Archief

Redactioneel

Herman Oevermansjaargang 52, nummer 1, februari 2002

https://wapenveldonline.nl/artikel/48/redactioneel/

Lees verder

Schade aan de ziel

Wim Dekkerjaargang 52, nummer 1, februari 2002

'Want wat zou het een mens baten wanneer hij de hele wereld won, maar schade leed aan zijn ziel?' . Deze retorische vraag van Jezus is naamgever van het 'Wapenveld'-thema in 2002. De paradox erin correspondeert met de titel van een intrigerend boek van Robert E. Lane, hoogleraar politieke wetenschappen aan Yale University: The Loss of Happiness in Market Democracies . Lane onderzoekt waarom een opmerkelijk groot deel van de bevolking van welvarende liberale democratieën aangeeft niet gelukkig te zijn - noem het een sociologische inventarisatie van de oorzaken van de berokkende schade aan de ziel.

https://wapenveldonline.nl/artikel/49/schade-aan-de-ziel/

Lees verder

Schade aan de ziel

Andries Zoutendijkjaargang 52, nummer 1, februari 2002

Wat zou het een mens baten, als hij de gehele wereld won maar schade leed aan zijn ziel? (Mattheüs 16:26).

https://wapenveldonline.nl/artikel/50/schade-aan-de-ziel/

Lees verder

‘Het hart vraagt om cultivering, daar moet ik dus tijd voor vrijmaken’

Herman Oevermansjaargang 52, nummer 1, februari 2002

'Noordmans ben ik gaan lezen op aanraden van Hasselaar en De Knijff. Zijn meditaties zijn van grote diepgang. Ik heb ze gespeld. Bij Noordmans bespeurde ik iets wat je bij alle grote theologen tegenkomt. Zijn intellectueel niet geringe gaven heeft hij weten te verbinden met een geest van voortdurend gebed en meditatie. Dan komen er perspectieven te voorschijn die zeer indrukwekkend zijn. Noordmans heeft iets helderziends gehad. Ik betreur het, dat hij eigenlijk pas op zijn oude dag katholieken van formaat leerde kennen. Hij heeft gedachten over het pausschap die de mijne niet zijn, maar dat is minder belangrijk. Het gaat om de wezenlijke dingen. Hier en daar vind ik hem wel iets te negatief over de mystiek.'

https://wapenveldonline.nl/artikel/51/het-hart-vraagt-om-cultivering-daar-moet-ik-dus-tijd-voor-vrijmaken/

Lees verder

De smaak van Kabbala

Henk Vreekampjaargang 52, nummer 1, februari 2002

Neem de roman De procedure van Harry Mulisch. Het eerste stuk van Akte A wordt afgesloten met een passage uit het Boek van de Schepping (Sepher Yetsira). De auteur geeft de lezer vertrouwelijk inzage in het instructieboek van de Eeuwige: 'Tweeëntwintig letters: drie moeders, zeven dubbele en twaalf eenvoudige. Drie moeders A M SH, hun grondslag ...'. Zinnen die overkomen als een bewust opgeworpen blokkade voor de lezer. Toegang alleen voor ingewijden. Mulisch schrijft over de wereld van de Kabbala .

https://wapenveldonline.nl/artikel/52/de-smaak-van-kabbala/

Lees verder

Hebben christenen nog iets te zeggen?

Albert Noordegraafjaargang 52, nummer 1, februari 2002

Het vraagstuk van de verhouding tussen tolerantie en waarheid is in de vijftigjarige geschiedenis van de CSFR en de RRQR met de regelmaat van de klok aan de orde geweest, of het nu ging om de confessie in de kerk of de publieke waarheid in de samenleving. Het is dus niet zo vreemd dat men dit thema voor de lustrumviering gekozen heeft. Weinig had men in de maanden van voorbereiding kunnen vermoeden dat dit onderwerp na de gebeurtenissen van 11 september in New York en de oorlog in Afghanistan een nieuwe actualiteit zou krijgen.

https://wapenveldonline.nl/artikel/53/hebben-christenen-nog-iets-te-zeggen/

Lees verder

In herinnering Gerard van Leijenhorst

P. van Woerdenjaargang 52, nummer 1, februari 2002

Het was vorig jaar november vier jaar geleden dat ons het bericht bereikte dat bij Gerard een ernstige ziekte geconstateerd was. We vernamen het bericht toen we als vriendenkring bijeen waren ter gelegenheid van het huwelijksjubileum van een van de vrienden. Het gezamenlijk vieren van een jubileum was gebruikelijk en daarbij waren ook steeds Truus en Gerard aanwezig.

https://wapenveldonline.nl/artikel/54/in-herinnering-gerard-van-leijenhorst/

Lees verder

Ontdekking van de hemel?

Gerard den Hertogjaargang 52, nummer 1, februari 2002

https://wapenveldonline.nl/artikel/55/ontdekking-van-de-hemel/

Lees verder

Voor ons de zondvloed

Albert Noordegraafjaargang 52, nummer 1, februari 2002

https://wapenveldonline.nl/artikel/204/voor-ons-de-zondvloed/

Lees verder

Ontmaskering

W. Dekkerjaargang 52, nummer 1, februari 2002

https://wapenveldonline.nl/artikel/205/ontmaskering/

Lees verder

Christian hope in Context I & II

Gerard den Hertogjaargang 52, nummer 1, februari 2002

https://wapenveldonline.nl/artikel/206/christian-hope-in-context-i-ii/

Lees verder

Het drama van de menselijke vrijheid

Bert de Leedejaargang 52, nummer 1, februari 2002

https://wapenveldonline.nl/artikel/207/het-drama-van-de-menselijke-vrijheid/

Lees verder

De stem van de roepende

Bert de Leedejaargang 52, nummer 1, februari 2002

https://wapenveldonline.nl/artikel/208/de-stem-van-de-roepende/

Lees verder

Pastorale

Albert Noordegraafjaargang 52, nummer 1, februari 2002

https://wapenveldonline.nl/artikel/217/pastorale/

Lees verder

Een rondje om de kerk

Gerard den Hertogjaargang 52, nummer 1, februari 2002

https://wapenveldonline.nl/artikel/209/een-rondje-om-de-kerk/

Lees verder

Biografie van de dominee

Bert de Leedejaargang 52, nummer 1, februari 2002

https://wapenveldonline.nl/artikel/210/biografie-van-de-dominee/

Lees verder