Redactioneel

Wapenveld werkt gestaag aan verdere vernieuwing. Met ingang van dit nummer ziet de lay-out van de binnenkant er een stukje aantrekkelijker en overzichtelijker uit. Onze vaste vormgever Bart Schouten verdient lof. Ook komt lof toe aan Jaap de Jong, docent aan de Christelijke Hogeschool Ede. Hij is de maker van de site waarmee Wapenveld zich op internet presenteert. Vanuit de redactie heeft Aart Nederveen nauw met Jaap samen gewerkt. Het resultaat vinden wij zo gek nog niet. Bezoek dus www.wapenveldonline.nl. Op de site willen we gestaag een digitaal archief opbouwen van artikelen, interviews en recensies. Natuurlijk zetten we niet direct de hele inhoud van een pas verschenen nummer op het net, maar pas na een jaar. De recensies plaatsen we overigens wel direct. De site biedt bezoekers ook de mogelijkheid eenmaal het meest recente nummer gratis digitaal te ontvangen. De moraal zal u duidelijk zijn: attendeer uw omgeving op de site en op deze mogelijkheid om Wapenveld gratis te verkrijgen. Graag willen we de groei van ons aantal abonnees een zetje geven.

De jaarserie De eeuw in ons hart wordt dit nummer voortgezet met twee bijdragen. Wapenveldredacteur Wim H. Dekker maakt aan de hand van zijn eigen ontwikkelingsgang de verschoven manier van omgaan met de bijbel in de gereformeerde gezindte duidelijk. Hij laat zien dat de verdedigingslinies die in de jaren ’70 en ’80 zijn opgeworpen door menigeen die ze toen hielp oprichten, nu verlaten worden. Dekker vindt dat niet zo erg want met het loslaten ‘van een conservatieve, objectiverende en fundamentalistische manier van omgaan met de bijbel en de traditie komt er weer ruimte voor een existentiële omgang met de Schrift en de traditie.’ Al moet daarvoor op het niveau van de bezinning nog wel wat huiswerk verricht worden natuurlijk.

Dr. C. van der Kooi, dogmaticus aan de VU, maakt een begin met dat huiswerk maken. In een helder artikel geeft hij aan hoe in hoofdlijnen het denken in de gereformeerde kerken over historiciteit er uitzag van Kuyper tot Kuitert. Het vraagstuk van de historiciteit lijkt in de gereformeerde wereld een achilleshiel. ‘Men kent maar één linie, die van het Woord Gods, en wanneer die eenmaal is genomen, vliegen de ballen je om de oren.’ Aan het eind van zijn artikel geeft Van der Kooi aan in welke richting hij zelf verder wil zoeken. Dat is niet het opgeven van het verankeren van Gods waarheid en daden in de historie, integendeel, dat blijft van het grootste belang, maar er is meer nodig. ‘De zoektocht naar zekerheid en houvast kan niet eendimensionaal, op het niveau van historische zekerheid alleen, beslist worden.’ Het innerlijk getuigenis van de Geest moeten we niet vergeten.

Een interview met metableticus J.H. van den Berg, een bijbelstudie, een Treden van de dagen, de column en recensies completeren dit nummer.