Archief

Redactioneel

Bart Walletjaargang 57, nummer 2, april 2007

https://wapenveldonline.nl/artikel/731/redactioneel/

Lees verder

‘Wij hebben te veel haast, daarom gaat er ook zoveel fout’

Herman Oevermans en Wim Dekkerjaargang 57, nummer 2, april 2007

'Kunnen wij mondiaal onze hebzucht aan banden leggen, dat is de grote vraag in het debat over duurzaamheid. Econoom en theoloog Harry de Lange zei in de jaren tachtig in een training die ik voor Philips-managers verzorgde: 'There is enough for everybodies need, not for everybodies greed.' Philips leverde toen telecommunicatie systemen aan Saoedi-Arabië met een voorziening dat het net exclusief voor de prinsen beschikbaar kon zijn. Ik wilde die managers zich daar op laten bezinnen. Er ontstond een moeizame discussie. De managers hadden natuurlijk ook allemaal hoge hypotheken en bij deze kant van zaak hadden ze niet stil gestaan. Op dit moment leeft de Russische elite ongelofelijk verspillend. De mondiale elite lijkt sowieso los van de werkelijkheid. Bonussen van veertig miljoen, dat slaat echt helemaal nergens op. Het gaat die topmanagers natuurlijk niet meer om het geld, het gaat ze om de erkenning door hun peergroup, net als bij de F-side.'

https://wapenveldonline.nl/artikel/732/wij-hebben-te-veel-haast-daarom-gaat-er-ook-zoveel-fout/

Lees verder

Afgunst, de tweede hoofdzonde

Arjan Plaisierjaargang 57, nummer 2, april 2007

Wie de tweede afdeling van de louteringsberg volgens Dante ('Divina Commedia') opgaat, verlaat daarmee de benedenste ring van de hoogmoedigen en komt terecht op die van de afgunstigen. Zij boeten daar hun zonden uit tot het moment dat ze 'het verheven licht kunnen aanschouwen'. Het meest opvallende kenmerk van deze groep zondaars is dat de oogleden hen met een ijzeren draad doorboord en dichtgesnoerd zijn. Kennelijk hebben zij een probleem gehad met hun ogen en heeft hun manier van kijken niet gedeugd. Daar hebben ze een passende straf voor gekregen.

https://wapenveldonline.nl/artikel/733/afgunst-de-tweede-hoofdzonde/

Lees verder

Verlegen om missionaire preken

Bas van der Graafjaargang 57, nummer 2, april 2007

Ik denk de laatste tijd veel na over de vraag wat nu missionair preken is. Dat deed ik al langer, maar sinds ik in Amsterdam werk, is het alleen maar erger geworden. Want het is niet niks om in deze stad te preken, zeker niet als je dat doet met het verlangen dat je woorden verder zullen reiken dan alleen de oren van je gemeenteleden. Preken in de context van Amsterdam brengt je als vanzelf terug tot de basisvragen van je predikantschap: wie ben ik, wat moet ik zeggen, hoe moet ik het zeggen, tegen wie moet ik het zeggen? Ik weet niet hoe anderen dat ervaren, maar ik vind dat heel intensief. Het neemt me vaak helemaal in beslag en soms lig ik er wel eens een uurtje wakker van (geen hele nachten gelukkig, want zo'n last hoeft het nou ook weer niet te worden).

https://wapenveldonline.nl/artikel/734/verlegen-om-missionaire-preken/

Lees verder

Preken van een zielzorger

Aart Nederveen en Arjan Gooijerjaargang 57, nummer 2, april 2007

'Als geboren Hollander heb ik niets met carnaval. Tijdens de carnavalsmis voel ik me echt een toeschouwer, want ik ben niet verkleed. Maar als je hier in Eindhoven rondloopt en je ziet duizenden mensen en kinderen verkleed, met dit prachtige weer, dan geeft het zo'n mooie gemeenschappelijke sfeer. Daarbij komt het creatieve, cabareteske, waarin de actualiteit op de korrel wordt genomen. Natuurlijk zijn er ook de nare kanten van dronkenschap en losbandigheid, maar de ontlading van zo'n complete bevolking is prachtig. Ik schort het oordeel op.'

https://wapenveldonline.nl/artikel/735/preken-van-een-zielzorger/

Lees verder

Wapenveldkroniek

Kees Jan Rodenburgjaargang 57, nummer 2, april 2007

Het leek me wel een aantrekkelijke opdracht; vanuit Jeruzalem een kroniek schrijven voor 'Wapenveld'. De opdracht was helder: peil voor ons de actualiteit en leg de achtergronden ervan bloot. Bij nadere overdenking stuit ik voortdurend op de vraag, wat in vredesnaam actualiteit mag heten in de stad waarvan ik een tijdelijke vreemdeling en bijwoner ben.

https://wapenveldonline.nl/artikel/736/wapenveldkroniek/

Lees verder

Toegangsbewijs

Ella Lobregt-van Buurenjaargang 57, nummer 2, april 2007

https://wapenveldonline.nl/artikel/737/toegangsbewijs/

Lees verder

Ontregelde geesten

Aart Nederveenjaargang 57, nummer 2, april 2007

https://wapenveldonline.nl/artikel/738/ontregelde-geesten/

Lees verder

Lexicon van de architectuur van de twintigste eeuw

Hans Teerdsjaargang 57, nummer 2, april 2007

https://wapenveldonline.nl/artikel/739/lexicon-van-de-architectuur-van-de-twintigste-eeuw/

Lees verder

Fluiten in het donker

H.G.J. Ligtenbergjaargang 57, nummer 2, april 2007

https://wapenveldonline.nl/artikel/740/fluiten-in-het-donker/

Lees verder

Identity en violence

Paul van Trigtjaargang 57, nummer 2, april 2007

https://wapenveldonline.nl/artikel/741/identity-en-violence/

Lees verder

Enlightenment contested

Jan Scheele-Goedhartjaargang 57, nummer 2, april 2007

https://wapenveldonline.nl/artikel/742/enlightenment-contested/

Lees verder