Archief

Redactioneel

Herman Oevermansjaargang 53, nummer 6, december 2003

https://wapenveldonline.nl/artikel/42/redactioneel/

Lees verder

'Bijna goddelijk gemaakt'

Aart Nederveenjaargang 53, nummer 6, december 2003

'Verbazing bevangt mij daarover, diepe verbazing; verbijstering grijpt mij aan.' Deze woorden gebruikt Augustinus in zijn Belijdenissen om aan zijn lezers zijn verwondering duidelijk te maken over zijn eigen geheugen. Voor Augustinus was het niet onduidelijk wie die verwondering geldt: de Schepper van hemel en aarde heeft immers ook de mens gemaakt. In de jaarserie Bijna goddelijk gemaakt heeft Wapenveld geprobeerd te laten zien dat wetenschap ook nu nog fascinatie en verwondering teweegbrengt. Juist de belijdenis dat God deze wereld en ook ons mensen geschapen heeft, maakt nieuwsgierig. Wie wil weten hoe de werkelijkheid in elkaar zit, kan niet achter zijn bureau blijven zitten, maar zal zelf op onderzoek uit moeten.

https://wapenveldonline.nl/artikel/43/bijna-goddelijk-gemaakt/

Lees verder

De wetenschapper als rentmeester der gerechtigheid

Bert de Leedejaargang 53, nummer 6, december 2003

In deze wereld draait alles om geld. Dat blijkt zeker uit deze gelijkenis. De hoofdpersoon uit de gelijkenis is een econoom, een oiko-nomos = de beheerder van het huis. De heer, een rijk man, woont in het buitenland. Hij bezit een landgoed binnen de landsgrenzen van Israël. Het beheer daarvan is de verantwoordelijkheid van de rentmeester, de bewaarder van het huis. De rentmeester moet zorgen dat de opbrengsten goed zijn en op tijd binnenkomen. In dit geval gaat dat evenwel helemaal anders. Het is een verhaal over corruptie en malversatie, over eigenbelang en valsheid in geschrifte. Dat gebeurt zo vaak. Het is heel herkenbaar voor Jezus' hoorders.

https://wapenveldonline.nl/artikel/44/de-wetenschapper-als-rentmeester-der-gerechtigheid/

Lees verder

Zonder traditie raakt een mens op drift

Bart Wallet en Herman Pauljaargang 53, nummer 6, december 2003

Waarom zijn tradities tegenwoordig zo verdacht? Allereerst omdat ze, naar veler overtuiging, een rem zetten op de belangrijkste verworvenheid van de moderniteit: het vermogen zelfstandig te denken. Ook houden de meeste tradities er praktijken op na, die niet sporen met het moderne levensgevoel. Denk aan de Hebreeuwse gebeden en de kosjere keuken van het orthodoxe jodendom. Al in de zeventiende eeuw verklaarde Spinoza, dat een godsdienst met zulke 'uiterlijke riten' ongeschikt is voor nadenkende mensen. Maar of dit oordeel terecht is? Victor Kal (1951), filosoof aan de Universiteit van Amsterdam, schudt zijn hoofd. 'De rite is van levensbelang. Niet alleen voor de orthodoxe jood, maar ook voor de seculiere, liberale maatschappij.'

https://wapenveldonline.nl/artikel/45/zonder-traditie-raakt-een-mens-op-drift/

Lees verder

De verenigde mensheid en haar obstakel

Theo W.A. de Witjaargang 53, nummer 6, december 2003

In een onvergetelijke scène uit de film Una giornata particolare (1977) van Ettore Scola zien we Sofia Loren als een Italiaanse huisvrouw die in haar appartement de boel aan het schoonmaken is . Op de achtergrond hoort men een toespraak van Mussolini vanuit een krakende radio. 'Het is goed dat hij opruiming gaat houden', verzucht ze terwijl ze met de stofdoek in de weer is. Zoals een goede huisvrouw dus haar huis proper houdt, zo verwijdert een goed politicus het politieke vuil, de onwillige politieke tegenstander die de eenheid van het volk aantast of de missie van de staatsman doorkruist.

https://wapenveldonline.nl/artikel/46/de-verenigde-mensheid-en-haar-obstakel/

Lees verder

Verantwoordelijk, maar niet schuldig?

Ella Lobregt-van Buurenjaargang 53, nummer 6, december 2003

https://wapenveldonline.nl/artikel/47/verantwoordelijk-maar-niet-schuldig/

Lees verder

Bijzonder bekwaam

Bram de Muynckjaargang 53, nummer 6, december 2003

https://wapenveldonline.nl/artikel/56/bijzonder-bekwaam/

Lees verder

Bildung macht frei

Bram de Muynckjaargang 53, nummer 6, december 2003

https://wapenveldonline.nl/artikel/57/bildung-macht-frei/

Lees verder

Mijn schaduw en ik

Michiel de Rondejaargang 53, nummer 6, december 2003

https://wapenveldonline.nl/artikel/58/mijn-schaduw-en-ik/

Lees verder

Ik ben ik

Bram de Muynckjaargang 53, nummer 6, december 2003

https://wapenveldonline.nl/artikel/59/ik-ben-ik/

Lees verder