Archief

Redactioneel

Herman Oevermansjaargang 53, nummer 2, april 2003

https://wapenveldonline.nl/artikel/14/redactioneel/

Lees verder

‘Zonder brein geen geloof, hoop en liefde’

Aart Nederveen en Remko Muisjaargang 53, nummer 2, april 2003

De Nijmeegse hoogleraar neuropsychologie Peter Hagoort is gewend aan de vragen die zijn onderzoek oproept bij een breder publiek. Al verschillende keren gaf hij interviews of verzorgde hij lezingen voor mensen met interesse voor zijn vakgebied. Hij mag zich bovendien verheugen in de belangstelling van invloedrijke personen. Koningin Beatrix opende het gloednieuwe F.C. Donderscentrum waarvan Hagoort directeur is. Hagoort verzorgde bij deze gelegenheid een diapresentatie - nu voor iedereen toegankelijk op internet - waarin hij ons staatshoofd introduceerde in zijn vakgebied. De paus ontbood Hagoort om voor hem uit de doeken te doen wat zich afspeelt in het hoofd van een wereldburger die zijn naam over de lippen laat komen. In een heuse Vaticaanse publicatie is inmiddels voor iedereen te lezen hoe het woord 'paus' ligt opgeslagen in onze hersenen.

https://wapenveldonline.nl/artikel/16/zonder-brein-geen-geloof-hoop-en-liefde/

Lees verder

Wat voor iemand is deze, dat ook de wind en de zee Hem gehoorzamen?’

Gerard den Hertogjaargang 53, nummer 2, april 2003

Ik kan me nog goed de verrassing herinneren, waarmee ik als student H. Berkhof, De mens onderweg, las. Daarin komen enkele bladzijden voor, waarin hij aandacht vraagt voor de relatie van Jezus met de natuur. Het Evangelie vertelt bijvoorbeeld, dat Jezus bij de wilde dieren was, zoals Marcus aantekent bij de verzoeking in de woestijn (1:13). 'De wilde dieren zijn het teken van het redeloze, chaotische en bedreigende dat de natuur voor de mens heeft' . Zó is het ook met het water. In Jezus' optreden 'geschiedt ook dit ongehoorde, dat de weerbarstige en dreigende natuur zich door de mens laat bevelen en zich in dienst stelt van Gods heilsplan voor zijn mensen' .

https://wapenveldonline.nl/artikel/17/wat-voor-iemand-is-deze-dat-ook-de-wind-en-de-zee-hem-gehoorzamen/

Lees verder

Wat kunnen de neurowetenschappen verklaren?

Gerrit Glasjaargang 53, nummer 2, april 2003

Mevrouw A heeft een depressie. Alles is grijs. Niets geeft haar meer plezier. Ze heeft moeite om zich tot iets te zetten of zich te concentreren. Overdag zit ze het liefst op de bank Het leven trekt zich aan haar voorbij. Ze slaapt slecht, haar seksuele gevoelens zijn verdwenen en haar geloofsleven heeft een dieptepunt bereikt: het geloof zegt haar weinig en wat ze in de kerk hoort, is aan haar niet meer besteed. Een psychiater constateert een depressie. Er volgen gesprekken en ze krijgt medicijnen. Na twee weken verbetert de slaap. Na vier weken begint haar energie weer terug te keren. Ook voelt ze zich minder gedeprimeerd. Na twee maanden is de depressie over.

https://wapenveldonline.nl/artikel/18/wat-kunnen-de-neurowetenschappen-verklaren/

Lees verder

‘Wij weten nog altijd niet wat een kerk is’

Willem van ’t Spijkerjaargang 53, nummer 2, april 2003

Onder de literaire genres waarmee we te maken krijgen bij de bestudering van de Reformatie neemt dat van de testamenten een geheel eigen plaats in. Zij bieden ons een beeld van hetgeen de beschikker bezig hield op de grens van het leven en in het aangezicht van het sterven. Traktaten geven ons inzicht in iemands theologische opvattingen; ze zijn geschreven voor de publiciteit. Ook al mag men aannemen, dat de theoloog zijn mening goed geformuleerd heeft, niettemin hebben we altijd rekening te houden met gevoelens die achter woorden schuil kunnen gaan.

https://wapenveldonline.nl/artikel/19/wij-weten-nog-altijd-niet-wat-een-kerk-is/

Lees verder

De treden van de dagen

Ton van der Schansjaargang 53, nummer 2, april 2003

De tijdgeest is een begrip dat het in Wapenveld-kringen goed doet. Serieus als we - ondanks onze grappen - zijn en blijven, vleien we ons met onze cultuurkritiek vaak in het donzen dekbed van ons eigen wereldbeeld. Met parmantig gekrulde lippen spreken we als onze mening uit dat de samenleving de laatste decennia ingrijpend veranderd is. Dat zal waar zijn. De tekenen des tijds liegen er niet om.

https://wapenveldonline.nl/artikel/20/de-treden-van-de-dagen/

Lees verder

Kerkelijk spreken over Irak en Israël

Bert de Leedejaargang 53, nummer 2, april 2003

https://wapenveldonline.nl/artikel/21/kerkelijk-spreken-over-irak-en-israel/

Lees verder

Tussen Athene en Jeruzalem

Govert J. Buijsjaargang 53, nummer 2, april 2003

https://wapenveldonline.nl/artikel/161/tussen-athene-en-jeruzalem/

Lees verder

Raak me niet aan

Herman Ligtenbergjaargang 53, nummer 2, april 2003

https://wapenveldonline.nl/artikel/162/raak-me-niet-aan/

Lees verder

Internet

Harry Groenenboomjaargang 53, nummer 2, april 2003

https://wapenveldonline.nl/artikel/163/internet/

Lees verder

Waarom God niet verdwijnt

Enny de Bruijnjaargang 53, nummer 2, april 2003

https://wapenveldonline.nl/artikel/164/waarom-god-niet-verdwijnt/

Lees verder

Leve de globalisering

Johan Graaflandjaargang 53, nummer 2, april 2003

https://wapenveldonline.nl/artikel/165/leve-de-globalisering/

Lees verder

De veiligheidsutopie

Herman Oevermansjaargang 53, nummer 2, april 2003

https://wapenveldonline.nl/artikel/166/de-veiligheidsutopie/

Lees verder