Archief

Redactioneel

Bart Walletjaargang 57, nummer 3, juni 2007

https://wapenveldonline.nl/artikel/743/redactioneel/

Lees verder

Veel bedrijven verbranden hun managers

Herman Oevermans en Wim Dekkerjaargang 57, nummer 3, juni 2007

'Zo'n week of drie geleden had ik een gesprek met één van de bazen uit Amerika. Hij wilde de toekomstplannen voor Fico met mij doorspreken. De beoogde reorganisatie zou tot gevolg hebben dat ik terug moet naar de engineering (productontwikkeling) dan wel me helemaal toe moet leggen op verkoop en contact met klanten. Dat betekent maandelijks minstens een week de wereld over. Nu combineer ik beide. Ik heb toen aangegeven dat ik de beoogde reorganisatie mogelijk niet mee zou maken. Ik was al in gesprek met een andere organisatie. Gisteren heb ik mijn ontslag ingediend. Het was een kwestie van kiezen tussen mijn werk of mijn gezin. Dat had Esther mij wel duidelijk gemaakt. Ik had eigenlijk niet eens zoveel te kiezen.'

https://wapenveldonline.nl/artikel/744/veel-bedrijven-verbranden-hun-managers/

Lees verder

Over de woede, die niet oplucht

Bert de Leedejaargang 57, nummer 3, juni 2007

Als Dante, onder leiding van Vergilius, op de derde ring van de Louteringsberg is aangekomen, komt hen 'langzaam een inktzwarte rookwolk tegemoet drijven', … die hen 'van licht en zuivere lucht beroofde' . Dante ziet geen hand meer voor ogen, kan zijn ogen ook niet meer open houden door de giftigheid van de rook. Zij zijn in het gebied van de toornigen, van hen die hun loutering doormaken van de hoofdzonde van de woede. De 'ira 'is als een verstikkende rook die alle licht en alle zicht verduistert. Zo verbeeldt Dante deze derde van de hoofdzonden, de toorn. Een beklemmend beeld, vol van louter negativiteit. Een treffend beeld ook. Woede vergiftigt ons innerlijk en verduistert onze blik. Wanneer een mens in blinde woede ontsteekt, berg je dan maar. Zo iemand reageert als een stier op de rode lap. Niets en niemand ontziend. Deze woede heet ook wel 'razernij'. Vernietigend voor 'anderen' en' 'vernietigend voor' zichzelf'. Er is een woede die niet oplucht.

https://wapenveldonline.nl/artikel/745/over-de-woede-die-niet-oplucht/

Lees verder

Leven met Auschwitz

Bart Walletjaargang 57, nummer 3, juni 2007

Hij leefde jarenlang in een klein appartement in Boedapest, de prachtige stad die hem had verraden. Onopvallend zocht hij zijn weg, hij meed de publiciteit en richtte zich op wat hij beschouwde als zijn levenswerk: de betekenis van Auschwitz voor de westerse cultuur. Uit die lange jaren van schrijven ontwikkelde zich een oeuvre waarin ieder woord op zijn plaats lijkt te staan, waarin geen woord teveel wordt gezegd. Maar waarin datgene wat gezegd moet worden, ook niet wordt verzwegen. Zijn werk is als een fragmentatiebom waarvan nog lange tijd na het lezen kleinere bommetjes tot ontploffing komen.

https://wapenveldonline.nl/artikel/746/leven-met-auschwitz/

Lees verder

Leven in het bijbelse verhaal

Bart Wallet en Herman Pauljaargang 57, nummer 3, juni 2007

Je kunt de Bijbel biddend lezen, luisterend naar wat God je heeft te zeggen. Je kunt de Bijbel ook historisch lezen, als een verzameling teksten uit het oude Midden-Oosten. Maar sluiten deze twee elkaar uit? Zou er geen manier van bijbellezen bestaan die de Schrift 'van kaft tot kaft' als het levende Woord van God verstaat, zonder dat ze historische contexten en veranderende situaties uit het oog verliest? Een bijbelse hermeneutiek, bovendien, die een alternatief biedt voor twee verlichte denkschema's die christelijk Nederland zo dwars zitten - het tijdgebonden/tijdloos-model en het hellend vlak van 'bijbelgetrouw' naar 'schriftkritisch'?

https://wapenveldonline.nl/artikel/755/leven-in-het-bijbelse-verhaal/

Lees verder

Een liberaal huis

Fleur de Beaufortjaargang 57, nummer 3, juni 2007

Geachte heer Paas, beste Stefan, Ik wil graag beginnen je mijn complimenten over te brengen voor je boek 'Vrede stichten. Politieke meditaties.' Je schrijft zeer toegankelijk en houdt een boeiend pleidooi voor een christelijke politiek. Het zal je niet verbazen dat je mij desondanks niet hebt kunnen overtuigen mijn liberale opvatting te verlaten. Wellicht komt dit voort uit het feit dat mijn liberalisme sterk afwijkt van de voorstelling die jij van het liberalisme geeft in je boek.

https://wapenveldonline.nl/artikel/748/een-liberaal-huis/

Lees verder

Geen huis zonder fundament

Stefan Paasjaargang 57, nummer 3, juni 2007

Geachte mevrouw De Beaufort, beste Fleur, Hartelijk dank voor je brief en je complimenten. Ik waardeer het enorm dat je de moeite hebt genomen m'n helaas veel te dikke boek te lezen en van commentaar te voorzien. Je vragen en opmerkingen zijn een mooie aanleiding voor een stevig gesprek. Ze dagen me uit en helpen me om mijn eigen ideeën duidelijker in beeld te krijgen.

https://wapenveldonline.nl/artikel/747/geen-huis-zonder-fundament/

Lees verder

Wachten op bruin brood

Herman Oevermansjaargang 57, nummer 3, juni 2007

https://wapenveldonline.nl/artikel/749/wachten-op-bruin-brood/

Lees verder

Onder andere

Paul van Trigtjaargang 57, nummer 3, juni 2007

https://wapenveldonline.nl/artikel/750/onder-andere/

Lees verder

Sprakeloos water

Bart Walletjaargang 57, nummer 3, juni 2007

https://wapenveldonline.nl/artikel/751/sprakeloos-water/

Lees verder

Waarom komt u ons hinderen

Lydeke van Beekjaargang 57, nummer 3, juni 2007

https://wapenveldonline.nl/artikel/752/waarom-komt-u-ons-hinderen/

Lees verder

Heliand

Esther Jonkerjaargang 57, nummer 3, juni 2007

https://wapenveldonline.nl/artikel/753/heliand/

Lees verder

Psalmen voor nu

Martin Koelewijnjaargang 57, nummer 3, juni 2007

https://wapenveldonline.nl/artikel/754/psalmen-voor-nu/

Lees verder