Tussen recht doen en waarheidsvinding

Abraham Kuyper als grondlegger van betrokken journalistiek

Abstract

De recensie is jubelend. In juni 1915 bespreekt de New York Tribune de tweede roman van een jonge schrijver. Het verhaal speelt in een weinig bekende migrantengemeenschap. In hun kolonie tussen de Grote Meren, het verre achterland van New York, heersen middeleeuwse toestanden.

Een groep migranten mist alle aansluiting bij de moderniteit en zit gevangen in de kluisters van een achterlijke religie. Ze volgen blindelings een buitenlandse haatprediker en ‘extreme fanatici’ onder hen dromen van de stichting van een eigen heilstaat. ‘Moedig’ is de jonge schrijver die zich aan dit milieu heeft weten te ontworstelen en de inktzwarte kanten van de massa-immigratie aan de orde durft stellen.

Dit artikel komt een jaar na publicatie beschikbaar. Neem een abonnement als je het hele artikel nu al wil lezen.