Je ziet niet wat je niet ziet

Onze hoofdredacteur, Aart Nederveen, aanvaardde op 6 juni jl. het ambt van hoogleraar Toegepaste MR Fysica aan de Universiteit van Amsterdam.

We feliciteren hem van harte met deze mijlpaal!

Zijn inaugurele rede had als titel ‘Je ziet niet wat je niet ziet’. Aart maakte daarin een vergelijking tussen een bril en magnetische resonantie imaging (MRI).

De oratie inspireerde Menno van der Beek tot het onderstaande gedicht.


 

Professie

Laat iemand languit op de rug gaan liggen
en spreek een aantal woorden van geruststelling:
de straling is volledig ongevaarlijk;

start het proces, en kijk wat er is aangericht,
hoe de atomen in de oude stand springen:
creëer een beeld dat duizend woorden waard is

maar ook niet meer dan dat. Wat niet meer past, dat wordt
technisch verantwoord aan het beeld geofferd

en tegelijk mag het een wonder heten
hoe heel de samenhang zich in een flits gewonnen geeft

die jij dan moet beschrijven: jij krijgt nu het woord
en voelt je machteloos. Want had je maar een voorbeeld.

 

Dan komt een priester binnen met een stukje brood
dat hij omhoog houdt. Eet dit, zegt hij, en geloof

dat deze tarwe is gestorven en gemalen
omdat jij honger had. En dat is het soort taal

waar jij nu iets mee kan. Tenslotte is je foto
ook een momentopname. Van een dood moment.

Een foto loopt gegarandeerd achter de feiten aan
en jij moet daar doorheen kijken en verder gaan

en met de wetenschap van wat je dan te zien krijgt
kom je misschien wel tot de halve waarheid;

de priester heeft zijn mond vol, dus hij praat niet
maar hij is heel benieuwd, wat de professor ziet.

Menno van der Beek, 2018
Bij de oratie van Aart Nederveen