Introductiepagina

"Wapenveld is een blad waarin gedacht wordt vanuit de kern van het christelijk geloof. Deze kern ziet in Wapenveld wijd. In aflevering op aflevering  wordt een veelvoud van thema’s op het terrein van kerk, theologie en samenleving belicht. Wapenveld is een kwaliteitsblad. Neem het en lees het." Dat zegt Arjan Plaisier, voormalig scriba van de Protestantse Kerk in Nederland. Lees hier wat anderen vinden van Wapenveld.

Uitgelicht

Lijsttrekkers in Wapenveld

Laatst gewijzigd op 9 maart 2017 22:22

Wapenveld heeft iets met politiek. Niet in het minst omdat een aantal redactieleden van het eerste uur bekende politici zijn geworden: Gerard van Leijenhorst, Kees van Dijk en Gerrit Holdijk. Zij schreven in ons blad heel wat kolommen vol over politiek en geloof. Ook de huidige lijsttrekkers van de christelijke partijen hebben allemaal geschreven in Wapenveld. Sybrand van Haersma Buma schreef over smalende godslastering, Kees van der Staaij over een roman in de politiek en Gert-Jan Segers over de islam. Maar om de statuur te bereiken van de grand old men van Wapenveld hebben zij nog even te gaan!

Nieuwe jaarserie over vervreemding

Laatst gewijzigd op 9 maart 2017 21:25

Het komende jaar gaan we in Wapenveld aan de slag met een jaarserie over vervreemding: Thuis in ballingschap. De aanknopingspunten liggen voor het opraken: kiezers voelen zich vervreemd van de politiek, binnen Europa hebben we geen boodschap meer aan elkaar en de technologie van internet en sociale media krijgt steeds meer schaduwzijdes die onze vrijheid belemmeren. Onze redacteur Willem Kater schrijf het openingsartikel en heeft ook in een filmpje het thema geïntroduceerd.  Verder in het nieuwe nummer een belanrijk interview met Auke van der Woud. Hij opent onze ogen voor wat er zich heeft afgespeeld in de 19e eeuw.

CSFR lustrum

Laatst gewijzigd op 5 november 2016 21:49

Op zaterdag 19 november vindt de Lustrumdag van de C.S.F.R. plaats in Driestar Educatief te Gouda. Deze dag staat in het teken van het Lustrumthema 'Vast in Verwarring?! Richting zoeken in een onbegrensde tijd'. Er wordt een tweetal lezingen gegeven door dr. Ad Verbrugge en prof. dr. W van Vlastuin. Daarnaast zijn er muzikale en poëtische voordrachten, gesproken columns en de presentatie van de Lustrumbundel. De Lustrumdag sluit af met een informele borrel.

(Oud-)leden van de C.S.F.R. en andere belangstellenden zijn van harte welkom op deze Lustrumdag! Meer informatie en opgavenmogelijkheid via lustrum.csfr.nl. Aanmelden voor de Lustrumdag kan nog t/m 10 november!

Wisseling van de wacht bij Wapenveld

Laatst gewijzigd op 27 april 2016 15:33

Het tweede nummer van Wapenveld van jaargang 66 is het eerste nummer dat is geredigeerd door onze nieuwe eindredacteur Anneke Verhoeven. Verhoeven is een journalist met een indrukwekkende staat van dienst. Als redactie zijn we erg in onze nopjes dat ze zowel de functie van eindredacteur als die van redactiesecretaris op zich wil nemen. Het aantreden van Verhoeven volgt op de pensionering van onze vorige eindredacteur Henk Schaaf. Precies 8 jaar is hij in functie geweest. 48 nummers van Wapenveld zijn door zijn handen gegaan. Als nuchtere Groninger leverde hij altijd nauwgezet werk af. Als enige professional in de redactie heeft hij ons voor veel missers behoed. We zijn hem als redactie erg dankbaar voor het werk dat hij voor Wapenveld heeft gedaan!

RRQR congres ´Moraal in uitersten´

Laatst gewijzigd op 17 oktober 2015 12:11

Op 7 november organiseert de RRQR haar jaarlijks congres onder de titel ´Moraal in Uitersten´. De samenleving staat voor grote (internationale) vragen rondom vluchtelingenstromen, veiligheid en bankencrisis. Maar wat is het morele kader om tot antwoorden te komen? Of kan een samenleving ook zonder zo’n kader functioneren? En kan het christelijk denken een rol spelen in het formuleren van een (nieuw) moreel kompas voor de samenleving? Sprekers zijn Mr. dr. B.C. Labuschagne (Universitair Docent Rechtsfilosofie aan de Universiteit Leiden) en prof. dr. G.J. Buijs (bijzonder hoogleraar politieke filosofie en levensbeschouwing aan de Vrije Universiteit Amsterdam). Meer informatie op: https://www.facebook.com/rrqrnl.

Ga naar het nieuwsarchief

Uit het blad van februari 2016