Archief

Redactioneel

Aart Nederveenjaargang 63, nummer 2, april 2013

https://wapenveldonline.nl/artikel/1121/redactioneel/

Lees verder

Dwing Gij ons U te volgen

Herman Pauljaargang 63, nummer 2, april 2013

‘The battle of Waterloo was won on the playing fields of Eton’, schijnt Arthur Wellesley te hebben gezegd na zijn overwinning op de troepen van Napoleon. Dat zijn officieren zich bij Waterloo zo dapper hadden gedragen, was volgens de hertog van Wellington te danken aan de teamspirit die zij zich als jongemannen op kostscholen als Eton College hadden eigen gemaakt. Wat in juni 1815 de doorslag had gegeven, waren moed, loyaliteit en doorzettingsvermogen, zoals gekweekt tijdens eindeloze sportcompetities op scholen als Eton. [1]

https://wapenveldonline.nl/artikel/1127/dwing-gij-ons-u-te-volgen/

Lees verder

De voorlichting der sociologie

Maarten van den Bosjaargang 63, nummer 2, april 2013

De Nederlandse Hervormde Kerk kwam na de Tweede Wereldoorlog in de greep van de sociale wetenschappen. Het Sociologisch Instituut der Kerk en Wereld speelde een centrale rol bij de pogingen om Nederland te herkerstenen. Het presenteerde cijfers, feiten en statistieken over ontkerkelijking met een groot gevoel van urgentie. Het was vijf voor twaalf. Hiermee stuurde de sociologie het kerkelijk beleid een bepaalde richting op die achteraf als mislukt kan worden gekarakteriseerd. In de jaarserie van Wapenveld over geloof en sociale wetenschappen stellen we de vraag naar het verband tussen ‘sociologisering’ van de kerk en secularisatie.

https://wapenveldonline.nl/artikel/1122/de-voorlichting-der-sociologie/

Lees verder

De weg tot een krachtige protestantse kerk

Bert de Leedejaargang 63, nummer 2, april 2013

In de jaarserie kijken wij hoe de kerken sinds de jaren 1960 omgingen met sociaal-wetenschappelijke onderzoeksresultaten. We mengen ons in het gesprek tussen de theologie en de sociale wetenschappen. Is gelovig leven echt niet meer dan een gevolg van een aangeleerd taalveld? Is de kerk dus in werkelijkheid alleen maar een contextueel bepaald fenomeen, ontstaan en veranderend volgens sociologische wetmatigheden? Dwingen die wetmatigheden de kerk nu opnieuw tot een veranderslag? Of heeft het instituut kerk zijn tijd gehad, omdat een postmodern tijdsgewricht gewoon geen institutioneel vormgegeven godsdienst in protestantse zin van het woord verdraagt? Het lijkt er soms wel op. Want: wat moet een kerk met een vermoeide babyboomgeneratie, een verwende generatie Y en een netwerkgeneratie X? Of laten wij ons een seculier oor aannaaien met dit soort nrc-stelligheden?

https://wapenveldonline.nl/artikel/1124/de-weg-tot-een-krachtige-protestantse-kerk/

Lees verder

Het begin van het einde

Désanne van Brederodejaargang 63, nummer 2, april 2013

https://wapenveldonline.nl/artikel/1128/het-begin-van-het-einde/

Lees verder

Wilde schoonheid [7]

Peter van Dijkjaargang 63, nummer 2, april 2013

Tijdens de laatste zondagse ochtenddienst werd het onderwerp van deze Wilde schoonheid me gratis en voor niets in de schoot geworpen. Columnistengenade zou dat kunnen heten.

https://wapenveldonline.nl/artikel/1126/wilde-schoonheid-7/

Lees verder

De fascinatie van het succes het hoofd bieden

Gerard den Hertogjaargang 63, nummer 2, april 2013

Het verlangen naar een bestaan dat op de een of andere manier ‘rijmt’ is van alle tijden. Het is een menselijk oerbesef, waar vanuit Bijbels perspectief ook het een en ander voor te zeggen valt. Van de rechtvaardige van Psalm 1 wordt immers gezegd dat ‘al wat hij onderneemt gelukt’. Al komt het woord ‘zegen’ in die Psalm niet voor, toch mogen we dat hier wel noemen. Als de glans van God over je leven heen ligt mag je je verheugen in de zegen die je ‘aan den lijve’ [1] ondergaat.

https://wapenveldonline.nl/artikel/1130/de-fascinatie-van-het-succes-het-hoofd-bieden/

Lees verder

'Noordmans, de filosofie en christelijk leiderschap'

Hendrik-Jan van Nieuw Amerongenjaargang 63, nummer 2, april 2013

https://wapenveldonline.nl/artikel/1125/noordmans-de-filosofie-en-christelijk-leiderschap/

Lees verder

'Aanzetten voor een ethiek' van Dietrich Bonhoeffer

Bert de Leedejaargang 63, nummer 2, april 2013

https://wapenveldonline.nl/artikel/1123/aanzetten-voor-een-ethiek-van-dietrich-bonhoeffer/

Lees verder

Handboek Heidelbergse Catechismus

Arie van der Knijffjaargang 63, nummer 2, april 2013

https://wapenveldonline.nl/artikel/1129/handboek-heidelbergse-catechismus/

Lees verder