Redactioneel

In je boekenkast vind je weleens een boek dat je bijna vergeten bent, maar waarin je dat ene zinnetje dat indruk maakte meteen kunt terugvinden. Voor mij was dat onlangs Verder dan 1984: missionaire confrontatie met de moderne cultuur van Lesslie Newbigin. Ik las het ruim 20 jaar terug voor het eerst. Ik keek toen nog wat onwennig naar de al de heidenen om mij heen, maar ik hoorde van Newbigin dat we serieus in gesprek met hen moeten gaan. En dat op zo’n manier dat we onze eigen waarheden en overtuigingen ter discussie durven stellen. ‘Dit is geen dialoog die tegen risico’s verzekerd is. Een dergelijke toewijding houdt altijd het riskeren van alles in.’ Dat was een type apologetiek dat ik nog niet kende.

Bladerend in het boekje – het haalt de 100 bladzijdes maar net – ontdekte ik dat de manier waarop Newbigin het gesprek tussen kerk en cultuur voert, zijn tijd nog niet heeft gehad. Zijn boek is een vergeten klassieker. Newbigin stelt onze westerse vooringenomenheid aan de kaak. Onze manier van geloven is gestempeld door de Verlichting. Dat maakt het getuigenis van de kerk machteloos. Hij schrijft dan dat we ‘pas op effectieve manier kunnen getuigen, wanneer we dat samen doen met diegenen wier cultuur anders is dan die van ons.’ Newbigin dacht als zendeling hierbij natuurlijk in de eerste plaats aan Azië en Afrika, maar de toepassing valt ook te maken binnen onze eigen samenleving.

In het komende jaar willen we in Wapenveld verkennen wat het betekent om echt in gesprek te gaan met hen voor wie het christelijk geloof niet meer vertrouwd is. Wat is voor hen heilig? Wat kunnen we van de heidenen (of zijn het christenen in de verstrooiing?) leren? Onderweg zullen we waarschijnlijk ook meer leren over onze eigen vooringenomenheid. Theoloog en redactielid Edward van ’t Slot geeft de aftrap voor de nieuwe jaarserie ‘Geduld leren’. Het gaat ons om niet minder dan het leefbaar houden van onze samenleving. Hoe voorkomen we dat we langs elkaar heen leven?

Wie verder leest, wordt in dit nummer op allerlei manieren bediend. Gertjan Schutte schetst de nuance als het gaat over het verband tussen religie en geweld. Marcel Sarot heeft een spannende theologische bijdrage over Lewis. Wat betekent het dat Lewis anders over de hel spreekt dan de mainstream christelijke traditie? Menno van der Beek, die al eerder in Wapenveld over het oude Liedboek publiceerde, geeft een inkijkje in het ontstaan van de psalmberijming van 1967.

We nemen in de nummer afscheid van onze columnisten Marius Doornenbal en Désanne van Brederode. Doornenbal leverde intelligente monologen waarin hij de lezer de spiegel voorhield. Een kleine botsing met het voorgehouden beeld was niet altijd te voorkomen. Van Brederode schrijft in dit nummer haar laatste column, literair en fijnzinnig tegelijk, zoals ook al haar andere columns. We danken beiden voor hun inzet en zullen binnenkort waardige opvolgers aan u voorstellen. Iets minder lang, maar toch niet minder intensief heeft Hans Ester ons blad voorzien van literatuurdoorkijkjes, die alleen vergund zijn aan een groot kenner van de internationale literatuur. Ook van hem nemen we onder veel dank afscheid.