Over de drempel van de irrelevantie

Leren geloven door verbeelding

Abstract

Veel kennis van het christelijk geloof hebben de meeste mensen in onze maatschappij niet meer. Hier en daar zijn wat, al dan niet karikaturale, residuen te vinden. Wat onze niet-christelijke omgeving te weten kom over het geloof, is dus voor een groot deel van ons afhankelijk. Dat maakt de behoefte aan een goede leidraad voor een gesprek groter dan ooit.

Een probleem in onze tijd is echter dat het op dit punt heel vaak niet tot een echt gesprek komt, omdat veel tijdgenoten de relevantie van het christelijk geloof niet zien. Natuurlijk gunt men de gelovige de steun die het geloof geeft. Maar als men zelf op zoek gaat naar antwoorden op de vragen van het leven, dan is het christelijk geloof vaak geen serieuze optie. Toch komt het soms tot een gedachtewisseling en er zijn ook nog steeds seculiere zoekers die weleens een paar avonden willen besteden aan een kennismaking met geloven. In zulke gevallen komt het aan op taal, toon en relevantie.

Gert-Jan Roest heeft een interessante leidraad geboden, zowel voor persoonlijk gesprek als voor het verzorgen van een introductiecursus. Hij schreef twee boekjes: Hoopvol leven (Hoopvol) over de inhoud van het geloof en Open leven (Open) over hoe het leven als christen geleefd kan worden. Daarmee heeft hij een nieuwe optie toegevoegd aan het bestaande palet van cursussen op dit vlak.  Vergeleken met de Alpha-cursus is dit materiaal theologisch evenwichtiger en vele malen diepgravender.

Dit artikel komt een jaar na publicatie beschikbaar. Neem een abonnement als je het hele artikel nu al wil lezen.