Redactioneel

Wapenveld begint aan de vijftigste jaargang. Het eerste nummer zag in oktober 1950 het licht en was het gevolg van een conferentie - zomerkamp noemde men dat toen (waarschijnlijk een verwijzing naar de befaamde kampen van de NCSV) - die in de voorafgaande zomer in Wapenveld (plaatsje op de Veluwe) was gehouden. Tijdens een volgend zomerkamp - in 1951 - werd de C.S.F.R. opgericht.

De jaarserie in deze jubileum-jaargang borduurt voort op het afgelopen RRQR-congres. Prof. A. van de Beek en dr. A.J. Plaisier spraken toen over de vitaliteit van de gereformeerde orthodoxie. De reactie van ds. J. Maasland op beide lezingen treft u aan in dit nummer. Zijn verhaal wordt voorafgegaan door een kort artikel van de redactie waarin wordt aangegeven welke thema's we in de jaarserie Vitaal gereformeerd aan de orde willen stellen.

De culturele context waarin het gereformeerde leven zich thans afspeelt, is gans anders dan vijftig jaar geleden. Het hoogtepunt van de verzuiling - de KVP had meer dan vijftig zetels, mensen als Miskotte waren bang voor een naderende roomsche overheersing - is gevolgd door de verwarring van de secularisatie. De klaagzang daarover willen we niet herhalen. De redactie wil in deze jaarserie boven water halen waar de kracht zit van de gereformeerde traditie, met het oog op het huidige tijdsgewricht. En daarmee voelen we ons verbonden met degenen die - en je ziet ze voor je met die ernstige koppen en mallotige pakken - in de zomer van '50 bijeenkwamen om een blaadje te beginnen en een vereniging te starten. Kerels waren het (van vrouwen hoort men nog niet).

In dit nummer treft men nog veel meer aan. Een interview met prof.dr. R. Boon, emeritus-hoogleraar liturgie-wetenschap aan de VU. Op 4 februari werd hij 80 jaar. Gerda van de Haar schrijft over de bundel Eilandgasten van Vonne van der Meer. Van de Spaanse dwarsligger Miguel de Unamuno zullen weinig lezers gehoord hebben. Jaap de Jong laat zien dat men van hem het een en ander kan leren. Dr. A. Noordegraaf start zijn liederen-serie met het dooplied van Luther. De leeskring waar ze lid van was schrijft een In Memoriam van het markante RRQR-lid Hanneke Dubbeldam.

Noordegraaf is aan zijn laatste jaar als redactie-lid begonnen. Als zijn opvolger kunnen wij - met vreugde - dr. G.C. den Hertog, christelijk gereformeerd predikant te Leiden, bij u introduceren. Andere wijzigingen zijn dat drs. A.J. Klok van redactielid medewerker is geworden. Door drukte was hij tot zijn spijt niet in staat redactionele werkzaamheden te verrichten. Drs. G.J. Segers is gestopt als medewerker vanwege zijn vertrek naar Caïro voor de IZB. En ten slotte hebben we afscheid genomen van drukkerij Zuijderduijn. Node, want onze relatie met deze drukker was uitstekend. Via uitgeverij Boekencentrum hopen we echter de groei van het aantal abonnees te kunnen versnellen. In ons nieuwe jasje, vervaardigd door Bart Schouten, Wapenvelds onvolprezen vormgever, moet dat lukken.