Denkers en doeners

Abstract

Bezorgdheid om de groter wordende ‘kloof’ is regelmatig aan de orde, in opinieartikelen en tijdens debatten. Er bestaan verschillende kloven naast elkaar. Soms is er sprake van een overlap, maar lang niet altijd. Zo zijn er: de kloof tussen arm en rijk, tussen hoog- en laagopgeleid, tussen een Randstedelijke en provinciale mentaliteit, tussen wat nog maar kort geleden autochtonen en allochtonen werden genoemd.

Dit artikel komt een jaar na publicatie beschikbaar. Neem een abonnement als je het hele artikel nu al wil lezen.