Een villanelle voor een voorbijganger

Miniatuur 1-2022  

Een pet is voor een man een nederlaag
en soms een leugen -  anders wordt mijn haar nat
of een bewijs, dat hij zijn lot kan dragen:

hij doet, wat de gemeenschap van hem vraagt,
zijn haar is dun geworden, dus verbergt hij dat,
een pet is voor een man een nederlaag.

De wereld heeft haar ongeschreven afspraken:
wie kaal wordt heeft zijn beste tijd gehad
en als bewijs daarvan moet men een pet dragen.

Regels zijn regels, dus hij zal niet klagen
al wilde hij vaak zelf, dat hij meer moed had:
een pet is voor een man een nederlaag

omdat hij eigenlijk zijn kale schedel graag
de wereld tonen zou, glimmend en glad,
als het bewijs, dat hij zijn lot kan dragen.

Al sinds de oorsprong van de wereld leven vragen:
Wat moet ik doen? Wie stelt de regels vast?
Een pet is voor een man een nederlaag
en een bewijs, dat hij zijn lot kan dragen.


Beeld: Niek Stam
Gedicht: Menno van der Beek