Archief

Redactioneel

Aart Nederveenjaargang 71, nummer 5, oktober 2021

https://wapenveldonline.nl/artikel/1606/redactioneel/

Lees verder

‘Het wezenlijke kan alleen met het hart gezien worden’

Herman Oevermansjaargang 71, nummer 5, oktober 2021

Cornelis Veenhof (1902 – 1983), de vader van Jan, werd geboren in een Afgescheiden gezin in Doorn. Daar waar, naar een woord van Gerrit Achterberg, ‘godsdienst zwaar tegen de hanenbalken hangt’. Veenhof senior kon erover meepraten, hij tobde lang met de vraag naar de geloofszekerheid. Maar mede onder invloed van de in gereformeerde kringen befaamde hoofdonderwijzer A. Janse uit Biggekerke zou hij afscheid nemen van een te ver doorgevoerd ‘subjectivisme’. Janse wist daar als Zeeuw uit ondervinding ook genoeg van.[1] In gesprek met Jan Veenhof, over wat er speelde in de bewogen geschiedeis van de Gereformeerde Kerken in Nederland en zijn duiding ervan.

https://wapenveldonline.nl/artikel/1607/het-wezenlijke-kan-alleen-met-het-hart-gezien-worden/

Lees verder

Sensibiliseren

Edward van ’t Slotjaargang 71, nummer 5, oktober 2021

Gevaccineerd of niet-gevaccineerd, ergensmens of overalmens, cisgender heteromens of lhgtbqi+-mens, redelijke-middenmens of extremist, woke of wappie: dergelijke tegenstellingen beheersen het debat. Zelden werd er zoveel over ‘identiteit’ gepraat en gedacht (en gevoeld) als in de afgelopen jaren. In maatschappij en kerk trekken de tegenstellingen diepe sporen. Maar de bekende Bijbeltekst over ‘in Christus is Jood noch Griek, slaaf noch vrije, man noch vrouw’ heeft daar natuurlijk niets mee te maken. Of toch wel?

https://wapenveldonline.nl/artikel/1608/sensibiliseren/

Lees verder

Evolutie en Bijbel

Reinier Plompjaargang 71, nummer 5, oktober 2021

Het in december 2020 verschenen nummer van Wapenveld bevat een discussie tussen Bert de Leede en Gijsbert van den Brink over de impact van de evolutietheorie. Naar aanleiding van deze discussie komen in dit artikel een viertal personen aan het woord aan de hand van boeken die ze hebben geschreven: Rudolf Bultmann, Søren Kierkegaard, Gijsbert van den Brink en Jacques Ellul. Wat zeggen zij over de verhouding tussen weten en geloven?

https://wapenveldonline.nl/artikel/1609/evolutie-en-bijbel/

Lees verder

Metafysica, never ending

Arjan Plaisierjaargang 71, nummer 5, oktober 2021

Metafysica, Van orde naar ontvankelijkheid van Gert-Jan van der Heiden is een edelmoedig boek. Het edele komt uit in de faire en lucide betoogtrant, waarin nergens en nooit met dedain over welke vorm van filosofie dan ook wordt gesproken. Het moedige zit al in de titel. Immers, het einde van de metafysica is al vele malen aangekondigd, en wie hier in 2021 een boek over publiceert, en wel met de ambitie om het belang van metafysica nú onder de aandacht te brengen, verricht daarmee een contraculture daad die lof verdient.

https://wapenveldonline.nl/artikel/1610/metafysica-never-ending/

Lees verder

God en de toeschietreflex

Gertine Blomjaargang 71, nummer 5, oktober 2021

https://wapenveldonline.nl/artikel/1611/god-en-de-toeschietreflex/

Lees verder

Kracht en/of zwakte van het grote verhaal

Wim Dekkerjaargang 71, nummer 5, oktober 2021

‘Het grote verhaal van nul tot nu’. Dat is de ondertitel van de zeer succesrijke publicatie Oer. Bert de Leede en Gijsbert van den Brink gingen erover met elkaar in gesprek in Wapenveld (jaargang 70/nr.6). Ik vond dit gesprek zeer boeiend en inzichtgevend.  De reden waarom ik er hier op terugkom is tweeledig.

https://wapenveldonline.nl/artikel/1612/kracht-en-of-zwakte-van-het-grote-verhaal/

Lees verder

Lucca, Toscane – Danse éternelle

Menno van der Beek en Niek Stamjaargang 71, nummer 5, oktober 2021

https://wapenveldonline.nl/artikel/1613/lucca-toscane-danse-eternelle/

Lees verder

De geschiedenis doet ertoe

Gijsbert van den Brinkjaargang 71, nummer 5, oktober 2021

Wim Dekker geeft een rake analyse van het uitblijven van een serieus gesprek in de gereformeerde gezindte na de verschijning van Oer. Zelf heb ik het contrast ervaren met wat er gebeurde na En de aarde bracht voort. Daarop werd destijds van alle kanten gereageerd, waarbij er ook in reformatorische kring aanvankelijk openheid was om met enige onbevangenheid de theologische vragen onder ogen te zien waarvoor de evolutietheorie ons stelt.

https://wapenveldonline.nl/artikel/1614/de-geschiedenis-doet-ertoe/

Lees verder

De aanraking

Gert-Jan van der Heidenjaargang 71, nummer 5, oktober 2021

Filosofen hebben van oudsher een voorkeur voor het zintuig van het zien om uit te leggen wat begrijpen is en als beeld voor ons kennen van de wereld. Deze voorkeur klinkt door in het woord ‘theorie’, dat afgeleid is van het Griekse theōria dat zien, schouwen, toeschouwen of beschouwen betekent. In het Nederlands horen we deze intieme band tussen zien en begrijpen terug in het woord ‘inzien’.

https://wapenveldonline.nl/artikel/1615/de-aanraking/

Lees verder