl/artikel/1139/pier-en-oceaan/

Lees verder

The Collected Sermons of Walter Brueggemann

Arie van der Knijffjaargang 63, nummer 3, juni 2013

https://wapenveldonline.nl/artikel/1140/the-collected-sermons-of-walter-brueggemann/

Lees verder