Archief

Redactioneel

Herman Oevermansjaargang 53, nummer 3, juni 2003

https://wapenveldonline.nl/artikel/22/redactioneel/

Lees verder

‘In de genetica wordt de naam van God nooit genoemd’

Aart Nederveen en Remko Muisjaargang 53, nummer 3, juni 2003

Vijftig jaar geleden maakten James Watson en Francis Crick hun ontdekking van de structuur van DNA wereldkundig. Daaraan is toen door kranten en tijdschriften veel aandacht besteed evenals aan het feit - drie jaar geleden - dat het DNA van de mens grotendeels ontrafeld was. Met enige regelmaat verschijnen er berichtjes over de ontdekking van de functie van een bepaald gen. Men verwacht dat het niet zo heel lang meer zal duren, of we zullen de code van iemands persoonlijke DNA in een elektronische database kunnen opslaan. Een samenvatting daarvan kan dan voor iedereen beschikbaar komen in een zogenaamd genenpaspoort. Daarin staat precies welke kans iemand loopt om bepaalde erfelijke ziekten te krijgen.

https://wapenveldonline.nl/artikel/23/in-de-genetica-wordt-de-naam-van-god-nooit-genoemd/

Lees verder

Een oud-christelijke hymne

Gerard den Hertogjaargang 53, nummer 3, juni 2003

In deze eerste verzen van de Brief aan de Kolossenzen doet Paulus voorbede voor de gemeente, en dankt hij voor de doorwerking van het Evangelie. Dat is niet een obligaat begin, maar subtiel en wijs pastoraat. De gemeente van Kolosse had Christus leren kennen, maar inmiddels waren ze weer in de ban geraakt van wat er aan macht en kracht in de kosmos werkt.

https://wapenveldonline.nl/artikel/24/een-oud-christelijke-hymne/

Lees verder

“Geef mij uw cellen en ik zal u zeggen wie u bent”

Henk Verhoogjaargang 53, nummer 3, juni 2003

De wetenschap, met name de biologie, speelt een steeds grotere rol bij het vormen van ons mensbeeld. Onder 'mensbeeld' versta ik hier een visie op het wezen van het menszijn, inclusief oorsprong en bestemming. 'Mens ken uzelf': in elke cultuur wordt deze aansporing anders ingevuld. In onze westerse cultuur is het antwoord van de biologie steeds meer toonaangevend. “Geef mij uw cellen en ik zal u zeggen wie u bent of wie u zult worden”, zei de geneticus Galjaard in het spraakmakende televisieprogramma 'Beter dan God'. Maar ook aan noties als toenemende beschermwaardigheid van het menselijk embryo, of het begrip hersendood bij orgaandonatie, ligt een biologisch mensbeeld ten grondslag.

https://wapenveldonline.nl/artikel/25/geef-mij-uw-cellen-en-ik-zal-u-zeggen-wie-u-bent/

Lees verder

Beleving en gelatenheid. De signatuur van de roman.

Gerard Visserjaargang 53, nummer 3, juni 2003

De vorm van de roman ontstond in de Helleense tijd, maar in vergelijking met het homerisch epos, de lyrische poëzie en bovenal de tragedie nam zij een ondergeschikte plaats in. De roman ging voor een medium van ontspanning door. Dat is eeuwen zo gebleven totdat zij in de moderne tijd aan een inhaalslag begint die haar bij het aanbreken van de twintigste eeuw tot de belangrijkste literaire vorm maakt. De vraag ligt voor de hand: wat is hier gebeurd? Wat heeft onze tijd, de zogenaamd moderne tijd, met de roman? Dat lijkt een vraag voor sociologen.

https://wapenveldonline.nl/artikel/26/beleving-en-gelatenheid-de-signatuur-van-de-roman/

Lees verder

De ziel van Amerika is geraakt op 11 september 2001

Roel Kuiperjaargang 53, nummer 3, juni 2003

Iowa, een staat ter grootte van Engeland, in de Mid-West van de Verenigde Staten is met drie miljoen inwoners dichter bevolkt dan de staten verder naar het westen. De prairiegrond is zo'n honderdvijftig jaar geleden in cultuur gebracht terwijl de boeren zich de Indianen van het lijf moesten houden. Niemand leefde hier ongewapend. De trek naar het Westen kostte zowel rode als blanke mensenlevens. Iedereen wist dat, maar de bijna mysterieuze aantrekkingskracht van de immense ruimte bleef mensen lokken. Het Westen betekende vrijheid en avontuur, maar ook: strijd en geweld. Geweld was nodig voor succes In dat simpele gegeven ligt een sleutel voor de Amerikaanse rechtvaardiging van (oorlogs)geweld.

https://wapenveldonline.nl/artikel/27/de-ziel-van-amerika-is-geraakt-op-11-september-2001/

Lees verder

Het spannende boek

Wim Dekkerjaargang 53, nummer 3, juni 2003

https://wapenveldonline.nl/artikel/28/het-spannende-boek/

Lees verder

Psalmen in de bewerking van Lloyd Haft

John van Eckjaargang 53, nummer 3, juni 2003

https://wapenveldonline.nl/artikel/190/psalmen-in-de-bewerking-van-lloyd-haft/

Lees verder

Architectuur en kritiek van de moderniteit

Hans Teerdsjaargang 53, nummer 3, juni 2003

https://wapenveldonline.nl/artikel/191/architectuur-en-kritiek-van-de-moderniteit/

Lees verder

Hokwerda's kind

Ella Lobregt-van Buurenjaargang 53, nummer 3, juni 2003

https://wapenveldonline.nl/artikel/192/hokwerda-s-kind/

Lees verder

Angst voor de winter

Klaas Heemskerkjaargang 53, nummer 3, juni 2003

https://wapenveldonline.nl/artikel/194/angst-voor-de-winter/

Lees verder

Vrijgezel op kamers

Klaas Heemskerkjaargang 53, nummer 3, juni 2003

https://wapenveldonline.nl/artikel/193/vrijgezel-op-kamers/

Lees verder