Archief

Redactioneel

Aart Nederveenjaargang 70, nummer 2, april 2020

https://wapenveldonline.nl/artikel/1517/redactioneel/

Lees verder

Pure wetenschap bestaat niet

Aart Nederveenjaargang 70, nummer 2, april 2020

In ons themanummer over schepping en evolutie in 2017 brachten we naar voren dat de evolutietheorie een existentieel tekort heeft. We probeerden uit te drukken dat wetenschap altijd een houding tegenover de werkelijkheid met zich meebrengt. Onze bedoeling was om een nieuw perspectief toe te voegen aan de discussie over schepping en evolutie. In de weken na het verschijnen van het themanummer kregen we veel reacties. Er waren zelfs predikanten die Wapenveld op de preekstoel hadden gebruikt.

https://wapenveldonline.nl/artikel/1518/pure-wetenschap-bestaat-niet/

Lees verder

Uitnodiging om verder te kijken

Edward van ’t Slotjaargang 70, nummer 2, april 2020

Wapenveld mijmerde, begint Psalm 49 met een soort ‘voorzang’. De lier wordt gestemd en de lezer (of hoorder) wordt uitgenodigd te luisteren. Diep te luisteren. Want de zanger gaat wijsheid openleggen.

https://wapenveldonline.nl/artikel/1519/uitnodiging-om-verder-te-kijken/

Lees verder

Op en achter de zegekar

Arend Smildejaargang 70, nummer 2, april 2020

Waar is wetenschapsgeschiedenis goed voor? Aan het begin van het recente interview met Floris Cohen in Wapenveld, december 2019, stond een kort ant­woord: ‘Je verbreedt je kijk op de wereld’. Erg concreet is dat natuurlijk niet. Een concreet antwoord zou vervat moe­ten zijn in het werk van Cohen en andere wetenschapshistorici. Maar dat is dan weer te veel van het goede. Voor een zin­volle tussen­weg, een ant­woord op die vraag dat niet te abstract is maar ook niet te uit­voerig, moeten we het misschien hebben van een paar ge­schikte onderwerpen – histori­sche episodes die op tref­fende wijze illustreren wat weten­schap is door te laten zien wat weten­schap ooit was of hoe zij begon.

https://wapenveldonline.nl/artikel/1527/op-en-achter-de-zegekar/

Lees verder

Wetenschap en levenswereld

Yke Bauke Eismajaargang 70, nummer 2, april 2020

Hoe verhouden zijn, waarheid en waarneming zich tot elkaar? In de canon van de filosofie is dit een belangrijke vraag. In eerste instantie lijkt deze vraag voor de hedendaagse wetenschappelijke praxis niet zo belangrijk. De wetenschap hanteert immers trouw haar methode en komt met haar objectieve waarneming tot een onbemiddelde opvatting van de waarheid van zijn.

https://wapenveldonline.nl/artikel/1520/wetenschap-en-levenswereld/

Lees verder

St. Mariä Himmelfahrt Kirche, Altstätte – Kleine bedevaart

Menno van der Beek en Niek Stamjaargang 70, nummer 2, april 2020

https://wapenveldonline.nl/artikel/1521/st-maria-himmelfahrt-kirche-altstatte-kleine-bedevaart/

Lees verder

Een adempauze, waarop we vertederd terugkijken

Ger Grootjaargang 70, nummer 2, april 2020

Gisteren heb ik een teddybeer achter het raam gezet. Ergens tussen ongebruikte spullen in de kelder vond ik hem terug. Nu staat hij weer in het volle licht, wachtend om ontdekt te worden door rondspeurende kinderen op ‘berenjacht’.

https://wapenveldonline.nl/artikel/1522/een-adempauze-waarop-we-vertederd-terugkijken/

Lees verder

Een kleine theologie van de rommeligheid

Gertine Blomjaargang 70, nummer 2, april 2020

https://wapenveldonline.nl/artikel/1523/een-kleine-theologie-van-de-rommeligheid/

Lees verder

‘Het gaat om het God-met-ons-geheimenis van de Bijbel’

Herman Oevermans en Aart Nederveenjaargang 70, nummer 2, april 2020

In december 2019 kreeg dr. H. de Jong op 87-jarige leeftijd een eredoctoraat aan de Theologische Universiteit Kampen. Die universiteit, van de vrijgemaakt-gereformeerden, is gelegen aan de Broederweg. Meer dan een eeuw lang stond in dezelfde stad aan de Oudestraat ook de uit de Afscheiding voortgekomen Theologische Hogeschool, later die van de Gereformeerde Kerken Synodaal. Vlakbij de machtige Bovenkerk. Niet elke Wapenveld-lezer zal de naam van De Jong scherp op het netvlies hebben, laat staan het stratenplan van Kampen. Het protestantisme in Nederland was immers lange tijd een nogal verkaveld landschap en de wereld van hervormden en bevindelijken was een andere dan die van de neocalvinisten. Je kon de weg weten in Rotterdam, Utrecht en Apeldoorn, maar nog steeds verdwalen in Kampen en Amsterdam.

https://wapenveldonline.nl/artikel/1524/het-gaat-om-het-god-met-ons-geheimenis-van-de-bijbel/

Lees verder

De allure van liturgie

Robert van Puttenjaargang 70, nummer 2, april 2020

Het is inmiddels een bekend fenomeen in protestants Nederland: de kloosterretraites. Weinigen kijken vreemd meer op van (bevindelijk) gereformeerden of evangelischen die een- of tweemaal per jaar een aantal dagen in een rooms-katholiek klooster verblijven. De herontdekking van het kloosterleven is een van de meer opvallende vormen van herbronning in de klassiek-christelijke spiritualiteit.1

https://wapenveldonline.nl/artikel/1525/de-allure-van-liturgie/

Lees verder

De cynicus staat met lege handen

Gertjan Schuttejaargang 70, nummer 2, april 2020

A Hidden Life, de nieuwe film van de beroemde regisseur Terrence Malick, vervoert, bevraagt en ontroert, drie uur lang. De film vertelt over het leven van Franz Jägerstätter (1907-1943), een Oostenrijkse katholiek die weigerde de eed van trouw aan Hitler af te leggen tijdens de Tweede Wereldoorlog. De nazi’s reageerden door Jägerstätter te executeren.  Daarmee leek het verhaal ten einde. In een weergaloze film stelt Malick indringende vragen over wat het betekent om te ‘winnen’ of te ‘verliezen’.

https://wapenveldonline.nl/artikel/1526/de-cynicus-staat-met-lege-handen/

Lees verder