Archief

Redactioneel

Bart Walletjaargang 57, nummer 4, augustus 2007

https://wapenveldonline.nl/artikel/758/redactioneel/

Lees verder

‘Winst maken is een conditio sine qua non maar niet het doel’

Herman Oevermans en Eelco van den Dooljaargang 57, nummer 4, augustus 2007

De Rabobank valt momenteel op door duurzaam bankieren. Topman Bert Heemskerk is de aanjager hiervan, al zit de notie van verbondenheid en verantwoordelijkheid ook in de genen van de coöperatieve Rabobank. Eind jaren '60 studeert de van huis uit katholieke Bert Heemskerk theologie en economie in Tübingen en filosofie in Frankfurt en Parijs. De meeste indruk maakt de dan al oude Ernst Bloch met zijn Das Prinzip Hoffnung: 'We zaten daar als apostelen van Jezus aan zijn voeten'.

https://wapenveldonline.nl/artikel/759/winst-maken-is-een-conditio-sine-qua-non-maar-niet-het-doel/

Lees verder

Traagheid

Arjan Plaisierjaargang 57, nummer 4, augustus 2007

In een jaarserie waarin begrip wordt gevraagd voor trage vragen is er alle aanleiding om traagheid een deugd te noemen. Als allerwegen de drang zich manifesteert het tempo steeds verder op te voeren, terwijl er geen echte doelen meer zijn, is het tijd voor traagheid. Daarom wordt er in deze jaarserie terecht aandacht gevraagd voor trage vragen en plaatsen van moeite. Traagheid is de moed om niet over de echte vragen heen te springen. Traagheid is de durf om de diepte in te gaan. Traagheid is de rust om ingewijd te worden in de echte geheimen van het leven.

https://wapenveldonline.nl/artikel/762/traagheid/

Lees verder

Alle aardse machten hunkeren naar de hemel

Johan Sneljaargang 57, nummer 4, augustus 2007

Het onderwerp is Europa. Drie historici staan daarbij centraal in dit recensie-artikel, bedoeld om hun nieuwste boeken nader te introduceren. Het zijn alledrie Britten, met een hoog Cambridge- en Oxfordgehalte. Ze zijn geboren in de decennia rond de Tweede Wereldoorlog, respectievelijk in 1939 (Davies), 1948 (Judt) en 1955 (Burleigh) en dat is voor hun werk niet zonder betekenis. Want de oorlog vormt telkens het brandpunt van hun werk - en stempelt ook hun visie op de actualiteit.

https://wapenveldonline.nl/artikel/763/alle-aardse-machten-hunkeren-naar-de-hemel/

Lees verder

Blij met een beetje evenwicht

Elco van Burg en Linco Nieuwenhuyzenjaargang 57, nummer 4, augustus 2007

Christendom en politiek, het blijft een curieuze combinatie die al vele pennen in beweging heeft gebracht. Een van de meest recente bijdragen aan de discussie over christelijke politiek is Vrede stichten van Stefan Paas. Zijn boek heeft, samen met de kabinetsdeelname van de ChristenUnie, het thema weer hoog op de agenda gezet. Twee jaar eerder leverde Bram van de Beek (1946) ook een bijdrage aan de discussie over christelijke politiek, tijdens een lezing voor de Guido de Brès-Stichting, het wetenschappelijk instituut van de SGP. Zich baserend op de praxis in de vroege kerk stelde hij dat christenen niet veel in de politiek te zoeken hebben.

https://wapenveldonline.nl/artikel/764/blij-met-een-beetje-evenwicht/

Lees verder

Liberalisme kan prima zonder christendom

Fleur de Beaufortjaargang 57, nummer 4, augustus 2007

Beste Stefan, Hartelijk dank voor je uitvoerige reactie op mijn vorige brief aan jouw adres. Na onze eerste briefwisseling blijft er voldoende stof tot discussie, vandaar dat ik jouw uitnodiging het debat naar aanleiding van je boek voort te zetten graag aanneem. Ik ben blij dat het liberalisme wat jou betreft in principe kan samengaan met een religieuze visie. Dat een religieuze - of liever een christelijke - visie een conditio sine qua non zou zijn voor het liberalisme deel ik echter niet.

https://wapenveldonline.nl/artikel/765/liberalisme-kan-prima-zonder-christendom/

Lees verder

Liberalen en ultra-liberalen

Stefan Paasjaargang 57, nummer 4, augustus 2007

Beste Fleur, Mijn dank opnieuw voor je bereidheid om dit gesprek te voeren. Als burgers van hetzelfde land, met hart voor de publieke zaak, is dit de enige manier om verder te komen. Naar mijn besef gebeurt het veel te weinig. Daarbij is het voeren van een goed gesprek nog niet zo gemakkelijk, hoe nodig het ook is. Of we elkaar altijd even goed begrijpen, is nog maar de vraag. In elk geval lijken we het eens te zijn over de heilzaamheid van de liberale democratie en we erkennen dat men zo'n staatsvorm vanuit heel verschillende levensbeschouwingen kan waarderen. Praktisch gezien is dat een hele winst. Vanzelfsprekend is die staatsvorm niet, zoals op allerlei plaatsen in de wereld blijkt.

https://wapenveldonline.nl/artikel/766/liberalen-en-ultra-liberalen/

Lees verder

Wapenveldkroniek

Pieter Jan Dijkmanjaargang 57, nummer 4, augustus 2007

'Samen werken, samen leven', luidt het motto van de nieuwe regeringsploeg van CDA, PvdA en ChristenUnie. Sleutelbegrip is solidariteit, een term die het de laatste jaren goed doet onder politieke partijen. Vooralsnog blijft het een holle frase. Solidariteit: het verdampt waar je bij staat. Dat biedt de ChristenUnie, die zichzelf als christelijk-sociaal bestempeld, een mooie kans om de discussie over de invulling van het begrip solidariteit te openen.

https://wapenveldonline.nl/artikel/767/wapenveldkroniek/

Lees verder

Traditie

Arjan Plaisierjaargang 57, nummer 4, augustus 2007

https://wapenveldonline.nl/artikel/768/traditie/

Lees verder

De mythe van het voltooide leven

Gerard den Hertogjaargang 57, nummer 4, augustus 2007

https://wapenveldonline.nl/artikel/769/de-mythe-van-het-voltooide-leven/

Lees verder

De mythe van het voltooide leven

Gerard den Hertogjaargang 57, nummer 4, augustus 2007

https://wapenveldonline.nl/artikel/770/de-mythe-van-het-voltooide-leven/

Lees verder

Jesus von Nazareth

Arjan Plaisierjaargang 57, nummer 4, augustus 2007

https://wapenveldonline.nl/artikel/771/jesus-von-nazareth/

Lees verder

Van aangezicht tot aangezicht & De weg komt naar u toe

Aart Nederveenjaargang 57, nummer 4, augustus 2007

https://wapenveldonline.nl/artikel/772/van-aangezicht-tot-aangezicht-de-weg-komt-naar-u-toe/

Lees verder

De schrift wordt herschreven

Albert Noordegraafjaargang 57, nummer 4, augustus 2007

https://wapenveldonline.nl/artikel/773/de-schrift-wordt-herschreven/

Lees verder