Archief

Redactioneel

Aart Nederveenjaargang 70, nummer 4, augustus 2020

https://wapenveldonline.nl/artikel/1539/redactioneel/

Lees verder

Ritueel leven

Thomas Quartierjaargang 70, nummer 4, augustus 2020

In het voorjaar van 2020 kreeg menigeen het gevoel in een ‘onvrijwillig klooster’ te zijn beland. Door de pandemie met vreselijke wereldwijde gevolgen werd ook in onze samenleving een ‘lockdown’ aan de bevolking opgelegd. Sommigen waren blij met hun ineens lege agenda en de ruimte die dat bood; anderen klaagden al snel over een ‘zee van tijd’ waarin ze verdronken. Wanneer de vanzelfsprekendheden van het alledaagse leven wegvallen, de grote en kleine rituele ankerpunten binnen onze dagorde, gaat de tijd soms ongemerkt voorbij. De dichter Jan Wit heeft hier een mooie regel over: ‘Wie de getijden verwaarloost, wordt door het getij overspoeld’.

https://wapenveldonline.nl/artikel/1540/ritueel-leven/

Lees verder

Wanneer het niet om uit te houden is

Bert de Leedejaargang 70, nummer 4, augustus 2020

Een Bijbelschets over Psalm 94 is een (groot) waagstuk. Ik heb er nooit over gepreekt. In het kader van het gebed om ontferming over de nood van de wereld in combinatie met het gebed om schuldvergeving heb ik de psalm wel een aantal keren in de zondagse liturgie gelezen – bij heel schokkende gebeurtenissen in de samenleving. Maar ook dan met de nodige schroom. ‘O God van alle wraak, HERE, God van alle wraak, verschijn blinkend! Rechter van de aarde, verhef U, vergeld de hoogmoedigen naar wat zij verdienen.’ Je moet wel durven, om zulke grote woorden in de mond te nemen. Voor je het weet komen ze op je eigen hoofd terecht. Misbruik van de Naam wordt zwaar gestraft, zegt het derde gebod.

https://wapenveldonline.nl/artikel/1541/wanneer-het-niet-om-uit-te-houden-is/

Lees verder

Doopceremonie bij De IJzeren Man, Eindhoven – Lied bij de zee

Menno van der Beek en Niek Stamjaargang 70, nummer 4, augustus 2020

https://wapenveldonline.nl/artikel/1542/doopceremonie-bij-de-ijzeren-man-eindhoven-lied-bij-de-zee/

Lees verder

Corona en het grote verhaal van God

Tim Vreugdenhil en Wim Vermeulenjaargang 70, nummer 4, september 2020

Terwijl Engeland eind juni nog grotendeels in lockdown verkeert, is het in St. Martin in the Fields een drukte van belang. Niet op de gebruikelijke plekken – het restaurant, de kerk, de concerten –maar wel online. 'Vanuit commercieel perspectief zijn het povere tijden’, zegt vicar Sam Wells, ‘maar onze online ministry maakt een ongekende groei door.' Vanuit Nederland een gesprek met Sam over kerk-zijn tijdens de coronacrisis.

https://wapenveldonline.nl/artikel/1543/corona-en-het-grote-verhaal-van-god/

Lees verder

De hoogmoed van de maakbare samenleving

Leonard Gelukjaargang 70, nummer 4, augustus 2020

Het onderwerp dat Robert van Putten heeft gekozen voor zijn onderzoek waarop hij afgelopen juni promoveerde is niet makkelijk. De ban van beheersing, uitgegeven bij Boombestuurskunde, gaat over het maakbaarheidsdenken bij de overheid. Dit denken is behoorlijk verborgen en het is de verdienste van Van Putten dat hij het aan de oppervlakte heeft gebracht en zichtbaar heeft gemaakt.

https://wapenveldonline.nl/artikel/1544/de-hoogmoed-van-de-maakbare-samenleving/

Lees verder

Over de drempel van de irrelevantie

Arjan Markusjaargang 70, nummer 4, augustus 2020

Veel kennis van het christelijk geloof hebben de meeste mensen in onze maatschappij niet meer. Hier en daar zijn wat, al dan niet karikaturale, residuen te vinden. Wat onze niet-christelijke omgeving te weten kom over het geloof, is dus voor een groot deel van ons afhankelijk. Dat maakt de behoefte aan een goede leidraad voor een gesprek groter dan ooit.

https://wapenveldonline.nl/artikel/1545/over-de-drempel-van-de-irrelevantie/

Lees verder

De zwavelstok in de la

Menno van der Beekjaargang 70, nummer 4, augustus 2020

De Engelse dichter John Betjeman was van 1972 tot zijn dood in 1984 Poet Laureate, de Dichter des Vaderlands van Engeland – een baan waarbij men sinds zijn of haar aantreden 720 flessen sherry thuisbezorgd krijgt – en hij had een teddybeer, Archibald Ormsby-Gore. Hij had Archie al sinds zijn jeugd, en nam hem overal mee naar toe, behalve naar het buitenland, bezorgd om beschadiging of verlies: het gerucht gaat dat hij met de beer in zijn armen overleden is.

https://wapenveldonline.nl/artikel/1546/de-zwavelstok-in-de-la/

Lees verder

Een kijkje in de timmerwerkplaats

Bart Cusvellerjaargang 70, nummer 4, augustus 2020

In 2019 verschenen maar liefst twee publicaties van de christelijke filosoof Nicholas Wolterstorff, die zowel in de Verenigde Staten als in Nederland bekendheid en aanzien geniet. Inmiddels is hij halverwege de tachtig en het is dan ook niet vreemd dat hij in beide publicaties na zoveel jaren zogezegd het net kan ophalen. Het ene boek is autobiografisch en bevat persoonlijke memoires, het andere boek brengt een belangrijke thematiek in zijn filosofische werk bijeen en kan gezien worden als zijn intellectuele autobiografie.

https://wapenveldonline.nl/artikel/1547/een-kijkje-in-de-timmerwerkplaats/

Lees verder

De geheime charme van de middelmaat

Ger Grootjaargang 70, nummer 4, augustus 2020

Er was veel mis bij de training van de turnsters uit het nationale Nederlandse team: jonge meisjes die werden klaargestoomd voor topprestaties op wereldniveau. ‘Fysieke en mentale mishandeling’ waren, zo wisten de media te melden, aan de orde van de dag. De coach bekende het ruiterlijk. ‘Het gedrag wat ik vertoonde, is op geen enkele wijze goed te praten. Ik wilde per se winnen, ten koste van álles, stelde mij spijkerhard op.’

https://wapenveldonline.nl/artikel/1548/de-geheime-charme-van-de-middelmaat/

Lees verder

De christen net zo’n heiden als de ongelovige

Jan Hagejaargang 70, nummer 4, augustus 2020

Ad den Besten (1923-2015) leeft vooral voort als één van de dichters van het ‘Landvolk’, de groep waartoe ook Willem Barnard, Klaas Heeroma, Jan Willem Schulte Nordholt en Jan Wit behoorden. Zij tekenden voor de nieuwe psalmvertaling, vertalingen van liederen en nieuwe liederen van het Liedboek voor de Kerken uit 1973. In 2018 verscheen de deelbiografie van Ad den Besten van de hand van Tjerk de Reus, die op dat onderwerp in hetzelfde jaar was gepromoveerd.

https://wapenveldonline.nl/artikel/1549/de-christen-net-zo-n-heiden-als-de-ongelovige/

Lees verder

Over ‘de ander’ als vanzelfsprekendheid

Gertjan Schuttejaargang 70, nummer 4, augustus 2020

De Zuid-Koreaanse film Parasite, die in februari dit jaar maar liefst vier Oscars won, toont de pijnlijke afstand tussen arm en rijk. Er is geen echte betrokkenheid tussen beide groepen, waardoor men elkaars geluk en ongeluk niet hoeft te zien. Naast Parasite laten de recente film Roma en ook de oudere film Barry Lyndon zien dat ongelijkheid pijnlijker is naar de mate waarin deze als vanzelfsprekendheid geldt, wachtend tot deze wordt ingehaald door de geschiedenis.

https://wapenveldonline.nl/artikel/1550/over-de-ander-als-vanzelfsprekendheid/

Lees verder