Archief

Redactioneel

Aart Nederveenjaargang 71, nummer 6, december 2021

https://wapenveldonline.nl/artikel/1616/redactioneel/

Lees verder

Zoeken naar de barsten

Edward van ’t Slotjaargang 71, nummer 6, december 2021

Bij het intypen van de woorden ‘There’s a …’ vult Google vanzelf al aan: ‘…crack in everything’. De bekende regel uit Anthem van Leonard Cohen is inmiddels bijna een cliché geworden. ‘There’s a crack in everything / That’s how the light gets in.’ Door de barsten in een kruik kan het licht naar binnen komen. Gebrokenheid breekt het bestaan open. Woorden die een dooddoener zijn als ze te snel worden uitgesproken, maar die ook kunnen ontroeren als het licht weer naar binnen begint te vallen. Maar welke barsten laten het licht zoal binnenkomen?

https://wapenveldonline.nl/artikel/1617/zoeken-naar-de-barsten/

Lees verder

Er is geen onderscheid

Hendrik Mosterdjaargang 71, nummer 6, december 2021

In 2015 werd het woord Gutmensch door Duitse taalwetenschappers uitgekozen als het onwoord van dat jaar. Het werd in rechts-populistische kringen gebruikt om burgers die zich inzetten voor vluchtelingen te stigmatiseren. Zij werden door dit woord weggezet als politiek correcte, naïeve en wereldvreemde mensen.

https://wapenveldonline.nl/artikel/1618/er-is-geen-onderscheid/

Lees verder

‘Het geloof moet worden verinnerlijkt tot toewijding’

Aart Nederveen en Wim Dekkerjaargang 71, nummer 6, december 2021

‘Preken is een ingewikkelde opgave. Een preek is het moment waarop je verbinding kunt maken tussen het Woord en de mensen die je voor je hebt. Ik kom natuurlijk weleens op begrafenissen. Daar zie je nu mensen van allerlei pluimage. Gelovigen, maar ook mensen die het al lang achter zich hebben gelaten of nauwelijks iets van het christelijk geloof afweten. Juist dan gaat het niet om een dogmatisch evenwichtige verkondiging, met alles erop en eraan. Je moet dan verbinding maken met de aanwezigen. Als verkondiger heb je de taak even hun metgezel te zijn.’

https://wapenveldonline.nl/artikel/1619/het-geloof-moet-worden-verinnerlijkt-tot-toewijding/

Lees verder

Nietsdoen

Gert-Jan van der Heidenjaargang 71, nummer 6, december 2021

In L’effet Bartleby. Philosophes lecteurs bespreekt Gisèle Berkman waarom het meesterlijke Bartleby, the Scrivener: A Story of Wall Street bij diverse filosofen uit de twintigste en eenentwintigste eeuw tot de verbeelding spreekt.

https://wapenveldonline.nl/artikel/1620/nietsdoen/

Lees verder

Benzinepomp De Vink (A20) – Logistiek

Menno van der Beek en Niek Stamjaargang 71, nummer 6, december 2021

https://wapenveldonline.nl/artikel/1621/benzinepomp-de-vink-a20-logistiek/

Lees verder

Moederkerk en Vatersuche

Menno van der Beekjaargang 71, nummer 6, december 2021

Hij ging voorzichtig eens naar een kerk, de rooms-katholieke Nicolaasbasiliek in Amsterdam, om te zien of het weer wat voor hem was. Voor het eerst weer, sinds zijn dertiende, na tientallen jaren zich bij de Amsterdamse sceptici te hebben thuis gevoeld. Stephan Sanders begon over zijn proberen in een reeks columns in Trouw, vanaf februari 2016. In een interview in diezelfde krant, waarin zijn intentie om te gaan ‘proefgeloven’ kritisch werd bevraagd, werd het vermoeden geopperd dat hij een nieuwe vader zocht. God de Vader, dus, in de Moederkerk. Een geadopteerd kind was hij, tenslotte. En wat hij daar als homoseksueel te zoeken had? Men wees daar zijn levenswijze af, daar, tenslotte.

https://wapenveldonline.nl/artikel/1622/moederkerk-en-vatersuche/

Lees verder

Protestanten en het goede leven

Wilco de Vriesjaargang 71, nummer 6, december 2021

In de bevindelijk-gereformeerde kerk waarin ik opgroeide zongen we over de goddelijke deugd der milde goedheid, maar menselijke deugd had met name de bijsmaak van brave hendrik, verdienste en werkheiligheid. De dominee verkondigde dat God zondaren rechtvaardigt. Het cultiveren van de deugden kwam niet aan bod. We werden aangemoedigd met Kohlbrugge onze heiligingskrukken weg te werpen, want ‘je kwam er de berg Sion niet mee op’.

https://wapenveldonline.nl/artikel/1623/protestanten-en-het-goede-leven/

Lees verder

De herkomst van het eerlijke verhaal

Eefje de Gelderjaargang 71, nummer 6, december 2021

Onze smartphones bevatten ‘conflictmineralen’, de palmolie in koekjes, pindakaas en zeep zorgt voor ontbossing, onze kleding wordt gemaakt door ‘moderne slaven’ in Azië, en het is de vraag of ons stuk chocola wel slaafvrij is. Het verhaal rond onze consumptie is ronduit weinig optimistisch en vaak niet transparant. Fair trade zet zich in voor de producenten van veel producten, en wil het echte verhaal boven tafel krijgen. Een verandering bij consument en bedrijf moet ervoor zorgen dat handel ‘eerlijker’ en ‘rechtvaardiger’ wordt, en producenten een beter leven bieden. Dat betekent dat we méér moeten betalen voor onze producten. Maar waar komt dit verhaal vandaan, en hoe eerlijk is het?

https://wapenveldonline.nl/artikel/1624/de-herkomst-van-het-eerlijke-verhaal/

Lees verder