Archief

Redactioneel

Herman Oevermansjaargang 52, nummer 2, april 2002

https://wapenveldonline.nl/artikel/71/redactioneel/

Lees verder

Als kinderen leven we van het geloof van onze ouders

Wim Dekkerjaargang 52, nummer 2, april 2002

'Kinderen gemaakt met zaad zieke donor', zo kopte Trouw eind februari het openingsartikel. Het bericht dat onder deze markante kop volgde, was al schokkend genoeg. Achttien kinderen zijn kunstmatig verwekt met zaad van een donor lijdend aan een erfelijke ziekte. De kans op erfelijke belasting is per kind vijftig procent. Dat is wel even schrikken. En niet alleen voor de (pleeg)ouders. Het bericht plaatst je als net wakker geworden lezer midden in de vervreemdende effecten van de medische voortplantingsindustrie. De door Trouw gekozen kop versterkte dit alleen maar.

https://wapenveldonline.nl/artikel/72/als-kinderen-leven-we-van-het-geloof-van-onze-ouders/

Lees verder

Duister drama en lichtend spoor

Gert Marchaljaargang 52, nummer 2, april 2002

Kernwoord voor deze meditatie is een oermenselijk gebeuren dat velen getekend en ook diepgaand beschadigd heeft: jaloezie. Het heeft een uitstraling van benauwdheid: aan de ander wordt niet de ruimte gegund om er op eigen, unieke wijze te zijn. Ook degene die deze benauwende sfeer veroorzaakt, staat en gaat niet in de vrijheid, maar is gevangen, gebonden. Dader en slachtoffer gijzelen elkaar in zekere zin. Soms breekt het licht door van de andere zijde, misschien wel van de zijde van God. Om Zijn lichtend spoor te herkennen, gaan we in de leer bij het eerste boek Samuël.

https://wapenveldonline.nl/artikel/73/duister-drama-en-lichtend-spoor/

Lees verder

De altijd groene boom

Hans de Knijffjaargang 52, nummer 2, april 2002

Welzalig de man die niet wandelt in de raad der goddelozen... maar aan des Heren wet zijn welgevallen heeft, en diens wet overpeinst bij dag en bij nacht. Want hij is als een boom, geplant aan waterstromen die zijn vrucht geeft op zijn tijd, welks loof niet verwelkt... Niet alzo de goddelozen: die toch zijn als het kaf dat de wind verstrooit (Psalm 1).

https://wapenveldonline.nl/artikel/120/de-altijd-groene-boom/

Lees verder

De vraag naar de zin van het leven

Gerard Visserjaargang 52, nummer 2, april 2002

Men heeft mij gevraagd over de zin van het leven te spreken . En ik heb daarmee ingestemd. Maar waar te beginnen met een vraag die toch eigenlijk voor zijn beantwoording, als die al mogelijk is, alle andere vragen vooronderstelt? En niet alleen alle andere vragen, maar ook heel het leven. Wij kunnen de zin van het leven niet experimenteel vaststellen. Wel kunnen we boeken over het leven raadplegen, oude religieuze geschriften, grote filosofische en poëtische werken. Maar dan nog blijft vereist dat ieder de zin waarvan die werken getuigen herkent, dat die weerklank in het eigen leven vindt. En daar is de gang van het leven voor nodig.

https://wapenveldonline.nl/artikel/74/de-vraag-naar-de-zin-van-het-leven/

Lees verder

‘Christenen zouden een model moeten zijn van zorgzaamheid’

Aart Nederveen en Ton van der Schansjaargang 52, nummer 2, april 2002

Begin dit jaar zorgde de Amerikaan James Kennedy voor een mediahype in ons kleine landje. Hij was een week in Nederland om zijn boek over het Nederlandse euthanasiebeleid te presenteren . De vaderlandse media bestookten hem met interviews en bijna elke dag was hij op televisie te zien. Kennedy, hoogleraar aan het Hope College in Michigan, was niet verbaasd over deze massale belangstelling. 'Nederlanders vinden het altijd leuk als een buitenlander die Nederlands spreekt hun maatschappij belicht. Misschien vooral als het gaat om zo'n gevoelig onderwerp als euthanasie. Men wist vaak niet wat men aan mij had. Sommige journalisten waren er al bij voorbaat van overtuigd dat ik tegen euthanasie was.'

https://wapenveldonline.nl/artikel/75/christenen-zouden-een-model-moeten-zijn-van-zorgzaamheid/

Lees verder

De treden van de dagen

Jan Verhoogtjaargang 52, nummer 2, april 2002

Naar aanleiding van een evaluerende beschouwing over vier jaar een paars kabinet in het aprilnummer van 1998 van 'Wapenveld' verzocht de redactie mij nu over acht jaar paars de balans op te maken. Dat was aanleiding mijn tekst van vier jaar geleden nog weer eens door te lezen. Ik merkte daarin op dat door het minderhedenbeleid van het paarse kabinet veel conflictstof in de Nederlandse samenleving werd opgehoopt. Pim Fortuyn is er inmiddels in geslaagd deze conflictstof een stem te geven en daarmee bij de gemeenteraadsverkiezingen vele stemmen binnen te halen. Met name de paarse partijen likken thans hun wonden. Een terugkerende zelfbeschuldiging daarbij is dat ze de zegeningen van paars niet helder naar voren hebben gebracht. Tegelijk verklaart elk van die partijen ook dat ze bij de landelijke verkiezingen hun eigen politieke opvattingen helder willen gaan uitdragen.

https://wapenveldonline.nl/artikel/76/de-treden-van-de-dagen/

Lees verder

Water bij de wijn?

Ella Lobregt-van Buurenjaargang 52, nummer 2, april 2002

https://wapenveldonline.nl/artikel/77/water-bij-de-wijn/

Lees verder

Een weloverwogen dood

Gerrit de Kruijffjaargang 52, nummer 2, april 2002

https://wapenveldonline.nl/artikel/154/een-weloverwogen-dood/

Lees verder

Ingebouwde normen

Aart Nederveenjaargang 52, nummer 2, april 2002

https://wapenveldonline.nl/artikel/155/ingebouwde-normen/

Lees verder

Als olifanten vechten...

Cors Visserjaargang 52, nummer 2, april 2002

https://wapenveldonline.nl/artikel/156/als-olifanten-vechten/

Lees verder

1800

Jaap de Jongjaargang 52, nummer 2, april 2002

https://wapenveldonline.nl/artikel/157/1800/

Lees verder

’Tot een voorbeeld zult gij blijven’

G. Holdijkjaargang 52, nummer 2, april 2002

https://wapenveldonline.nl/artikel/158/tot-een-voorbeeld-zult-gij-blijven/

Lees verder