Archief

Redactioneel

Aart Nederveenjaargang 63, nummer 6, december 2013

https://wapenveldonline.nl/artikel/1160/redactioneel/

Lees verder

Het Koninkrijk van God en onze sociale werkelijkheid

Benno van den Torenjaargang 63, nummer 6, december 2013

Sinds enkele jaren ben ik betrokken bij het ‘Developing a Christian Mind’-programma in Oxford (http://www.oxfordchristianmind.org/), waarin studenten nadenken over de relatie tussen het christelijk geloof en hun vakgebied. Opvallend genoeg zijn er in de Oxfordse Universiteit veel gemakkelijker sprekers voor deze cursus te vinden onder academici in de natuurwetenschappen dan in de sociale wetenschappen. Dit in tegenstelling tot de breed gedeelde publieke opinie dat het christelijk geloof het meest te vrezen heeft van de exacte wetenschappen, zoals onder anderen de Oxfordse bioloog Richard Dawkins voortdurend onderstreept. In de exacte wetenschappen lijkt meer creatieve interactie te bestaan met het christelijk geloof dan in de sociale wetenschappen. Verhalen van enkele vrienden en kennissen geven de indruk dat het christelijk geloof in de sociale wetenschappen gemakkelijker tot gespannen verhoudingen met dominante ideeën leidt dan in de natuurwetenschappen. Het is daarom heel goed dat de redactie van Wapenveld ervoor gekozen heeft een jaarserie aan dit thema te wijden.

https://wapenveldonline.nl/artikel/1163/het-koninkrijk-van-god-en-onze-sociale-werkelijkheid/

Lees verder

Voorkomen wij de val ná de hoogmoed?

Bert de Leedejaargang 63, nummer 6, december 2013

De machtige Nebukadnezar loopt op het dak van zijn paleis en ziet om zich heen het grote Babel, hoofdstad van een wereldmacht. Zijn Babel, zijn wereldmacht, onder zijn leiding tot immense afmetingen gegroeid. Het welt op in zijn binnenste en floept eruit: ‘Dit is het Babel dat ik gebouwd heb’. Een machteloze Nebukadnezar kruipt op handen en knieën als een dier over de grond, en eet gras als een rund. Een verhaal om als kind van te smullen. Dat komt ervan wanneer je zo hoog van de toren blaast.

https://wapenveldonline.nl/artikel/1161/voorkomen-wij-de-val-na-de-hoogmoed/

Lees verder

De dynamiek van de voorlopigheid

Stefan Paas en Hendrik-Jan van Nieuw Amerongenjaargang 63, nummer 6, december 2013

Op een rustige avond gaat onze reis naar Driebergen. In een statige laan bellen we aan bij een hoekhuis, dat zich direct blootgeeft als de residentie van een Trouw-abonnee. De voorwerpen in de hal, die uit allerlei exotische landen en culturen afkomstig zijn, doen ons vermoeden dat dit een boeiende avond gaat worden. We stappen over de drempel bij prof. dr. André Droogers, emeritus VU-hoogleraar ‘Culturele Antropologie, in het bijzonder Religieuze en Symbolische Antropologie’.

https://wapenveldonline.nl/artikel/1162/de-dynamiek-van-de-voorlopigheid/

Lees verder

Benjamin Britten: muziek als wapen tegen oorlog

Rienk Blomjaargang 63, nummer 6, december 2013

De woorden hierboven vormen een citaat uit een brief waarin de musicus Benjamin Britten in de vorige eeuw getuigde van zijn afkeer van oorlog. Het citaat komt uit een verklaring die hij aflegt als hij terugkeert naar Engeland na een zelfgekozen ballingschap. Vlak voor de Tweede Wereldoorlog had Britten zich onttrokken aan militaire dienst en emigreerde hij naar de Verenigde Staten. Dat werd hem niet in dank afgenomen, daarom moest hij zich verantwoorden voor een militair tribunaal. Met het voorbeeld wordt natuurlijk Jezus bedoeld, die volgens Britten een voorbeeld was voor alle mensen. Maar ook niet meer dan een voorbeeld, hij geloofde niet in zijn goddelijkheid.

https://wapenveldonline.nl/artikel/1164/benjamin-britten-muziek-als-wapen-tegen-oorlog/

Lees verder

Wilde schoonheid [11]

Peter van Dijkjaargang 63, nummer 6, december 2013

Enige eeuwen geleden werd uit kerken inspirerende kunst gegooid die leken en andere gelovigen bijzonder kon inspireren. In Wilde schoonheid gebeurt precies het tegenovergestelde. Er wordt nog steeds veel kunst gemaakt met door God gegeven talent, die zeer wel leken en kerkgangers kan inspireren in hun dagelijkse zoektocht. Deze kunst bereikt de kerken of de individuele christen meestal niet. Ook is er voldoende kunst die door christenen niet als inspirerend voor hun geloof gezien wordt. Iedere aflevering van Wilde schoonheid zoomt in op een werk (van film tot beeldende kunst tot poëzie) dat te mooi is om links te laten liggen. Ieder nummer bespreken we werk dat – gemaakt door een niet-christen of christen, gelovige of ongelovige – herkenning op kan roepen, en instemming bij de christen die van harte Jezus wil zoeken en vinden.

https://wapenveldonline.nl/artikel/1165/wilde-schoonheid-11/

Lees verder

Heilig Vuur?

Désanne van Brederodejaargang 63, nummer 6, december 2013

https://wapenveldonline.nl/artikel/1166/heilig-vuur/

Lees verder

‘De kerk heeft altijd mijn hart gehad’

Jeannette de Boer-de Leeuwjaargang 63, nummer 6, december 2013

Mijn lieve kleinkinderen, jullie zijn met z’n vieren, één meisje en drie jongens. Voor mij en zo ook voor alle grootouders, brengen jullie vreugde mee, de jeugd, de toekomst. En ook de bezorgdheid om wat jullie, nu nog zo zorgeloos, misschien in die toekomst te wachten staat.

https://wapenveldonline.nl/artikel/1167/de-kerk-heeft-altijd-mijn-hart-gehad/

Lees verder

In Christus rechtvaardig

Arie van der Knijffjaargang 63, nummer 6, december 2013

https://wapenveldonline.nl/artikel/1168/in-christus-rechtvaardig/

Lees verder