Archief

Redactioneel

Herman Oevermansjaargang 52, nummer 3, juni 2002

https://wapenveldonline.nl/artikel/78/redactioneel/

Lees verder

'You should not treat me like a stranger'

Ella Lobregt-van Buuren en Wim Dekkerjaargang 52, nummer 3, juni 2002

Seksualiteit is altijd problematisch geweest. In zekere zin behoort dit tot het wezen van de seksualiteit zelf. Elk mens staat voor de opgave een balans te zoeken tussen onderdrukking en uitleving. En dat geldt niet alleen voor het individu, maar ook voor culturen. Spreken in termen van meer of minder problematisch is dan ook niet voor de hand liggend. Wel kun je zeggen dat zij nu anders problematisch is dan vroeger. En van dat problematische wilden we juist af, getuige de seksuele revolutie in de jaren '60.'

https://wapenveldonline.nl/artikel/79/you-should-not-treat-me-like-a-stranger/

Lees verder

‘Een mens te zijn op aarde, in deze wereldtijd’

Bert de Leedejaargang 52, nummer 3, juni 2002

Het jaarthema brengt veel donkere tonen met zich mee. Dat kan niet anders. De titel alleen al vraagt daarom: 'schade aan de ziel'. En er is veel schijnbare winst in ons moderne, welvarende bestaan, die in werkelijkheid schade toebrengt aan de ziel. De moderniteit met haar nadruk op de menselijke zelfontplooiing, autonomie, vrijheid en het zelfbeschikkingsrecht van de mens, heeft in veel opzichten niet gebracht wat zij beloofd heeft. Veel mensen hebben veel, maar voelen zich niet gelukkig. Zij ervaren hun leven als veeleisend en zwaar, of als leeg en zinloos

https://wapenveldonline.nl/artikel/80/een-mens-te-zijn-op-aarde-in-deze-wereldtijd/

Lees verder

Schaamte

Andries Zoutendijkjaargang 52, nummer 3, juni 2002

En zij beiden waren naakt, de mens en zijn vrouw, maar zij schaamden zich voor elkander niet (Genesis 2:25). Toen werden hun beider ogen geopend, en zij bemerkten, dat zij naakt waren; zij hechtten vijgebladeren aaneen en maakten zich schorten (Genesis 3:7).

https://wapenveldonline.nl/artikel/81/schaamte/

Lees verder

Zin in postmoderne arbeid

Michiel de Rondejaargang 52, nummer 3, juni 2002

De boerderij van mijn vader was een echt familiebedrijf. Het hele gezin werkte mee. De koeien moesten worden opgehaald om gemolken te worden. Het erf moest elke zaterdag worden geveegd en de straat geschrobd: alles schoon voor de zondag. Ieder lid van het gezin had zo zijn aandeel in het runnen van het bedrijf en het verdienen van de kost. Wij reageerden niet altijd even welwillend als mijn vader riep om koeien te halen, kruiwagens te laden of ander werk te doen: “Ik heb geen zin!” De reactie van mijn vader was voorspelbaar: “Hup aan het werk! Naar zin wordt niet gevraagd!”

https://wapenveldonline.nl/artikel/82/zin-in-postmoderne-arbeid/

Lees verder

‘Wie is het, die zo hoog gezeten...?’

Koo van der Waljaargang 52, nummer 3, juni 2002

Er zijn personen wier invloed hun naamsbekendheid verre overtreft. Zo is er een hele reeks interessante denkbeelden te noemen van de Duitse socioloog en filosoof Georg Simmel (1858-1918), waarmee wij toch primair andere namen associëren. Van Simmel is dan ook wel opgemerkt dat hij in het intellectuele leven van de 20ste eeuw de grote anonieme aanwezige is. Voor menige wetenschapper, uitvinder en kunstenaar geldt evenzo dat hun ideeën belangrijke doorbraken betekend hebben, terwijl van die ideeën in brede kring, zelfs in de eigen professie, niet meer bekend is wie de auctor intellectualis ervan is.

https://wapenveldonline.nl/artikel/84/wie-is-het-die-zo-hoog-gezeten/

Lees verder

Graafland belandt ook op de ‘parallelweg’

Pieter L. de Jongjaargang 52, nummer 3, juni 2002

In de zomer van 2000 deed prof.dr. C. Graafland, van 1972 tot 1991 hoogleraar te Utrecht verbonden met de Gereformeerde Bond, nog eens uitvoerig van zich spreken. Via een artikel in Wapenveld en een uitvoerig interview in het Nederlands Dagblad. Daarin ging het hem om de vraag of de gereformeerde orthodoxie niet zo dichtgetimmerd was, dat van enige vitaliteit geen sprake meer kon zijn. Er vielen harde woorden. Aan de vertolking van het evangelie en het geloof voor mensen levend in onze cultuur en samenleving leverde zij geen enkele wezenlijke bijdrage meer. De belijdenis kon wel eens een blok aan het been zijn en het zicht op nieuw lezen en verstaan van de Schrift totaal verduisteren.

https://wapenveldonline.nl/artikel/83/graafland-belandt-ook-op-de-parallelweg/

Lees verder

Stuurt de overheid of de burger?

Ton van der Schansjaargang 52, nummer 3, juni 2002

https://wapenveldonline.nl/artikel/85/stuurt-de-overheid-of-de-burger/

Lees verder

De correcties

Marc Schaefferjaargang 52, nummer 3, juni 2002

https://wapenveldonline.nl/artikel/185/de-correcties/

Lees verder

Steenkind

Katrien Ruitenburg-De Bontejaargang 52, nummer 3, juni 2002

https://wapenveldonline.nl/artikel/186/steenkind/

Lees verder

Wederkomst

Gerda van de Haarjaargang 52, nummer 3, juni 2002

https://wapenveldonline.nl/artikel/187/wederkomst/

Lees verder

De oude kustlijn

Gert van de Wegejaargang 52, nummer 3, juni 2002

https://wapenveldonline.nl/artikel/188/de-oude-kustlijn/

Lees verder

Waarom het leven sneller gaat als je ouder wordt

Gert van de Wegejaargang 52, nummer 3, juni 2002

https://wapenveldonline.nl/artikel/189/waarom-het-leven-sneller-gaat-als-je-ouder-wordt/

Lees verder