Archief

Redactioneel

Herman Oevermansjaargang 52, nummer 4, augustus 2002

https://wapenveldonline.nl/artikel/86/redactioneel/

Lees verder

Mannen en vrouwen staan vooral zichzelf in de weg

Wim Dekkerjaargang 52, nummer 4, augustus 2002

Bonhoeffers huwelijkspreek naar aanleiding van Efeze 1:12 doet het momenteel goed in orthodoxe kring. Een fragment van deze preek stond in 'Ecclesia' en werd vervolgens door v.d.G. overgenomen in 'De Waarheidsvriend' . Soms is het handig een 'modern' theoloog klassieke gedachten te laten verwoorden.

https://wapenveldonline.nl/artikel/87/mannen-en-vrouwen-staan-vooral-zichzelf-in-de-weg/

Lees verder

Liefde en trouw

Andries Zoutendijkjaargang 52, nummer 4, augustus 2002

Dat liefde en trouw u niet verlaten! Bind ze om uw hals, schrijf ze op de tafel van uw hart, dan zult gij genegenheid en goedkeuring verwerven in de ogen van God en mensen (Spreuken 3:3-4)

https://wapenveldonline.nl/artikel/88/liefde-en-trouw/

Lees verder

Mediteren

Gert Marchaljaargang 52, nummer 4, augustus 2002

"Lieve God, is onze dominee Uw vriend of kent U hem alleen van het werk?". Je kunt blijkbaar op allerlei wijzen met God omgaan, in Zijn dienst staan en gaan. Bovenstaande woorden zijn ontleend aan een kind dat zich uitschrijft naar God toe . Het kind is in dubio over 'onze dominee'. Deze twijfel doet haar het ergste vrezen. Is deze voorganger vooral vakmatig en afstandelijk dienstbaar omdat er ook op zijn plank brood moet komen? Of doet hij zijn werk vanuit een existentiële betrokkenheid, vrucht van een vertrouwelijke omgang?

https://wapenveldonline.nl/artikel/89/mediteren/

Lees verder

Corpus Christi Continua

Wim G. van Dorpjaargang 52, nummer 4, augustus 2002

Corpus Christi, het lichaam van Christus, is de kern van het sacrament van het Heilig Avondmaal, waarin opgeroepen wordt het leven en offer van Christus blijvend te gedenken en te verbinden aan het eigen leven. Het begrip heeft daardoor ook de betekenis gekregen van het centrale gedachtegoed van de christelijke kerk. Opmerkelijk is dat, vooral in de rooms-katholieke traditie op het Amerikaanse continent, Corpus Christi als naam wordt gebruikt voor veel organisaties, die zowel op maatschappelijk als commercieel gebied werkzaam zijn. Zet (de gedachte aan) het lichaam van Christus voort! Dat is de betekenis van de titel en het indringende thema van het RRQR congres 2002.

https://wapenveldonline.nl/artikel/90/corpus-christi-continua/

Lees verder

RRQR: een vitale oudledenvereniging

Arjan Gooijerjaargang 52, nummer 4, augustus 2002

Het gaat goed met de RRQR. In 1997 startte een zoektocht naar een vitale reünistenvereniging . Vijf jaar later is de RRQR oudledenvereniging van de C.S.F.R., en is het ledental verdrievoudigd: van ruim 200 toen tot ruim 600 nu. Het RRQR-bestuur wil de ingezette lijn verder doortrekken. Samen met de redactie van 'Wapenveld', en in samenwerking met de C.S.F.R. Hieronder een overzicht van de zaken die aangepakt zijn, en de ideeën waarmee we verder willen. Uitgangspunt daarbij is de gedachte dat de RRQR de oudledenvereniging van de C.S.F.R. is. In onze activiteiten willen we dienstbaar zijn aan de studie óp de C.S.F.R., en tevens de voort-durende bezinning ná de C.S.F.R.-tijd zoveel mogelijk aanzwengelen, ondersteunen en ook weer inzetten.

https://wapenveldonline.nl/artikel/91/rrqr-een-vitale-oudledenvereniging/

Lees verder

De treden van de dagen

Peter Blokhuisjaargang 52, nummer 4, augustus 2002

De treden van de dagen, dat beeld suggereert dat elke dag hetzelfde is. Nu moeten we elke dag eten, drinken en slapen; misschien ook bidden. Werken hoeft al niet elke dag. Veel andere dingen vinden slechts af en toe plaats. Onze dagen kunnen zeer verschillend zijn, moeten zeer verschillend zijn. In deze bijdrage vestig ik de aandacht op enkele zaken die belangrijk zijn, maar geen deel hoeven uit te maken van het leven van elke dag.

https://wapenveldonline.nl/artikel/92/de-treden-van-de-dagen/

Lees verder

Fun of eeuwigheid

Herman Oevermansjaargang 52, nummer 4, augustus 2002

https://wapenveldonline.nl/artikel/93/fun-of-eeuwigheid/

Lees verder

Jezus als Heer in een plat land

Albert Noordegraafjaargang 52, nummer 4, augustus 2002

https://wapenveldonline.nl/artikel/211/jezus-als-heer-in-een-plat-land/

Lees verder

Werken met spiritualiteit

W. Dekkerjaargang 52, nummer 4, augustus 2002

https://wapenveldonline.nl/artikel/212/werken-met-spiritualiteit/

Lees verder

Als in een spiegel

Gerard den Hertogjaargang 52, nummer 4, augustus 2002

https://wapenveldonline.nl/artikel/213/als-in-een-spiegel/

Lees verder

Het kerklied

Albert Noordegraafjaargang 52, nummer 4, augustus 2002

https://wapenveldonline.nl/artikel/214/het-kerklied/

Lees verder

Uit de dagboeken 1935-1937

Gerard den Hertogjaargang 52, nummer 4, augustus 2002

https://wapenveldonline.nl/artikel/215/uit-de-dagboeken-1935-1937/

Lees verder