Archief

Redactioneel

Bart Walletjaargang 57, nummer 1, februari 2007

https://wapenveldonline.nl/artikel/719/redactioneel/

Lees verder

Plaats voor trage vragen

Herman Oevermans en Wim Dekkerjaargang 57, nummer 1, februari 2007

Waarschijnlijk heeft niemand van hen Groen Links gestemd. Maar ze stuurden op persoonlijke titel wel een brief aan de politiek om in de komende kabinetsformatie duurzaamheid met stip op 1 te zetten. 'Wereldwijd verdwijnen de ecosystemen met enorme snelheid, met als oorzaak voornamelijk menselijk handelen. Wij, mensen werkzaam in nationale en internationale bedrijven en instellingen, maken ons grote zorgen hierover en vinden dat deze problematiek de afgelopen jaren te weinig aandacht heeft gehad in de nationale politieke discussie.'

https://wapenveldonline.nl/artikel/720/plaats-voor-trage-vragen/

Lees verder

Tegenover de hoogmoed de nederigheid

Bert de Leedejaargang 57, nummer 1, februari 2007

De 'superbia' - de hoogmoed, hovaardij of trots - geldt vanouds als de eerste of voornaamste van de zeven hoofdzonden. Reeds het boek 'Spreuken' noemt de hoogmoed de wortel van alle gebreken (Spreuken 16:8). De 'superbia 'werd in de Middeleeuwen uitgebeeld als een rijk geklede dame, omhangen met juwelen, met in de rechterhand vaak een pauw - het dier dat met zijn prachtige veren imponeergedrag vertoont - en in de linkerhand een spiegel .

https://wapenveldonline.nl/artikel/721/tegenover-de-hoogmoed-de-nederigheid/

Lees verder

Trouw als weg van waarheid

Gert-Jan van der Heidenjaargang 57, nummer 1, februari 2007

In het werk van de Franse filosoof Alain Badiou vinden we een moedige poging om in de hedendaagse, continentale wijsbegeerte opnieuw de vragen naar universalisme, waarheid, trouw en subjectiviteit te stellen. Zijn werk rondom deze thema's is in belangrijke mate door christelijke denkers zoals Pascal en Claudel geïnspireerd. Aan Paulus kent Badiou zelfs een centrale rol toe. Volgens Badiou is Paulus de grondlegger van het universalisme dat hij aan de orde stelt.

https://wapenveldonline.nl/artikel/722/trouw-als-weg-van-waarheid/

Lees verder

Die schiften verbiedt, schift gij?

Sam Jansejaargang 57, nummer 1, februari 2007

Beste Eric, Hartelijk dank voor je uitvoerige reactie op mijn vragen aan jou. Je spreekt me aan in de meest letterlijke zin van het woord en dat helpt wellicht om niet over elkaar maar met elkaar te spreken. Onze bijdragen hebben iets van een appel. Jij vraagt: 'luister liever langer'. Ik zeg: 'je moet een keer kiezen'. Jij vindt het gevaarlijk om in de Bijbel te schiften tussen goddelijk en (klein)menselijk. Je zult ongetwijfeld in het opschrift de structuur van Paulus' zinnen uit Romeinen 2 hebben ontdekt. Ik bedoel ermee dat jij, naar mijn inschatting, in de praktijk niet zo veel anders met 'lastige bijbelteksten' omgaat dan ik, maar dat het verschil zit in de schriftleer. Met andere woorden: schift jij ook niet als je over 'lastige teksten' (s)preekt?

https://wapenveldonline.nl/artikel/723/die-schiften-verbiedt-schift-gij/

Lees verder

'Opdat wij geen lust tot het kwade zouden hebben...'

Eric Peelsjaargang 57, nummer 1, februari 2007

Beste Sam, Graag wil ik nog een mijl verder met je optrekken in ons gesprek over het zo heikele probleem van de geweldteksten in het Oude Testament. Je hebt opnieuw een aardige duit in een lastig zakje gedaan. Om te voorkomen dat onze discussie te breed uitwaaiert zal ik me concentreren op de kernvraag zoals die in jouw reactie komt bovendrijven. Jouw moeite ligt vooral bij de collectieve straf, 'het ongedifferentieerd geweld dat in het Oude Testament over families, steden, stammen en volkeren kan razen'. Een bekend voorbeeld is de steniging van Achan en de zijnen in Jozua 7. Dat zoiets ooit op Gods bevel heeft plaatsgevonden kun en wil jij niet aanvaarden. Je doet verwoede pogingen om mij daarbij aan jouw kant te krijgen met herhaalde constateringen als 'dat kun jij ook niet willen', 'wij maken dit niet meer mee, ik niet en jij ook niet', etc. Maar heeft wat wij persoonlijk kunnen meemaken of willen dan het laatste woord?

https://wapenveldonline.nl/artikel/724/opdat-wij-geen-lust-tot-het-kwade-zouden-hebben/

Lees verder

Talen naar het transcendente

Wouter Schroverjaargang 57, nummer 1, februari 2007

Het idee van transcendentie heeft door de geschiedenis heen vele filosofen en schrijvers gefascineerd. In die fascinatie vallen soms de eeuwen weg: zo heeft de dichter Dante Alighieri (1265-1321) op dit punt grote invloed uitgeoefend op de Engelse auteur T.S. Eliot (1888-1965). De overeenkomsten in de manieren waarop zij het transcendente in hun werk thematiseren zijn opvallend. Eliot is zelf dan ook de eerste om Dante als één van zijn grote inspiratiebronnen aan te merken. Toch is de Engelsman in het geheel niet blind voor de kanttekeningen die moderne critici bij de poëzie van zijn literaire voorvader plaatsen. Juist deze kritiek helpt Eliot een eigen wijze te vinden om het transcendente een plaats te geven in zijn werk.

https://wapenveldonline.nl/artikel/725/talen-naar-het-transcendente/

Lees verder

Op weg naar een duurzame AutoRAI

Elizabeth den Otter-Kuiperjaargang 57, nummer 1, februari 2007

https://wapenveldonline.nl/artikel/726/op-weg-naar-een-duurzame-autorai/

Lees verder

De tegenstem van Jezus

Albert Noordegraafjaargang 57, nummer 1, februari 2007

https://wapenveldonline.nl/artikel/727/de-tegenstem-van-jezus/

Lees verder

Levend in leviathan

Bart Walletjaargang 57, nummer 1, februari 2007

https://wapenveldonline.nl/artikel/728/levend-in-leviathan/

Lees verder

En God beschikte een worm & De goddeloosheid van de wetenschap & God en de menselijke maat

Bert de Leedejaargang 57, nummer 1, februari 2007

https://wapenveldonline.nl/artikel/729/en-god-beschikte-een-worm-de-goddeloosheid-van-de-wetenschap-god-en-de-menselijke-maat/

Lees verder

The fortune at the bottom of the pyramide

Johan Graaflandjaargang 57, nummer 1, februari 2007

https://wapenveldonline.nl/artikel/730/the-fortune-at-the-bottom-of-the-pyramide/

Lees verder