Redactioneel

‘I’d like to say grace.’ Toen ik mijn ogen dichtdeed, wist ik dat er een twaalftal ogen op mij gericht waren. Bovenin de toren van het Siemens hoofdkantoor in Erlangen had ik het toch maar durven vragen. Maar toen ik bad, overheerste het besef dat ik iets vreemds deed. In de vertrouwde context van gezin of kerk zou ik dat niet gehad hebben. Maar nu, nu was het anders. Tijdens de chique lunch die volgde op mijn gebed gingen de onderhandelingen gewoon verder. De goedheid van de Schepper die we danken midden in ons leven leek achtergebleven in de lage landen. Dit voorval presenteert in kort bestek de vragen die Wapenveld in de komende jaarserie bezighouden en door Stefan Paas worden ingeleid. Bidden voor het eten lijkt alleen te ‘werken’ in de juiste sociale context. Velen die de kerk verlieten in het afgelopen decennium hadden dit gevoel bij meer geloofswaarheden: toen zij erbuiten stapten bleken ze een illusie te zijn, een sociaal construct. Paas onderzoekt de consequentie van deze ontdekking en laat zien dat gelovigen alleen met elkaar verder kunnen.

Ook voor de rest van dit nummer van Wapenveld kunt u rustig even gaan zitten. Huistheoloog Bert de Leede voert een pleidooi voor gelovige vrijmoedigheid. Daarnaast bespreekt hij de recente dogmatiek van Gijsbert van den Brink en Kees van der Kooi.  Hij is er mee ingenomen, maar hij vraagt tegelijkertijd om méér. Is deze dogmatiek ook te behappen voor lezers buiten de biblebelt? In dit nummer maken we een start met de rubriek ‘Brief aan mijn kleinkind’. Om het andere nummer nodigen we christelijke denkers uit terug te kijken op hun leven en een (denkbeeldig) kleinkind deelgenoot te maken van wat voorbij is gegaan en uit te leggen wat van blijvende waarde is. Filosoof Rik Peels levert een opmerkelijke bijdrage aan de christelijke apologetiek. Hij legt er de vinger bij dat atheïsten hun ongeloof maar voor een klein deel baseren op argumenten. En de commercialisatie van de wetenschap is minder erg dan het lijkt, betogen Elco van Burg en Linco Nieuwenhuyzen in reactie op Jeroen de Ridder.

De oplettende lezers van het vorige redactioneel zal het niet zijn ontgaan dat Bart Wallet is teruggetreden als hoofdredacteur. Zijn eerste artikel in Wapenveld dateert uit 2000. Als redactie vermoedden wij in deze jonge historicus veel talent en vroegen hem daarom 50 jaar Wapenveld te beschrijven. Het kan niet anders of Bart heeft hier inspiratie aan ontleend voor zijn eigen werk als hoofdredacteur. Hij ontdekte dat de wereldkerk vaak aanwezig was in de kolommen van ons blad: Wapenveld schreef in de jaren ’50 als een van de eersten over de Britse theoloog Lloyd Jones. Dankzij Bart hebben heel wat andere nog onontdekte en spraakmakende Angelsaksische theologen hun opwachting gemaakt in Wapenveld. In de afgelopen zeven jaar heeft Bart zich ontpopt tot een hoofdredacteur in de beste tradities van ons ruim zestigjarige blad: altijd op zoek naar wat er werkelijk toe doet in kerk en cultuur. Wij zijn hem als redactie veel dank verschuldigd.

Tot slot melden we de komst van enkele nieuwe redacteuren in ons redactieteam. Maar eerst het slechte nieuws. Sinds mensenheugenis is een abonnement op Wapenveld goed betaalbaar voor de gewone man en dat zal zo blijven. Vanaf dit jaar verwerken we de toenemende kosten in een kleine verhoging van de abonnementsprijs naar 28 euro. Peter van Dijk heeft met zijn rubriek ‘Wilde schoonheid’ de kunsten opnieuw op de kaart gezet. Dat blijft hij gelukkig nog een tijdje doen, maar zijn plek in de redactie laat hij leeg. Nu het goede nieuws. Hendrik-Jan van Nieuw Amerongen, tot voor kort praeses van de christelijke studentenvereniging CSFR, zal als redactiesecretaris de redactie komen versterken. Hendrik-Jan rondt momenteel zijn master Human Resource Management af aan de VU. Harm Hilvers – hij is de man achter de website – komt als webredacteur in de redactie. Harm is functioneel beheerder SharePoint en docent aan de Christelijke Hogeschool Ede. Van beide heren zult u binnenkort meer gaan horen. En vanaf dit jaar blazen we een oude traditie nieuw leven in: een studentlid in de redactie. Christiaan Veldman, student geschiedenis in Leiden, zal de komende twee jaar de verbindingsschakel zijn met onze studenten-achterban.