Roversbenden, globalisering en geloof

Wat heeft Christus te maken met de VN?

Abstract

Sprekend over koninkrijken die zonder gerechtigheid niets anders zijn dan ‘grote roversbenden’, haalt kerkvader Augustinus in De Civitate Dei een door Alexander de Grote gevangen zeerover aan. Op de vraag van de Macedonische wereldveroveraar wat de piraat bezielde om de zee onveilig te maken, antwoordde deze: ‘Net wat u bezielt om het de hele wereld te doen! Maar omdat ik het met een klein scheepje doe, heet ik rover, terwijl u, met uw grote vloot heerser heet!’

Dit volgens Augustinus geestige en rake antwoord van de zeerover raakt de kern van de vragen die in het recente boek Christian Faith, Philosophy and International Relations: The Lamb and the Wolf aan de orde komen. Govert Buijs en Simon Polinder bundelden de bijdragen aan het tweede Abraham Kuyper Seminar dat in 2014 in Amsterdam plaatsvond tot een boek dat in de lijn van Augustinus en Kuyper een scala aan vragen en aspecten van een christelijke benadering van de internationale betrekkingen belicht.

De aandacht voor deze thematiek en het verschijnen van deze bundel is om verschillende redenen belangrijk. De grote bedreigingen van onze tijd, zoals de klimaatcrisis en de COVID-19-pandemie, houden geen halt bij ons tuinhek of een landsgrens, maar hebben wereldwijde impact. Ze raken zelfs het gemeenschappelijke lot van de mensheid en de aarde. Bovendien zijn door het proces van globalisering internationale contacten een onderdeel van het persoonlijke, sociale, kerkelijke en professionele leven van velen geworden. Met andere woorden: menigeen maakt direct of indirect deel uit van de wereld van de internationale betrekkingen.

Daarom is het van belang om de vraag te stellen wat Christus, door wie alle dingen zijn geschapen en door wie God alle dingen met zichzelf verzoenen zal – ook  de machten en heerschappijen op de aarde (Kolossenzen 1:15-20) – te maken heeft met de beslissingen van de Veiligheidsraad van de VN, het proces van Europese (des)integratie of China’s groeiende wereldmacht. De christelijke bezinning op dit gebied is echter beperkt en de neiging onder gelovigen om zich als het over de wereldpolitiek gaat terug te trekken in de eigen vertrouwde en overzichtelijke wereld (of in eindtijdsfantasieën) is groot. Daarom lof voor deze bundel, waarin christelijke wetenschappers vanuit diverse achtergronden zoeken naar een gelovig perspectief op de huidige internationale ontwikkelingen en thema’s als globalisering, veiligheidsbeleid, de Europese Unie en CO2-emissiehandel.

Dit artikel komt een jaar na publicatie beschikbaar. Neem een abonnement als je het hele artikel nu al wil lezen.