Archief

Redactioneel

Aart Nederveenjaargang 71, nummer 3, juni 2021

https://wapenveldonline.nl/artikel/1588/redactioneel/

Lees verder

Liturgie vormt het hart

Eric Bouterjaargang 71, nummer 3, juni 2021

Midas, koning van Phrygië, was een rijk man. Alles wat hij aanraakte, veranderde in goud. Maar het leven van deze mythologische koning kwijnde, want ook zijn nakomeling en het eten en drinken dat hij beroerde, verloren hun oorspronkelijke kwaliteit. Met al zijn rijkdom was Midas dus ook gewoon arm. Wij in de moderniteit lijken het lot van Midas te delen. Om het met woorden van Rob Hartmans in De Groene Amsterdammer te zeggen: ‘De moderne mens heeft zich op een vrij dramatische wijze in de hoek geverfd. Zonder het schilderwerk van de moderniteit aan te tasten, komen we daar niet uit.’[1] Kan de liturgie van de Kerk ons uit die benarde positie redden?

https://wapenveldonline.nl/artikel/1589/liturgie-vormt-het-hart/

Lees verder

Een lied van de littekens

Willem Katerjaargang 71, nummer 3, juni 2021

De verliezers verloren de verkiezingen: uitgerekend de partijen die het opnamen voor de slachtoffers van de toeslagenaffaire raakten zetels kwijt, terwijl de grootste regeringspartij nog groter werd. De verhalen die via de media en in hoorzittingen naar buiten kwamen, zijn pijnlijk. Burgers zijn wantrouwig weggezet als fraudeurs en er was geen menselijk gelaat bij de uitvoeringsinstanties. Levens liggen overloop, kun je dat ‘compenseren’? Financiële genoegdoening is voor deze slachtoffers niet eens hét doel. ‘Het gaat me vooral om de erkenning.’

https://wapenveldonline.nl/artikel/1590/een-lied-van-de-littekens/

Lees verder

Kunst zonder dogma

Bart Thijsjaargang 71, nummer 3, juni 2021

Onlangs verscheen een boek getiteld Kunst D.V. Het gaat over de verhouding tussen de gereformeerden en de kunst. Het boek vertelt een geschiedenis, die ten dele ook de mijne is. Mijn grootvader was Dirk Vollenhoven, samen met Herman Dooyeweerd de grondlegger van de wijsbegeerte der wetsidee. Als hoogleraar filosofie was hij bij zijn studenten geliefd, maar ook gevreesd om zijn onverbiddelijke rechtlijnigheid op het tentamen.

https://wapenveldonline.nl/artikel/1591/kunst-zonder-dogma/

Lees verder

Ongehoord Nederland

Gert-Jan van der Heidenjaargang 71, nummer 3, juni 2021

Vijf jaar geleden verscheen het eerste deel van de Refugee Tales onder redactie van David Herd, literatuurwetenschapper aan de universiteit van Kent, en Anna Pincus, directeur van de Gatwick Detainees Welfare Group. Inmiddels zijn er reeds drie delen verschenen; het vierde is op komst. De getuigenissen die onder deze titel verzameld zijn, vertellen de verhalen van vluchtelingen die een asielaanvraag in het Verenigd Koninkrijk hebben gedaan en in het Gatwick Detention Centre zijn terechtgekomen. Hun lotgevallen en ervaringen zijn niet door henzelf opgetekend, maar door dichters en literaire schrijvers.

https://wapenveldonline.nl/artikel/1592/ongehoord-nederland/

Lees verder

Wildkansel – Een uitkijk bij De Mossel

Menno van der Beek en Niek Stamjaargang 71, nummer 3, juni 2021

https://wapenveldonline.nl/artikel/1593/wildkansel-een-uitkijk-bij-de-mossel/

Lees verder

Tere schoonheid

Martine Oldhoffjaargang 71, nummer 3, juni 2021

Vorig jaar verscheen een nieuwe roman in de Gilead-serie van de gevierde Amerikaanse auteur Marilynne Robinson: Jack. Weer kan de lezer zich door Robinsons magistrale pen in het landschap van de menselijke ziel en een ontluikende relatie tussen twee individuen laten meevoeren. Deze keer staan Jack en de liefde tussen hem en Della centraal in een diep gesegregeerd Amerikaans milieu. Eerder mochten we al wat van het leven van de ‘verloren zoon’ John Ames (‘Jack’) Boughton zien door de ogen van de predikant John Ames (Gilead, 2004), de dochter van zijn vriend en collega-predikant John Boughton, Glory Boughton (Home, 2008) en zijn vrouw Lila (Lila, 2014). Nu staan we in de schoenen van Jack himself.

https://wapenveldonline.nl/artikel/1594/tere-schoonheid/

Lees verder

Een nieuw groot verhaal over lijden en onderdrukking

Gertjan Schuttejaargang 71, nummer 3, juni 2021

De film De Oost gaat in op het Nederlandse geweld uit de Indonesische dekolonisatieoorlog. Daarbij worden interessante thema’s aangesneden. Hoewel de uitwerking daarvan wat teleurstellend is, draagt De Oost bij aan een belangrijk meta-narratief over geweld en onderdrukking.

https://wapenveldonline.nl/artikel/1595/een-nieuw-groot-verhaal-over-lijden-en-onderdrukking/

Lees verder

Meer dan woorden en ideeën

David Smithjaargang 71, nummer 3, juni 2021

Graag wil ik Robert van Putten bedanken voor de aandacht die hij aan mijn boek Geloven in lesgeven gaf in dit tijdschrift.[1]  In mijn reactie wil ik vooral ingaan op de laatste kritische zinnen van het artikel. Van Putten begint met een treffend verhaal uit zijn eigen klas, waarin studenten een spanning opmerkten tussen de ideeën die in de colleges werden verkondigd en de manier waarop beoordeeld werd. Terwijl de colleges een kritische analyse voorstonden, nodigde de beoordeling slechts uit tot het herhalen van informatie.

https://wapenveldonline.nl/artikel/1596/meer-dan-woorden-en-ideeen/

Lees verder