Een kijkje in de timmerwerkplaats

Wolterstorffs intellectuele reisverslag

Abstract

In 2019 verschenen maar liefst twee publicaties van de christelijke filosoof Nicholas Wolterstorff, die zowel in de Verenigde Staten als in Nederland bekendheid en aanzien geniet. Inmiddels is hij halverwege de tachtig en het is dan ook niet vreemd dat hij in beide publicaties na zoveel jaren zogezegd het net kan ophalen. Het ene boek is autobiografisch en bevat persoonlijke memoires, het andere boek brengt een belangrijke thematiek in zijn filosofische werk bijeen en kan gezien worden als zijn intellectuele autobiografie.

Aan beide boeken zal ik aandacht besteden. Voor mij zijn ze niet alleen inhoudelijk herkenbaar maar op sommige vlakken ook een terugblik. Daarom gingen mijn gedachten terug naar de momenten dat ik bij Wolterstorff in de keuken kon kijken. Of, moeten we misschien zeggen, in de timmerwerkplaats.

Naast de periode bij Wolterstorff in de collegebanken aan de Vrije Universiteit, was ik in 1999 deelnemer aan een ‘graduate summer seminar’ dat hij in de zomer van dat jaar leidde. Na twee weken van intensieve studie in het bloedhete Austin, Texas, sloot hij het seminar af met enkele verfrissende lessen voor jonge christenen met aspiraties in de academische wereld, om bij te dragen aan hun persoonlijke vorming tot christelijke academici.

In mijn aantekeningen (mijn eigen memoires, zo u wilt) zie ik beide in werking, de persoon en zijn gedachtegoed. Hoe staat een christen in de wetenschap? Christelijke academici, zegt hij, streven in hun werk naar ware theorieën. Daaraan dragen zij alles bij wat zij weten, inclusief wat zij weten als christen. Belangrijk is dat hun doel als christelijke wetenschapper zal zijn om te werken in trouw aan God en niet per se om zich te onderscheiden van andersgelovige wetenschappers.

Soms kun je het best met iedereen eens zijn; wees dan dankbaar. Soms ben je het niet met iedereen eens; maak dan je punt en luister naar de ander. Soms heeft die verscheidenheid te maken met je geloof. Soms ook niet. Soms vind je medestanders. Soms weer niet. Soms blijken die medestanders christenen te zijn. Soms juist niet. Soms verschil je niet van mening over het onderwerp of een standpunt maar over het belang ervan. Soms ook niet. Soms gaan de wegen tussen wetenschappers uiteen. Soms weer niet. Soms vanwege je geloof. Soms juist niet. Soms zul je je met een bepaald onderwerp of standpunt tot je medechristenen willen richten. Soms ook niet. Soms zal je bijdrage typisch christelijk zijn. Soms juist niet. 

Dit artikel komt een jaar na publicatie beschikbaar. Neem een abonnement als je het hele artikel nu al wil lezen.