Archief

Redactioneel

Bart Walletjaargang 61, nummer 5, november 2011

https://wapenveldonline.nl/artikel/1030/redactioneel/

Lees verder

Worden we beter van de moderne gezondheidszorg?

Aart Nederveenjaargang 61, nummer 5, november 2011

Soms lijkt het erop dat we eerder zieker dan gezonder worden van nieuwe medische mogelijkheden. In het kader van de jaarserie van Wapenveld over zorg voert Aart Nederveen in dit artikel een pleidooi voor een realistische kijk op de zegeningen van de moderne gezondheidszorg.

https://wapenveldonline.nl/artikel/1031/worden-we-beter-van-de-moderne-gezondheidszorg/

Lees verder

Over de werken der barmhartigheid (5)

Bert de Leedejaargang 61, nummer 5, november 2011

De laatste bijdrage van Bert de Leede aan de meditaties over de werken der barmhartigheid, gaat over het begraven van de doden, het enige werk van de zeven dat niet uit Matteüs 25 stamt. Aanhakend bij een recente gebeurtenis laat dit artikel het bijzondere karakter van deze daad van naastenliefde zien.

https://wapenveldonline.nl/artikel/1034/over-de-werken-der-barmhartigheid-5/

Lees verder

De zieken dienen met volledige toewijding

Wim van den Dooljaargang 61, nummer 5, november 2011

De zorg voor zieken is in onze samenleving een algemeen gewaardeerd goed. Ook al staan de kosten van de medische zorg veelvuldig ter discussie, uitgangspunt blijft dat een ieder beroep moet kunnen doen op de zorg die hij of zij nodig heeft. De zorg voor zieken is nu voor een belangrijk deel een publieke taak. Deze opvatting van de zorg is tamelijk recent. Lange tijd was de zorg voor zieken een typisch christelijk verschijnsel. De dienst aan de medemens die hulp nodig heeft, komt voort uit Jezus’ verkondiging; het behoort tot de kern van zijn boodschap: wees barmhartig, want uw hemelse Vader is zeer barmhartig jegens u. Al in de Oudheid kwam de zorg van de Kerk voor de zieken sterk tot ontwikkeling. In dit artikel willen we putten uit de wijsheid van twee kloosterregels uit die tijd, de leefregels van Augustinus en van Benedictus.

https://wapenveldonline.nl/artikel/1033/de-zieken-dienen-met-volledige-toewijding/

Lees verder

Meer kennis, niet wijzer, wel minder gelovig

Bert de Leedejaargang 61, nummer 5, november 2011

De ambivalentie klinkt door in de titel die bij Bert de Leede aan zijn artikel geeft. Die stempelt zijn leeservaring. Hij las het boek van een andere Bert, dr. A.H. van Veluw, over een belangwekkend thema: ‘Waar komt het kwaad vandaan?’. In dit artikel deelt hij deze leeservaring met ons.

https://wapenveldonline.nl/artikel/1032/meer-kennis-niet-wijzer-wel-minder-gelovig/

Lees verder

In memoriam dr. Albert Noordegraaf (1933-2011)

Jan van der Graafjaargang 61, nummer 5, november 2011

Ongeveer een week voor zijn overlijden op 1 augustus l.l. zegde Albert Noordegraaf, samen met zijn vrouw Anna en hun huisvriend ds. Arie Romein, zondag 1 van de Heidelbergse Catechismus op. Hij wist zich in leven en sterven het eigendom te zijn van Jezus Christus. ‘Ik kijk ernaar uit dat ik Hem mag zien’, zei hij. Voor het schrijven van dit in memoriam greep ik dan ook eerst naar de het boek Kennen en vertrouwen, dat mede onder zijn redactie tot stand kwam.

https://wapenveldonline.nl/artikel/1035/in-memoriam-dr-albert-noordegraaf-1933-2011/

Lees verder

Column in tweets

Maarten Wissejaargang 61, nummer 5, november 2011

https://wapenveldonline.nl/artikel/1036/column-in-tweets/

Lees verder

De toekomst van het Christendom

Albert Noordegraafjaargang 61, nummer 5, november 2011

https://wapenveldonline.nl/artikel/1037/de-toekomst-van-het-christendom/

Lees verder

Marginaal en missionair

Albert Noordegraafjaargang 61, nummer 5, november 2011

https://wapenveldonline.nl/artikel/1038/marginaal-en-missionair/

Lees verder

Origenes

Arie van der Knijffjaargang 61, nummer 5, november 2011

https://wapenveldonline.nl/artikel/1039/origenes/

Lees verder