Karl Barth, theoloog in de wereld

Eginhard Meijering

Uitgeverij Kok, Kampen, 2009, 224 pag., ISBN 978 90 435 1702 7, € 24,50.