Je leven afstemmen op Gods frequentie

Herwaardering van monastieke spiritualiteit

Abstract

Kloosters en monastieke leefgemeenschappen verheugen zich in een grote belangstelling. Franciscanen, dominicanen, benedictijnen krijgen weer voor het eerst in jaren nieuwe aanwas, ‘novicen’. Gastenverblijven zijn volgeboekt en er worden steeds meer liturgische vieringen in kloosterkerken bijgewoond. Wat is er eigenlijk aan de hand?

De toenemende belangstelling voor het monastieke leven vertaalt zich onder meer in de groeiende populariteit van het blad Klooster! Hoofdredacteur Leo Fijen spreekt van een wending: 25 jaar geleden stonden kloosterlingen die uittraden centraal; ruim een kwart eeuw later vertellen jonge mensen waarom zij willen intreden. Hij is geraakt door het nieuwe begin. ‘Het is nog te vroeg om te spreken van een nieuwe lente. Maar een groene twijg is het wel.’

Je kunt je afvragen: wat hebben protestanten met kloostergemeenschappen? De protestantse belangstelling voor kloosterleven en monastieke spiritualiteit is volgens de protestantse predikant Kick Bras nooit weggeweest, maar speelde zich af buiten de hoofdstromen van kerk en theologie. In de hedendaagse monastieke spiritualiteit gaat het volgens hem om een gemeenschappelijk commitment, met als doel dat men zich de boodschap van Jezus innerlijk eigen maakt door gebed en meditatie, en in een leven van naastenliefde en gerechtigheid handen en voeten geeft.

Oude vaste patronen van Bijbellezen en gebed zijn verregaand weggesleten. De omgang met God wordt steeds minder beoefend. Hier ligt volgens hem een enorme uitdaging voor de kerk en de christen. In Het boek Kloostermensen van Fijen en Thomas Quartier laten 23 abten/abdissen, provinciaals, priorinnen en nieuwkomers zich in hun hart kijken over de eerste stap om in te treden en over de levensweg daarna. In een toelichting op het boek stelt Quartier dat het aantreden van een nieuwe kloostergeneratie te maken heeft met een nieuw charisma. Haar charisma verbindt contemplatie, beschouwing, met het verlangen naar een betere wereld. De nieuwelingen ademen een diep verlangen naar een levensvorm, een eenheid in tijden van verbrokkeling. Mensen kiezen in deze tijd van ontkerkelijking weer voor een levensweg die op God gericht is. Kloosters zijn scholen van spiritualiteit.

Dit artikel komt een jaar na publicatie beschikbaar. Neem een abonnement als je het hele artikel nu al wil lezen.