Archief

Redactioneel

Herman Oevermansjaargang 52, nummer 6, december 2002

https://wapenveldonline.nl/artikel/101/redactioneel/

Lees verder

Eigentijds christen-zijn

Jan Hooglandjaargang 52, nummer 6, december 2002

Het jaar waar we in deze dagen rond kerst en oudjaar op terugzien, was opnieuw een veelbewogen jaar. Het was weliswaar niet het jaar van de elfde september. Althans, niet in letterlijke zin. In meer overdrachtelijke zin was het dat in veel opzichten wel. Bovendien was het jaar van Pim Fortuyn. Het bericht op de 6e mei rond het avondeten dat hij in het Mediapark te Hilversum vermoord was, maakte op mij een vergelijkbare indruk als de berichten uit New York op 11 september het jaar daarvoor: verbazing en ongeloof.

https://wapenveldonline.nl/artikel/102/eigentijds-christen-zijn/

Lees verder

Maakbare zielen

Johan Sneljaargang 52, nummer 6, december 2002

De literatuur die wij kennen als 'sovjetliteratuur' is eigenlijk alleen de ondergrondse literatuur . Een bonte verzameling van verboden Samizdatliteratuur en andere, meestal eveneens heimelijk in het Westen uitgegeven boeken, bepaalt ons beeld van de sovjetwerkelijkheid. Haar tegenhanger, de officiële sovjetliteratuur, is bijna totaal in het vergeetboek geraakt. En juist over die poging het 'socialistisch realisme' ook in de letteren te verwezenlijken, handelt Frank Westermans Ingenieurs van de ziel. De literatuur die wel goedgekeurd werd door de officiële Glavlit-censuur beschrijft een minstens even onbekende werkelijkheid als die van de verboden boeken. En wat te denken van schrijvers als Paustovskij en Platonov, die zich met meer en minder succes tussen beide werelden bewogen?

https://wapenveldonline.nl/artikel/103/maakbare-zielen/

Lees verder

Tot nieuw leven komen

Joop Zuurjaargang 52, nummer 6, december 2002

“Ik geloof namelijk dat een van de ernstigste symptomen van de huidige crisis in kerk en cultuur is gelegen in de toenemende teloorgang van de verborgen omgang met God, en dat een hernieuwde beoefening daarvan geneeskracht in zich bergt” .

https://wapenveldonline.nl/artikel/104/tot-nieuw-leven-komen/

Lees verder

De treden van de dagen

Govert J. Buijsjaargang 52, nummer 6, december 2002

Enige tijd geleden is aan mij de Mr. J.F. de Savornin Lohmanprijs uitgereikt. Hoewel dit natuurlijk een alleraardigste en strelende gebeurtenis was, vermeld ik dit hier toch niet uit snobisme. Integendeel zelfs, dat zal zo blijken. Bij die gelegenheid pleitte ik voor een meer ruiterlijke erkenning van overheidswege voor de rol die religie in de publieke samenleving speelt en kan spelen. Ik dacht mij hiermee geheel in de lijn te bevinden van de naamgever van de prijs, tevens 'founding father' van de voormalige Christelijk Historische Unie. De CHU werd ooit opgericht nadat Lohman onenigheid kreeg met Abraham Kuyper en bood onderdak aan vele Hervormden hier te lande, die doorgaans Kuypers organisatie-activisme verfoeiden .

https://wapenveldonline.nl/artikel/105/de-treden-van-de-dagen/

Lees verder

Evenwicht op het hellend vlak

Aart Nederveenjaargang 52, nummer 6, december 2002

https://wapenveldonline.nl/artikel/106/evenwicht-op-het-hellend-vlak/

Lees verder

Een theorie van de presentie

Bram de Muynckjaargang 52, nummer 6, december 2002

https://wapenveldonline.nl/artikel/66/een-theorie-van-de-presentie/

Lees verder

Lerende scholen

Aart Jan Klokjaargang 52, nummer 6, december 2002

https://wapenveldonline.nl/artikel/67/lerende-scholen/

Lees verder

Geloven zoals je bent

Michiel de Rondejaargang 52, nummer 6, december 2002

https://wapenveldonline.nl/artikel/68/geloven-zoals-je-bent/

Lees verder

Tussen God en gekte

Michiel de Rondejaargang 52, nummer 6, december 2002

https://wapenveldonline.nl/artikel/69/tussen-god-en-gekte/

Lees verder

Zorgenkinderen

Ella Lobregt-van Buurenjaargang 52, nummer 6, december 2002

https://wapenveldonline.nl/artikel/70/zorgenkinderen/

Lees verder